Mobil DTE™ 20 Ultra Series

Mobil industrial , Denmark

Bosch-Rexroth stamp of approval

Produktbeskrivelse

Mobil DTE™ 20 Ultra seriens olier er højtydende anti-slid hydraulikolier med forlænget olielevetid, som har vist op til 2 gange længere olieskiftsintervaller sammenlignet med lignende konkurrerende olier (*).

 

De opfylder de strenge krav, der stilles til hydrauliske systemer med høj pumpeydelse og højt tryk, såvel som til andre hydrauliske systemkomponenter, bl.a. servoventiler med små tolerancer og numerisk kontrollerede (NC) maskinværktøjer. Produkterne udviser enestående oxidation og termisk stabilitet, hvilket muliggør lang olielevetid og minimeret aflejringsdannelse under barske driftsforhold med hårdt belastede hydrauliske systemer med høj pumpeydelse og højt tryk. De renholdende egenskaber beskytter kritiske hydrauliske systemkomponenter mod funktionsfejl, såsom servoventiler med små tolerancer og proportionalventiler, der findes i mange moderne hydrauliske systemer.

 

Disse produkter opfylder de strengeste krav til ydeevne fra en lang række fabrikanter af hydrauliske systemer og komponenter, således at man kan anvende et enkelt produkt med fremragende ydelseskarakteristikker.

 

(*) med et viskositetsindeks på omkring 100 og et zinkbaseret antislidsystem - opfylder som minimum ISO 11158 (L-HM) og/eller DIN 51524-2 (HLP type) kravene.

 

Egenskaber og fordele

Egenskaber

Reelle og mulige fordele

Enestående renholdende egenskaber

Reduceret systemaflejringer og slamdannelse, hvilket bidrager til beskyttelse af udstyr og forlænget udstyrslevetid, reducerer omkostninger til vedligehold og forbedrer systemeffektivitet

Forbedret anti-slidegenskaber

Opfylder eller overgår ledende pumpeproducenters krav, hjælper med at forlænge komponenternes levetid

Fremragende termisk og oxidationsstabilitet.

Medvirker til at reducere stoptid og omkostninger under vedligehold ved at bidrage til systemrenlighed og mindskning af aflejringer selv under barske driftsforhold og høj effekttæthed.

Forbedret beskyttelse mod korrosion

Hjælper med at sikre beskyttelse, selv når der er anvendt mange forskellige metaller til komponenter

God demulgeringsevne

Beskytter systemer som indeholder små mængder vand, men kan også separere større mængder vand og hjælper med at forlænge filterets levetid

Kvalitetsreserve

Opretholder god ydeevne selv under svære serviceforhold og ved forlængede olieskiftsintervaller

 

Anvendelsesområder

•  Hydrauliksystemer der stiller høje krav til slidbeskyttelse og kræver effektiv korrosionsbeskyttelse eller systemer hvor slam og aflejringer dannes ved brug af konventionelle produkter

•  Hydrauliksystemer der kræver en høj grad af belastningsevne og slidbeskyttelse, og hvor der kræves effektiv korrosionsbeskyttelse af overflader der sjældent vædes af olie

•  Hvor små mængder vand er uundgåeligt

•  Systemer som indeholder gear og lejer

•  Maskiner som anvender komponenter fremstillet af forskellige metaller

 

Specifikationer og godkendelser

Dette produkt har følgende fabrikantgodkendelser:

MOBIL DTE 21 ULTRA

MOBIL DTE 22 ULTRA

MOBIL DTE 24 ULTRA

MOBIL DTE 25 ULTRA

MOBIL DTE 26 ULTRA

MOBIL DTE 27 ULTRA

Arburg Hydraulic Fluid

 

 

 

X

 

 

Bosch Rexroth Fluid Rating List 90245

 

 

X

X

X

 

Denison HF-0

 

 

X

X

X

 

Denison HF-1

 

 

X

X

X

 

Denison HF-2

 

 

X

X

X

 

Eaton E-FDGN-TB002-E

 

 

X

X

X

 

FRAMO Hydraulic System

 

 

 

X

 

 

HOCNF Norway-NEMS, Sort

X

 

X

X

X

X

 

Dette produkt anbefales til anvendelser der kræver:

 

 

 

 

 

 

Fives Cincinnati P-68

 

 

X

 

 

 

Fives Cincinnati P-69

 

 

 

 

X

 

Fives Cincinnati P-70

 

 

 

X

 

 

 

Dette produkt opfylder eller overstiger kravene i:

 

 

 

 

 

 

ASTM D6158 (Klasse HMHP)

 

X

X

X

X

X

China GB 11118.1-2011, L-HM(General)

 

X

X

X

X

X

China GB 11118.1-2011, L-HM(HP)

 

 

X

X

X

X

DIN 51524-2:2017-06

X

X

X

X

X

X

ISO L-HM, (ISO 11158:2009)

X

X

X

X

X

X

 

Typiske egenskaber og specifikationer

Egenskaber

MOBIL DTE 21 ULTRA

MOBIL DTE 22 ULTRA

MOBIL DTE 24 ULTRA

MOBIL DTE 25 ULTRA

MOBIL DTE 26 ULTRA

MOBIL DTE 27 ULTRA

Viskositetsklasse

ISO 10

ISO 22

ISO 32

ISO 46

ISO 68

ISO 100

Kobberkorrosion, 3 timer, 100° C, vurdering, ASTM D130

1A

1A

1A

1A

1A

1A

Densitet ved 15.6° C, kg/l, ASTM D4052

0,8373

0,8524

0,8596

0,8667

0,8743

0,8797

FZG test, sammenbrudsniveau, A/8.3/90, ISO 14635-1

-

-

11

11

11

12

Flammepunkt, Cleveland Open Cup, °C, ASTM D92

174

234

231

238

252

278

Skumtest, Sekvens I, Stabilitet, ml, ASTM D892

0

0

0

0

0

0

Skumtest, Sekvens I, Tendens, ml, ASTM D892

20

20

10

10

10

50

Skumtest, Sekvens II, Stabilitet, ml, ASTM D892

0

0

0

0

0

0

Skumtest, Sekvens II, Tendens, ml, ASTM D892

10

10

10

10

20

30

Skumtest, Sekvens III, Stabilitet, ml, ASTM D892

0

0

0

0

0

0

Skumtest, Sekvens III, Tendens, ml, ASTM D892

20

10

10

10

0

20

Kinematisk viskositet ved 100° C, mm2/s, ASTM D445

2,8

4,4

5,8

7,1

8,9

11,9

Kinematisk viskositet ved 40° C, mm2/s, ASTM D445

10,7

21,4

33,4

46,2

68,6

100,2

Flydepunkt, °C, ASTM D97

-45

-39

-36

-33

-30

-33

Rustbeskyttelse, Procedure B, ASTM D665

Bestået

Bestået

Bestået

Bestået

Bestået

Bestået

Viskositetsindeks, ASTM D2270

106

115

115

110

104

108

 

Sundhed og sikkerhed

Sikkerhedsanbefalinger for dette produkt findes i sikkerhedsdatabladet, som kan ses på http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

Alle her anvendte varemærker er varemærker eller registrerede varemærker, der tilhører Exxon Mobil Corporation eller et af dets datterselskaber medmindre andet er angivet.

04-2023

ExxonMobil Nordic
Affiliate of ExxonMobil Nordic AS, Norway
Gydevang 39-41
DK-3450 Alleroed, Denmark
Tel: +45 45 99 02 10
Fax : +45 45 99 02 80

www.exxonmobil.no
 

Typical Properties are typical of those obtained with normal production tolerance and do not constitute a specification.  Variations that do not affect product performance are to be expected during normal manufacture and at different blending locations.  The information contained herein is subject to change without notice. All products may not be available locally. For more information, contact your local ExxonMobil contact or visit www.exxonmobil.com 
ExxonMobil is comprised of numerous affiliates and subsidiaries, many with names that include Esso, Mobil, or ExxonMobil. Nothing in this document is intended to override or supersede the corporate separateness of local entities. Responsibility for local action and accountability remains with the local ExxonMobil-affiliate entities.