PYROLUBE 830

Mobil industrial , Denmark

Maskin- og Kædeolie

Produktbeskrivelse

Pyrolube 830 er en højtemperatursmøreolie af bedste kvalitet, lavet af en blanding af højmolekylære syntetiske kulbrinter og estere med en speciel anti-slid additivpakke. Pyrolube 830 sikrer økonomisk højtemperatursmøring i applikationer udsat for stærkt oxiderende forhold.

 

Pyrolube 830 er formuleret med rensende egenskaber og efterlader praktisk talt ingen koksaflejringer. Pyrolube 830 er tilstrækkeligt klæbende til at forblive på plads og sikrer langtidsholdbar oliefilm, hvilket reducerer smøreolie-forbruget. Pyrolube 830 har en overlegen stabilitet ved meget høje temperaturer, som eliminerer problemer med fordampningstab samt den tilhørende miljømæssige udfordring med ubehagelige lugte og dampe.

 

Pyrolube 830 er fremstillet af syntetiske materialer og har friktionsreducerende egenskaber, som kan sænke det samlede strømforbrug under optimerede smøreforhold.

 

Egenskaber og fordele

· Dokumenteret fremragende ydeevne ved temperaturer op til 230º C

 

· Reducerer koksaflejringer og slam.

 

· Modstår fordampning og sikrer langtidssmøring

 

· Ingen ubehagelige lugte eller dampe

 

· Effektiv smøring og slidbeskyttelse

 

· Påføres med konventionelt udstyr

 

· Forbedret smøring kan resultere i reduceret energiforbrug

 

Anvendelsesområder

Pyrolube 830 anbefales til kædesmøring i ovne, hvor kæder udsættes for høje temperaturer. F.eks ved fabrikation af glas- og stenuld, keramik, tekstil, papir, træ, glas, maling, glasfiber samt i fødevareindustrien og i den kemisk industri. I disse og lignende applikationer kan de gode anti-slid-egenskaber og den lange levetid på Pyrolube 830 sikre kontinuerlig effektiv smøring med minimalt forbrug.

 

Pyrolube 830 anbefales også til brug i smøresystemer til glasfremstilling og andre applikationer, der udsættes for høje temperaturer, såsom lejer i industriovne.

 

Pyrolube 830 kan påføres med de fleste konventionelle injektions-, sprøjte- og spray-metoder. Ved skift fra en anden smøreolie til Pyrolube 830, anbefales det at rengøre kæderne grundigt, da luftbårne urenheder samt andre urenheder vil klæbe til slam og aflejringer fra tidligere anvendt konventionelle mineraloliebaserede smøreolier. Sådanne aflejringer kan også forhindre Pyrolube 830 i at nå de områder i kæden, som er udsat for slid.

 

Egenskaber og specifikationer

Egenskaber

 

Flammepunkt, Cleveland Open Cup, °C, ASTM D92

270

Udseende, AMS 1738

Klar og lys

Kinematisk viskositet ved 40° C, mm2/s, ASTM D445

180

Flydepunkt, °C, ASTM D97

-46

Viskositetsindeks, ASTM D2270

132

TBN, mgKOH/g, ASTM D2896

4

 

Sundhed og sikkerhed

Sikkerhedsanbefalinger for dette produkt findes i sikkerhedsdatabladet, som kan ses på http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

Alle her anvendte varemærker er varemærker eller registrerede varemærker, der tilhører Exxon Mobil Corporation eller et af dets datterselskaber medmindre andet er angivet.

09-2023

ExxonMobil Nordic
Affiliate of ExxonMobil Nordic AS, Norway
Gydevang 39-41
DK-3450 Alleroed, Denmark
Tel: +45 45 99 02 10
Fax : +45 45 99 02 80

www.exxonmobil.no
 

Typical Properties are typical of those obtained with normal production tolerance and do not constitute a specification.  Variations that do not affect product performance are to be expected during normal manufacture and at different blending locations.  The information contained herein is subject to change without notice. All products may not be available locally. For more information, contact your local ExxonMobil contact or visit www.exxonmobil.com 
ExxonMobil is comprised of numerous affiliates and subsidiaries, many with names that include Esso, Mobil, or ExxonMobil. Nothing in this document is intended to override or supersede the corporate separateness of local entities. Responsibility for local action and accountability remains with the local ExxonMobil-affiliate entities.