Mobil DTE™ 20 series

Mobil industrial , Denmark

Hydraulikolier

Produktbeskrivelse

Mobil DTE™ 20 seriens olier er højtydende hydraulikolier med anti-slid egenskaber.

De opfylder de strenge krav, der stilles til hydrauliske systemer med høj pumpeydelse og højt tryk, såvel som til andre hydrauliske systemkomponenter, bl.a. servoventiler med små tolerancer og numerisk kontrollerede (NC) maskinværktøjer.

Disse produkter opfylder de strengeste krav til ydeevne fra en lang række
fabrikanter af hydrauliske systemer og komponenter, således at man kan anvende et enkelt produkt med fremragende ydelseskarakteristikker.

Egenskaber og fordele

•  Enestående oxidationsstabilitet kan medvirke til at reducere stoptid og omkostninger under vedligehold ved at bidrage til systemrenlighed og mindskning af aflejringer, hvilket giver lang olie- og filterlevetid

•  Forbedrede anti-slid-egenskaber og beskyttelse mod korrosion i systemkomponenter af forskellige metaltyper, bidrager til forlænget levetid for komponenter og forbedret produktionskapacitet

•  Kontrolleret demulgeringsevne gør at olien fungerer godt i systemer, som indeholder små mængder vand, men kan også separere større mængder vand

•  Renholdende egenskaber reducerer systemaflejringer og slamdannelse, hvilket bidrager til beskyttelse af udstyr og forlænget udstyrslevetid, reducerede omkostninger til vedligehold og forbedret systemeffektivitet

•  Kvalitetsreserven bibeholder ydelsesegenskaberne selv under krævende driftsforhold og forlængede olieskiftsintervaller

Anvendelsesområder

    •  Hydrauliksystemer der stiller høje krav til slidbeskyttelse og kræver effektiv korrosionsbeskyttelse eller systemer hvor slam og aflejringer dannes ved brug af konventionelle produkter

    •  Hydrauliksystemer der kræver en høj grad af belastningsevne og slidbeskyttelse, og hvor der kræves effektiv korrosionsbeskyttelse af overflader der sjældent vædes af olie

    •  Hvor små mængder vand er uundgåeligt

    •  Systemer som indeholder gear og lejer

    •  Maskiner som anvender komponenter fremstillet af forskellige metaller

Specifikationer og godkendelser

Dette produkt har følgende fabrikantgodkendelser:

MOBIL DTE 22

MOBIL DTE 24

MOBIL DTE 25

MOBIL DTE 26

Denison HF-0

 

X

X

X

Husky HS 207

 

 

X

 

 

Dette produkt anbefales til anvendelser der kræver:

 

 

 

 

Eaton I-286-S

 

X

X

X

Eaton M-2950-S

 

X

X

X

Fives Cincinnati P-68

 

X

 

 

Fives Cincinnati P-69

 

 

 

X

Fives Cincinnati P-70

 

 

X

 

 

Dette produkt opfylder eller overstiger kravene i:

 

 

 

 

DIN 51524-2:2006-09

X

X

X

X

Egenskaber og Specifikationer

Egenskaber

MOBIL DTE 21

MOBIL DTE 22

MOBIL DTE 24

MOBIL DTE 25

MOBIL DTE 26

MOBIL DTE 27

MOBIL DTE 28

Viskositetsklasse

ISO VG 10

ISO VG 22

ISO VG 32

ISO VG 46

ISO VG 68

ISO VG 100

ISO VG 150

Kobberkorrosion, 3 timer, 100° C, vurdering, ASTM D130

1B

1B

1B

1B

1B

1B

1B

FZG test, sammenbrudsniveau, A/8.3/90, ISO 14635-1

 

 

12

12

12

12

12

Flammepunkt, Cleveland Open Cup, °C, ASTM D92

174

200

220

232

236

248

276

Skumtest, Sekvens I, Stabilitet, ml, ASTM D892

0

0

0

0

0

0

0

Skumtest, Sekvens I, Tendens, ml, ASTM D892

20

20

20

20

20

20

20

Skumtest, Sekvens II, Stabilitet, ml, ASTM D892

0

0

0

0

0

0

0

Skumtest, Sekvens II, Tendens, ml, ASTM D892

20

20

20

20

20

20

20

Skumtest, Sekvens III, Stabilitet, ml, ASTM D892

0

0

0

0

0

0

0

Skumtest, Sekvens III, Tendens, ml, ASTM D892

20

20

20

20

20

20

20

Kinematisk viskositet ved 100° C, mm2/s, ASTM D445

2,7

4,5

5,3

6,7

8,5

10,9

14,3

Kinematisk viskositet ved 40° C, mm2/s, ASTM D445

10

21

31,5

44,2

71,2

95,3

142,8

Flydepunkt, °C, ASTM D97

-30

-30

-27

-27

-21

-21

-15

Rustbeskyttelse, Procedure B, ASTM D665

Bestået

Bestået

Bestået

Bestået

Bestået

Bestået

Bestået

Viskositetsindeks, ASTM D2270

98

98

98

98

98

98

98

Sundhed og sikkerhed

Sikkerhedsanbefalinger for dette produkt findes i sikkerhedsdatabladet, som kan ses på http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

Alle her anvendte varemærker er varemærker eller registrerede varemærker, der tilhører Exxon Mobil Corporation eller et af dets datterselskaber medmindre andet er angivet.

06-2024

ExxonMobil Nordic
Affiliate of ExxonMobil Nordic AS, Norway
Gydevang 39-41
DK-3450 Alleroed, Denmark
Tel: +45 45 99 02 10
Fax : +45 45 99 02 80

www.exxonmobil.no
 

Typical Properties are typical of those obtained with normal production tolerance and do not constitute a specification.  Variations that do not affect product performance are to be expected during normal manufacture and at different blending locations.  The information contained herein is subject to change without notice. All products may not be available locally. For more information, contact your local ExxonMobil contact or visit www.exxonmobil.com 
ExxonMobil is comprised of numerous affiliates and subsidiaries, many with names that include Esso, Mobil, or ExxonMobil. Nothing in this document is intended to override or supersede the corporate separateness of local entities. Responsibility for local action and accountability remains with the local ExxonMobil-affiliate entities.