Mobil Almo 500 serien

Mobil industrial , Denmark

Smøremidler til trykluftsdrevne stenbor og værktøjer

Produktbeskrivelse

Mobil Almo 500 seriens smøremidler er højtydende produkter af premium-kvalitet, der primært er beregnet til smøring af trykluftsdrevne stenboremaskiner til underjordisk minearbejde og åbne stenbrud. Mobil Almo seriens olier er fremstillet af baseolier og additiver af høj kvalitet, hvilket giver fremragende kemisk stabilitet og god beskyttelse mod slid og korrosion. De tilbyder en optimalt afbalanceret vedhæftning, men er alligevel tilstrækkeligt emulgerbare til at opsamle fugt, der føres med luftstrømmen, hvorved vandets negative indvirkning på slid og korrosion reduceres. De danner ikke klæbrige aflejringer, der ellers kunne føre til træg ventilfunktion. Selv hvor der er vand til stede, har Mobil Almo 500 seriens olier gode selektive metalvædende egenskaber, hvilket bevarer en kontinuerlig oliefilm. Kombinationen af disse egenskaber med de høje EP-egenskaber hjælper med til at give fremragende smøring, hvilket fører til lang levetid for udstyret.Mobil Almo 500 serien har høje viskositetsindeks og lave flydepunkter for at sikre god smøring ved lavere temperaturer, der skyldes luftudvidelse, og beskytter mod driftsstop som følge af overisning, og bevarer samtidig tilstrækkelig film på borkomponenter, der kan køre ved høje temperaturer. Niveauerne for olietågedannelse er særdeles lave.

 

Karakteristika og fordele

Karakteristika Reelle og mulige fordele
Effektiv kemisk stabilitet Reducerer slam- og aflejringsdannelse
Forbedrer ventilfunktion
Attraktive emulgeringsegenskaber Effektiv smøring, hvor der er vand til stede
Højt viskositetsindeks Giver god smøring ved både høje og lave temperaturer
Fremragende bæreevne og antislidbeskyttelse Reducerer komponentslidForlænger udstyrets levetidReducerer vedligeholdelsesomkostninger
Meget gode vedhæftningskarakteristika Beskytter metaloverflader mod korrosionGiver god smørefilm under alle forhold
Rust- og korrosionsbeskyttelse Længere værktøjslevetidBedre værktøjspræstation

 

Anvendelse

  • Trykluftsdrevne stenboremaskiner til underjordisk brug og til åbne stenbrud
  • Trykluftsdrevne boremaskiner og mejselhammere til vejkonstruktion og bygningsarbejde
  • Stenboremaskiner til stenbrudsbrug
  • Luftdrevet slag- og rotationsværktøj til industriel brug

 

Typiske egenskaber

  Mobil Almo 524 Mobil Almo 525 Mobil Almo 527 Mobil Almo 529 Mobil Almo 530 Mobil Almo 532
ISO viskositetsklasse 32 46     220 320
Viskositet, ASTM D 445            
cSt ved 40ºC 32 46 100 172 220 320
cSt ved 100ºC 5.5 7,3 11,5 16,5 19.7 24,9
Viskositetsindeks, ASTM D 2270 108 105 102 102 100 99
Flydepunkt, ºC, ASTM D 97 -51 -30 -27 -24 -24 -21
Flammepunkt, ºC, ASTM D 92, min 170 188 220 220 220 232
Vægtfylde ved 15,6°C, ASTM D 4052, kg/l 0,880 0,883 0,899 0,893 0,898 0,902

 

Sundhed og sikkerhed

På grundlag af de oplysninger, der er til rådighed, forventes det ikke, at dette produkt vil have nogen sundhedsskadelige virkninger, når det benyttes efter hensigten, og når de anbefalinger, der er angivet i sikkerhedsdatabladet, følges. Sikkerhedsdatablade kan fås efter anmodning gennem det lokale salgskontor eller via internettet. Dette produkt bør ikke anvendes til andet, end det er beregnet til. Sørg for at tage de nødvendige miljøhensyn ved bortskaffelse af det brugte produkt.

Alle her anvendte varemærker er varemærker eller registrerede varemærker, der tilhører Exxon Mobil Corporation eller et af dets datterselskaber.

03-2020

ExxonMobil Nordic
Affiliate of ExxonMobil Nordic AS, Norway
Gydevang 39-41
DK-3450 Alleroed, Denmark
Tel: +45 45 99 02 10
Fax : +45 45 99 02 80

www.exxonmobil.no
 

Typical Properties are typical of those obtained with normal production tolerance and do not constitute a specification.  Variations that do not affect product performance are to be expected during normal manufacture and at different blending locations.  The information contained herein is subject to change without notice. All products may not be available locally. For more information, contact your local ExxonMobil contact or visit www.exxonmobil.com 
ExxonMobil is comprised of numerous affiliates and subsidiaries, many with names that include Esso, Mobil, or ExxonMobil. Nothing in this document is intended to override or supersede the corporate separateness of local entities. Responsibility for local action and accountability remains with the local ExxonMobil-affiliate entities.