Mobil DTE™ 700 Series

Mobil industrial , Denmark

Turbineolie i højkvalitet

Produktbeskrivelse

Mobil DTE™ 700 seriens olier er de seneste tilføjelser til Mobil DTE turbineolierne, som længe har været anerkendt for deres høje kvalitet og pålidelighed. Mobil DTE 700 serien består af zinkfrie smøreolier specielt udviklede til brug i gas- og dampturbiner. Mobil DTE 700 seriens smøreolier er formulerede med omhyggeligt udvalgte baseolier og additiver, deriblandt antioxidanter, rust- og korrosionsbeskyttende midler og antiskumadditiver. Disse komponenter giver fremragende modstandsdygtighed over for oxidation og kemisk nedbrydning over tid. Mobil DTE 700 serien udviser fremragende vandudskillelsesegenskaber, modstandsdygtighed over for dannelse af emulsion og har gode antiskumegenskaber, hvilket giver pålidelig drift. Deres forbedrede luftudskillelsesegenskaber er kritiske for turbinernes styrehydraulik.

 

Mobil DTE 700 seriens egenskaber sikrer fremragende beskyttelse af udstyr, hvilket hjælper med til at forbedre turbiners driftspålidelighed, mindsker stoptid og forlænger olieskiftsintervallerne. Mobil DTE 700 seriens ydeevne ses klart af dens evne til at opfylde eller overstige en lang række industristandarder og fabrikantspecifikationer for damp-og gasturbiner anvendt verden over.

 

Egenskaber og fordele

Mobil DTE 700 serien har følgende egenskaber og mulige fordele:

 

Egenskaber

Reelle & mulige fordele

Opfylder eller overgår de fleste større turbineudstyrsfabrikanters specifikationer og industrispecifikationer (ISO VG 32)

Sikrer nemmere valg og anvendelse af smøreolie / Sikrer overholdelse af udstyrsfabrikantens garantikrav / Forenkler lagerbeholdning af smøreolier

Overlegen kemisk, oxidations- og farvestabilitet

Udviklet til at give forlængede olieskiftsintervaller og hjælpe med at mindske omkostningerne ved indkøb og bortskaffelse af olie

Hjælper med at mindske dannelse af aflejringer, så filtre sjældnere tilstoppes og udstyret forbliver renere, hvilket holder stoptid og vedligeholdelsesomkostninger nede

Turbinesystemers pålidelighed forbedres væsentligt, og ikke-planlagt stoptid mindskes

Fremragende vandudskillelsesegenskaber

Hjælper til med at sikre en god smørefilm, som beskytter turbinernes lejer / Forbedrer effektiviteten af vandsepareringssystemer og mindsker olieudskiftningsomkostninger

Forbedret rust- og korrosionsbeskyttelse

Hindrer korrosion af kritiske systemkomponenter, så vedligeholdelse mindskes og komponenters levetid forlænges

Hurtig udløsning af luft og modstandsdygtighed over for skumdannelse

Mindsker uregelmæssig drift og kavitation i pumper, hvilket mindsker pumpeudskiftning og forøger pumpernes effektivitet

Zink-fri

Mindre miljøbelastning

 

Anvendelsesområder

Mobil DTE 700 serien er udviklet til at opfylde eller overstige de krav, som stilles til cirkulationssystemer i damp- og gasturbiner. Specifikke anvendelsesområder omfatter

     •  Elektricitetsproduktion i kraftværker med høj belastning

     •  Gasturbiner i combined cycle anlæg, som arbejder ved grundlast eller ved spidskapacitet

     •  Gasturbiner i stationære kraftværker

     •  Gas- eller dampturbinedrivmaskineri

     •  Vandkraftturbiner

 

Specifikationer og godkendelser

Dette produkt har følgende godkendelser:

732

746

768

GE Power (fhv. Alstom Power) HTGD 90117

X

X

 

LMZ dampturbiner

X

X

 

Siemens TLV 9013 04

X

X

 

Siemens TLV 9013 05

X

X

 

 

Dette produkt anbefales til anvendelser der kræver:

732

746

768

GE Power GEK 28143A

X

X

 

 

Dette produkt opfylder eller overstiger kravene i:

732

746

768

ASTM D4304, Type I (2017)

X

X

X

ASTM D4304, Type III (2017)

X

X

 

China GB 11120-2011, L-TGA

X

X

X

China GB 11120-2011, L-TSA (Klasse A)

X

X

 

China GB 11120-2011, L-TSA (Klasse B)

X

X

 

DIN 51515-1:2010-02

X

X

X

DIN 51515-2:2010-02

X

X

 

GE Power GEK 120498

X

 

 

GE Power GEK 121608

X

 

 

GE Power GEK 27070

X

 

 

GE Power GEK 32568N

X

 

 

GE Power GEK 46506D

X

 

 

ISO L-TGA (ISO 8068:2019)

X

X

X

ISO L-TSA (ISO 8068:2019)

X

X

X

JIS K-2213 Type 2

X

X

X

Siemens Industrial Turbo Machinery MAT 812101

X

 

 

Siemens Industrial Turbo Machinery MAT 812102

 

X

 

Siemens Westinghouse PD-55125Z3

X

 

 

 

Typiske egenskaber

Egenskaber

732

746

768

Viskositetsklasse

ISO 32

ISO 46

ISO 68

Luftudløsning, 50° C, ASTM D3427, minutter

2

3

4

Kobberkorrosion, 3 timer, 100° C, vurdering, ASTM D130

1B

1B

1B

Densitet ved 15° C, g/cm3, ASTM D1298

0,85

0,86

 

Vanddemulgeringsevne ved 54° C, tid til 3 ml emulsion, ASTM D1401, minutter

10

10

10

Flammepunkt, Cleveland Open Cup, °C, ASTM D92

228

230

242

Skumtendens, Sekvens I, Tendens/Stabilitet, ml, ASTM D892

0/0

0/0

0/0

Skumtendens, Sekvens II, Tendens/Stabilitet, ml, ASTM D892

0/0

0/0

0/0

Skumtendens, Sekvens III, Tendens/Stabilitet, ml, ASTM D892

0/0

0/0

0/0

Kinematisk viskositet ved 100° C, mm2/s, ASTM D445

5,5

6,8

8,6

Kinematisk viskositet ved 40° C, mm2/s, ASTM D445

30

44

64

Neutraliseringstal mg KOH/g, ASTM D974

0,1

0,1

0,1

Flydepunkt, °C, ASTM D97

-30

-30

-30

RPVOT, ASTM D2272, minutter

1000

1000

1000

Rustbeskyttelse, Procedure B, ASTM D665

Bestået

Bestået

Bestået

Specifik vægtfylde ved 15,6° C/15,6° C, ASTM D1298

 

 

0,87

TOST, tid til 2.0 mg KOH/g, timer, ASTM D943

10000

10000

8000

Viskositetsindeks, ASTM D2270

117

113

110

 

Sundhed og sikkerhed

Sikkerhedsanbefalinger for dette produkt findes i sikkerhedsdatabladet, som kan ses på http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

Alle her anvendte varemærker er varemærker eller registrerede varemærker, der tilhører Exxon Mobil Corporation eller et af dets datterselskaber medmindre andet er angivet.

11-2023

ExxonMobil Nordic
Affiliate of ExxonMobil Nordic AS, Norway
Gydevang 39-41
DK-3450 Alleroed, Denmark
Tel: +45 45 99 02 10
Fax : +45 45 99 02 80

www.exxonmobil.no
 

Typical Properties are typical of those obtained with normal production tolerance and do not constitute a specification.  Variations that do not affect product performance are to be expected during normal manufacture and at different blending locations.  The information contained herein is subject to change without notice. All products may not be available locally. For more information, contact your local ExxonMobil contact or visit www.exxonmobil.com 
ExxonMobil is comprised of numerous affiliates and subsidiaries, many with names that include Esso, Mobil, or ExxonMobil. Nothing in this document is intended to override or supersede the corporate separateness of local entities. Responsibility for local action and accountability remains with the local ExxonMobil-affiliate entities.