Mobil DTE™ 20 Ultra Series

Mobil industrial , Denmark

Produktbeskrivelse

Mobil DTE™ 20 Ultra serien er højtydende antislid hydraulikolier med forlænget olielevetid og dokumenteret forlænget olieskiftsintervaller (2 gange længere sammenlignet med lignende olier af konkurrerende mærke*).

De opfylder de strenge krav, der stilles til hydrauliske systemer med høj pumpeydelse og højt tryk, såvel som til andre hydrauliske systemkomponenter, bl.a. servoventiler med små tolerancer og numerisk kontrollerede (NC) maskinværktøjer. Disse produkter udviser fremragende termisk og oxidationsstabilitet, hvilket medvirker lang oliebrugstid og mindsket aflejringsdannelse under barske forhold med krævende hydrauliksystemer med høj pumpeydelse og højt tryk. De renholdende egenskaber beskytter vigtige hydrauliske systemkomponenter mod nedbrud, bl.a. servoventiler med små tolerancer som findes i mange moderne hydrauliksystemer.

Disse produkter opfylder de strengeste krav til ydeevne fra en lang række fabrikanter af hydrauliske systemer og komponenter, således at man kan anvende et enkelt produkt med fremragende ydelseskarakteristikker.

(*) med et viskositetsindeks på omkring 100 og et zink-baseret anti-slid-system, der som minimum opfylder kravene i ISO 11158 (L-HM) og/eller DIN 51524-2 (HLP type).

 

Egenskaber og fordele

Egenskaber

Reelle & mulige fordele

Fremragende renholdende egenskaber

Reducerede systemaflejringer og slamdannelse bidrager til beskyttelse af udstyr og forlænger udstyrslevetid, reducerer omkostninger til vedligehold og forbedrer overordnet systemeffektivitet

Forbedret anti-slidegenskaber

Opfylder eller overgår kravene fra ledende pumpefabrikanter, bidrager til forlænget levetid for komponenter

Fremragende termisk og oxidationsstabilitet

Medvirker til at reducere stoptid og omkostninger under vedligehold ved at bidrage til systemrenlighed og mindskning af aflejringer selv under barske driftsforhold og høj effekttæthed

Forbedret beskyttelse mod korrosion

Bidrager til beskyttelse af komponenter med forskellige metallegeringer

Kontrolleret demulgeringsevne

Beskytter systemer som indeholder små mængder vand, men kan også separere større mængder vand og medvirker til at forlænge filterlevetid

Kvalitetsreserve

Bibeholder ydelsesegenskaberne selv under krævende driftsforhold og forlængede olieskiftsintervaller

 

Anvendelsesområder

•  Hydrauliksystemer der stiller høje krav til slidbeskyttelse og kræver effektiv korrosionsbeskyttelse eller systemer hvor slam og aflejringer dannes ved brug af konventionelle produkter

•  Hydrauliksystemer der kræver en høj grad af belastningsevne og slidbeskyttelse, og hvor der kræves effektiv korrosionsbeskyttelse af overflader der sjældent vædes af olie

• Hvor små mængder vand er uundgåeligt

•  Systemer som indeholder gear og lejer

•  Maskiner som anvender komponenter fremstillet af forskellige metaller

 

Specifikationer og godkendelser

Dette produkt har følgende fabrikantgodkendelser:

MOBIL DTE 21 ULTRA

MOBIL DTE 22 ULTRA

MOBIL DTE 24 ULTRA

MOBIL DTE 25 ULTRA

MOBIL DTE 26 ULTRA

MOBIL DTE 27 ULTRA

BoschRexroth Fluid Rating List 90245

 

 

X

X

X

 

DENISON HF-0

 

 

X

X

X

 

DENISON HF-1

 

 

X

X

X

 

DENISON HF-2

 

 

X

X

X

 

EATON E-FDGN-TB002-E

 

 

X

X

X

 

Fives Cincinnati P-68

 

 

X

 

 

 

Fives Cincinnati P-69

 

 

 

 

X

 

Fives Cincinnati P-70

 

 

 

X

 

 

HOCNF Norway-NEMS, Sort

X

X

X

X

X

X

 

Dette produkt opfylder eller overstiger kravene i:

MOBIL DTE 21 ULTRA

MOBIL DTE 22 ULTRA

MOBIL DTE 24 ULTRA

MOBIL DTE 25 ULTRA

MOBIL DTE 26 ULTRA

MOBIL DTE 27 ULTRA

ASTM D6158 (Class HMHP)

 

X

X

X

X

X

China GB 11118.1-2011, L-HM(General)

 

X

X

X

X

X

China GB 11118.1-2011, L-HM(HP)

 

 

X

X

X

X

DIN 51524-2:2006-09

X

X

X

X

X

X

ISO L-HM, (ISO 11158:2009)

X

X

X

X

X

X

 

Typiske egenskaber

Egenskaber

MOBIL DTE 21 ULTRA

MOBIL DTE 22 ULTRA

MOBIL DTE 24 ULTRA

MOBIL DTE 25 ULTRA

MOBIL DTE 26 ULTRA

MOBIL DTE 27 ULTRA

Viskositetsklasse

ISO 10

ISO 22

ISO 32

ISO 46

ISO 68

ISO 100

Kobberkorrosion, 3 timer, 100° C, vurdering, ASTM D130

1A

1A

1A

1A

1A

1A

Densitet ved 15.6° C, kg/l, ASTM D4052

0,8373

0,8524

0,8596

0,8667

0,8743

0,8797

FZG test, sammenbrudsniveau, A/8.3/90, ISO 14635-1

-

-

11

11

11

12

Flammepunkt, Cleveland Open Cup, °C, ASTM D92

174

234

231

238

252

278

Skumtest, Sekvens I, Stabilitet, ml, ASTM D892

0

0

0

0

0

0

Skumtest, Sekvens I, Tendens, ml, ASTM D892

20

20

10

10

10

50

Skumtest, Sekvens II, Stabilitet, ml, ASTM D892

0

0

0

0

0

0

Skumtest, Sekvens II, Tendens, ml, ASTM D892

10

10

10

10

20

30

Skumtest, Sekvens III, Stabilitet, ml, ASTM D892

0

0

0

0

0

0

Skumtest, Sekvens III, Tendens, ml, ASTM D892

20

10

10

10

0

20

Kinematisk viskositet ved 100° C, mm2/s, ASTM D445

2,8

4.4

5,8

7,1

8,9

11,9

Kinematisk viskositet ved 40° C, mm2/s, ASTM D445

10,7

21,4

33,4

46,2

68,6

100,2

Flydepunkt, °C, ASTM D97

-45

-39

-36

-33

-30

-33

Rustbeskyttelse, Procedure B, ASTM D665

Bestået

Bestået

Bestået

Bestået

Bestået

Bestået

Viskositetsindeks, ASTM D2270

106

115

115

110

104

108

 

Sundhed og sikkerhed

Sikkerhedsanbefalinger for dette produkt findes i sikkerhedsdatabladet, som kan ses på http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

Alle her anvendte varemærker er varemærker eller registrerede varemærker, der tilhører Exxon Mobil Corporation eller et af dets datterselskaber medmindre andet er angivet.

12-2020

ExxonMobil Nordic
Affiliate of ExxonMobil Nordic AS, Norway
Gydevang 39-41
DK-3450 Alleroed, Denmark
Tel: +45 45 99 02 10
Fax : +45 45 99 02 80

www.exxonmobil.no
 

Typical Properties are typical of those obtained with normal production tolerance and do not constitute a specification.  Variations that do not affect product performance are to be expected during normal manufacture and at different blending locations.  The information contained herein is subject to change without notice. All products may not be available locally. For more information, contact your local ExxonMobil contact or visit www.exxonmobil.com 
ExxonMobil is comprised of numerous affiliates and subsidiaries, many with names that include Esso, Mobil, or ExxonMobil. Nothing in this document is intended to override or supersede the corporate separateness of local entities. Responsibility for local action and accountability remains with the local ExxonMobil-affiliate entities.