Mobil DTE 10 Excel™ Series

Mobil industrial , Denmark

Førsteklasses hydraulikolier

 

Produktbeskrivelse

Mobil DTE 10 Excel™ serien er en højtydende anti-slid-hydraulikolie specielt udviklet til at opfylde kravene i moderne højtrykshydrauliksystemer i industrielt udstyr og rullende materiel.

 

Mobil DTE 10 Excel serien er sammensat af udvalgte baseolier og et egenudviklet additivsystem for at opnå velbalanceret ydeevne under forskellige anvendelsesforhold. Disse produkter udviser fremragende termisk og oxidationsstabilitet, hvilket giver lang levetid for olien og mindsker aflejringer under krævende forhold i hydrauliske systemer med høj pumpeydelse og højt tryk. De innovative og særdeles gode renholdende egenskaber beskytter vigtige hydrauliske systemkomponenter mod nedbrud, herunder servoventiler med små tolerancer og proportionalventiler, som findes i mange moderne hydrauliksystemer. Forskydningsstabilt højt viskositetsindeks muliggør et bredt temperaturanvendelsesområde samtidigt med maksimal hydraulisk effektivitet og komponentbeskyttelse ved både lave og høje temperaturer. Fremragende luftudskillelse giver forbedret beskyttelse i systemer med høj oliecirkulation, og hjælper med at undgå kavitation og dieseleffekt. Det zinkfrie antislid-system giver en høj grad af beskyttelse i gear-, lamel- og stempelpumper, samtidig med at aflejringsdannelse minimeres. Derudover udviser Mobil DTE 10 Excel ikke akut eller kronisk toksicitet over for vandmiljøet (i henhold til GHS-kriterier og OECD-test).

 

Mobil DTE 10 Excel serien er formuleret på grundlag af vidtrækkende afprøvning både i laboratorier og i felten, og kan hjælpe med at give målbare forøgelser i hydraulisk effektivitet, sammenlignet med andre Mobil™ hydraulik olier. Dette kan omsættes til mindre energiforbrug eller øget maskinpræstation, hvilket igen resulterer i økonomiske besparelser.

 

I kontrollerede tests i laboratoriet blev Mobil DTE 10 målt til at give op til 6 % forbedring i hydrauliske pumpers effektivitet sammenlignet med Mobil DTE 20, ved anvendelse i standard hydraulisk udstyr.

 

Ved yderligere laboratorietests og praktiske forsøg på en lang række moderne hydrauliksystemer blev det påvist, at Mobil DTE 10 Excel serien holdt indtil tre gange længere end konventionelle hydrauliske olier fra Mobil, og samtidig opretholdt fremragende renhed og komponentbeskyttelse i systemet. Mobil DTE 10 Excel har også vist værdien af dets høje viskositetsindeks og fremragende forskydningsstabilitet gennem problemfri drift helt ned til -34° C og ved at opretholde ISO viskositetsgraden.

 

Mobil DTE 10 Excel er også blevet afprøvet i standard lamelpumper under kontrollerede forhold imod konkurrerende produkter. Ved afslutningen af den 30 minutter lange afprøvning påviste Mobil DTE 10 Excel mindre varmeudvikling, og systemtemperaturerne blev målt til at være 6° C-7° C lavere end visse konkurrerende produkter prøvekørt under identiske forhold. 

 

Egenskaber og fordele

Mobil DTE 10 Excel seriens hydraulikolier giver fremragende effektivitet i hydrauliksystemer, særdeles god renholdelse, og lang oliebrugstid. Den forbedrede hydrauliske effektivitet kan reducere energiforbrug for både industrielt udstyr og rullende materiel og derved mindske driftsomkostninger og forbedre produktivitet. Den fremragende oxidations- og termiske stabilitet kan bidrage til længere olieskiftsintervaller, forlænget filterlevetid, og samtidigt hjælpe med til at sikre rene systemer. Det høje niveau af slidbeskyttelse og den fremragende filmstyrke sikrer høj beskyttelse af udstyret, som ikke blot resulterer i mindre maskinnedbrud, men hjælper med at forbedre produktionskapaciteten.

 

Egenskaber

Reelle og mulige fordele

Fremragende hydraulisk effektivitet

Potentielt mindsket energiforbrug eller forbedret systemrespons

Meget gode renholdende egenskaber

Færre systemaflejringer betyder mindre maskinvedligeholdelse og forlænget levetid for komponenter

Forskydningsstabil, højt viskositetsindeks

Varig komponentbeskyttelse over et bredt temperaturområde

Oxidations- og termisk stabilitet

Forlænger oliens levetid, selv under vanskelige driftsforhold

God forenelighed med elastomerer og pakninger

Lang levetid for pakninger og mindsket vedligeholdelse

Anti-slidegenskaber

Hjælper med at reducere slid og beskytter pumper og komponenter for længere maskinlevetid

Fremragende luftudskilning

Hjælper med at undgå luftindblanding og kavitation i systemer med høj oliecirkulation

Multimetalkompatibilitet

Hjælper med at sikre høj ydeevne og beskyttelse, selv når der er anvendt mange forskellige metaller

 

Anvendelsesområder

     •  Hydrauliske systemer i industrielt og rullende materiel, hvor der anvendes højt tryk og høje temperaturer under krævende driftsforhold

     •  Hydrauliske systemer med tendens til ophobning af aflejringer, såsom avancerede numerisk kontrollerede (NC) maskiner, især hvor servoventiler med små spillerum anvendes

     •  Systemer hvor lave koldstarts- og høje driftstemperaturer er typiske

     •  Systemer, som kræver et højt niveau af belastningskapacitet og slidbeskyttelse

     •  Maskiner som anvender komponenter fremstillet af forskellige metaller

 

Specifikationer og godkendelser

Dette produkt har følgende fabrikantgodkendelser:

15

22

32

46

68

100

150

Arburg Hydraulic Fluid

 

 

 

X

 

 

 

Bosch Rexroth Fluid Rating List 90245

 

 

X

X

X

 

 

Denison HF-0

 

 

X

X

X

 

 

FRAMO Hydraulic System

 

 

 

X

 

 

 

Fives Cincinnati P-69

 

 

 

 

X

 

 

Fives Cincinnati P-70

 

 

 

X

 

 

 

HOCNF Norway-NEMS, Sort

X

X

X

X

X

X

X

MB-godkendelse 341.0

 

X

 

 

 

 

 

Ortlingshaus-Werke Gmbh ON 9.2.10

 

 

 

X

X

X

X

Stromag AG TM-000 327

 

 

 

 

X

 

 

ZF TE-ML 04K

 

 

X

X

 

 

 

ZF TE-ML 04R

 

 

X

X

 

 

 

Krauss-Maffei Hydraulic Oil

 

 

 

X

 

 

 

 

Dette produkt anbefales til anvendelser der kræver:

15

22

32

46

68

100

150

Eaton 694 (omfatter tidligere I-286-S, M-2950-S, eller M-2952-S)

 

 

X

X

X

 

 

Voith Paper VN 108 4.3.3 Aug 2014

 

 

 

 

X

X

X

 

Dette produkt opfylder eller overstiger kravene i:

15

22

32

46

68

100

150

China GB 11118.1-2011, L-HM(General)

 

X

X

X

X

X

X

China GB 11118.1-2011, L-HV

X

 

 

 

 

 

 

DIN 51524-2:2006-09

X

X

X

X

X

X

X

DIN 51524-3:2006-09

X

X

X

X

X

 

 

ISO L-HV (ISO 11158:1997)

X

X

X

X

X

 

 

JCMAS HK VG32W

 

 

X

 

 

 

 

JCMAS HK VG46W

 

 

 

X

 

 

 

 

Typiske egenskaber og specifikationer

Egenskaber

15

22

32

46

68

100

150

Viskositetsklasse

ISO 15

ISO 22

ISO 32

ISO 46

ISO 68

ISO 100

ISO 150

Brookfield-viskositet ved -20° C, mPa.s, ASTM D2983

1090

1870

3990

11240

34500

Brookfield-viskositet ved -30° C, mPa.s, ASTM D2983

3360

7060

16380

57800

Brookfield-viskositet ved -40° C, mPa.s, ASTM D2983

2620

6390

14240

55770

Kobberkorrosion, 3 timer, 100° C, vurdering, ASTM D130

1B

1B

1B

1B

1B

1B

1B

Densitet ved 15.6° C, kg/l, ASTM D4052

0,837

0,841

0.846

0,850

0,862

0,877

0,881

Dielektrisk styrke, kV, ASTM D877

45

54

49

41

FZG test, belastningstrin, DIN 51354

12

12

12

12

12

Flammepunkt, Cleveland Open Cup, °C, ASTM D92

178

212

215

232

240

241

246

Skumtest, Sekvens I, Stabilitet, ml, ASTM D892

0

0

0

0

2

0

0

Skumtest, Sekvens I, Tendens, ml, ASTM D892

20

20

20

20

20

20

20

Skumtest, Sekvens II, Stabilitet, ml, ASTM D892

0

0

0

0

0

0

Skumtest, Sekvens II, Tendens, ml, ASTM D892

20

20

20

20

20

20

20

Skumtest, Sekvens III, Stabilitet, ml, ASTM D892

0

0

0

0

0

0

0

Skumtest, Sekvens III, Tendens, ml, ASTM D892

20

20

20

20

20

20

20

Kinematisk viskositet ved 100° C, mm2/s, ASTM D445

4,07

5,07

6,63

8,45

11,17

13

17,16

Kinematisk viskositet ved 40° C, mm2/s, ASTM D445

15,8

22,4

32,7

45,6

68,4

99,8

155,6

Flydepunkt, °C, ASTM D97

-56

-52

-49

-43

-38

-34

-34

Forskydningstest, %KV tab, CEC L-45-A-99

5

5

5

7

11

7

7

Viskositetsindeks, ASTM D2270

168

164

164

164

156

127

120

 

Sundhed og sikkerhed

Sikkerhedsanbefalinger for dette produkt findes i sikkerhedsdatabladet, som kan ses på http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

Alle her anvendte varemærker er varemærker eller registrerede varemærker, der tilhører Exxon Mobil Corporation eller et af dets datterselskaber medmindre andet er angivet.

03-2021

ExxonMobil Nordic
Affiliate of ExxonMobil Nordic AS, Norway
Gydevang 39-41
DK-3450 Alleroed, Denmark
Tel: +45 45 99 02 10
Fax : +45 45 99 02 80

www.exxonmobil.no
 

Typical Properties are typical of those obtained with normal production tolerance and do not constitute a specification.  Variations that do not affect product performance are to be expected during normal manufacture and at different blending locations.  The information contained herein is subject to change without notice. All products may not be available locally. For more information, contact your local ExxonMobil contact or visit www.exxonmobil.com 
ExxonMobil is comprised of numerous affiliates and subsidiaries, many with names that include Esso, Mobil, or ExxonMobil. Nothing in this document is intended to override or supersede the corporate separateness of local entities. Responsibility for local action and accountability remains with the local ExxonMobil-affiliate entities.