Jenbacher N Oil 40

Mobil industrial , Denmark

Højtydende gasmotorolie

Jenbacher logo 

Produktbeskrivelse

Jenbacher N Oil 40 er en højtydende gasmotorolie formuleret til smøring af nuværende og næste generation Jenbacher naturgasmotorer. Jenbacher N Oil 40 er udviklet som en vigtig del af motoren i tæt samarbejde mellem INNIO Jenbacher(1) og ExxonMobil udviklingsteknikere.

Med sammenlagt over 100.000 timers feltdata fra langvarig overvågning i mere end 100 enheder er formuleringen af Jenbacher N Oil 40-motorolie dokumenteret til at give 2 gange(2) længere olie- og filterlevetid samt reducerede livscyklusomkostninger (LCC) på op til 30 % sammenlignet med andre typiske godkendte gasmotorolier( 3). Specielt udviklede og omhyggeligt validerede nye grænseværdier for brugt olie er blevet frigivet fra INNIO Jenbacher til dette produkt for at give forlængede, men stadig pålidelige olieskiftsintervaller.

Jenbacher N Oil 40 kan bidrage til at holde Jenbacher-motorer kørende længere og renere(2) med forbedret pålidelighed og fremragende alkalinitetsreserve og -fastholdelse med deraf følgende produktivitetsforøgelse.

 

Godkendelser:

Jenbacher N Oil 40 er godkendt til alle Jenbacher naturgasmotorer - Type 2, Type 3, Type 4, Type 6 og Type 9.

For nyeste godkendelser henvises til INNIO Jenbachers tekniske instruktioner TA 1000-1109 & TA 1000-1108, som også findes på http://innio.com/engineoil (internet) eller https://customer.innio.com/en/ (intranet - kun tilgængelig for registrerede brugere).

 

Egenskaber og fordele

Jenbacher N Oil 40 kan bidrage til at(2):

• forlænge olie- og filterlevetid op til 2 gange længere end standardintervaller gennem enestående oxidationsstabilitet kombineret med udvidede nedbrydningsgrænser for brugtolieanalyse

• reducere livscyklusomkostninger (LCC) med op til 30 %

• sørge for fremragende ventilbeskyttelse gennem forbedrede egenskaber ved tør-smøring, der resulterer i mindre ventilrecession

• sikre rene motorkomponenter gennem forbedrede spredningsegenskaber og sodhåndtering

• kontrollere aflejringer ved høje temperature pga. effektive solvensegenskaber

• konsolidere lageret af smøremiddel på tværs af driften, da Jenbacher N Oil 40 kan bruges over hele Jenbacher-porteføljen af naturgasmotorer

 

(1) INNIO og Jenbacher er varemærker

(2) Faktiske fordele kan varierer alt afhængig af type udstyr anvendt, samt vedligeholdelsestand, driftsbetingelser og omgivende miljø, samt ethvert tidligere anvendt smøremiddel. Forlænget oliebrugstid og olielevetid er baseret på normal brug af produktet, som beskrevet i de tekniske instruktioner fra INNIO Jenbacher.

(3) Se beskrivelse af Jenbacher N Oil 40 ydeevne påwww.JenbacherNOil40.com

 

Anvendelsesområder

Alle Jenbacher naturgasmotorer – Type 2, Type 3, Type 4, Type 6 og Type 9.

 

Typiske egenskaber og Specifikationer

Egenskaber

Viskositetsklasse

SAE 40

Flydepunkt, °C, ASTM D97

-18

Kinematisk viskositet ved 100° C, mm2/s, ASTM D445

13,2

Viskositetsindeks, ASTM D2270

111

Sulfateret aske, masse%, ASTM D874

0,6

Basetal, mgKOH/g, ASTM D2896

7,4

Flammepunkt, Cleveland Open Cup, °C, ASTM D92

269

Kinematisk viskositet ved 40° C, mm2/s, ASTM D445

114

Densitet ved 15.6° C, g/cm3, ASTM D4052

0,88

 

Sundhed og sikkerhed

Sikkerhedsanbefalinger for dette produkt findes i sikkerhedsdatabladet, som kan ses på http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

Alle her anvendte varemærker er varemærker eller registrerede varemærker, der tilhører Exxon Mobil Corporation eller et af dets datterselskaber medmindre andet er angivet.

03-2022

ExxonMobil Nordic
Affiliate of ExxonMobil Nordic AS, Norway
Gydevang 39-41
DK-3450 Alleroed, Denmark
Tel: +45 45 99 02 10
Fax : +45 45 99 02 80

www.exxonmobil.no
 

Typical Properties are typical of those obtained with normal production tolerance and do not constitute a specification.  Variations that do not affect product performance are to be expected during normal manufacture and at different blending locations.  The information contained herein is subject to change without notice. All products may not be available locally. For more information, contact your local ExxonMobil contact or visit www.exxonmobil.com 
ExxonMobil is comprised of numerous affiliates and subsidiaries, many with names that include Esso, Mobil, or ExxonMobil. Nothing in this document is intended to override or supersede the corporate separateness of local entities. Responsibility for local action and accountability remains with the local ExxonMobil-affiliate entities.