Mobil DTE™ 800 serien

Mobil industrial , Denmark

Turbineolier med overlegen ydeevne

Produktbeskrivelse

Mobil DTE™ 832 og 846 er turbineolier med overlegen ydeevne udviklet til brug i dampturbiner, gasturbiner og CCGT-anlæg (Combined Cycle Gas Turbines) under de mest krævende driftsforhold. Disse progressive produkter er baseret på højkvalitets hydrogenbehandlede baseolier for at sikre enestående termisk/oxidativ bestandighed sammen med særligt udvalgte additiver, der er udviklet til at yde den aflejringskontrol og renholdelse, som højtydende gasturbiner kræver, samt den fremragende vandudskillelsesevne, der er behov for i forbindelse med dampturbinedrift. Formuleringerne indeholder endvidere et ikke-zinkholdigt anti-slidsystem, således at olierne opfylder gearede turbiners krav til belastningsevne.

 

 

 Ud over at opfylde moderne damp- og gasturbiners særlige krav, er Mobil DTE 800 serien også et fremragende valg til kombineret cyklusdrift, hvor der kræves én enkelt olie til en gasturbine og en dampturbine, der kører i tandem. At opfylde såvel krav til aflejringskontrol og vandudskillelse er den vigtigste præstationsfaktor i denne avancerede smøremiddelteknologi. Den fremragende termiske/oxidative modstandsdygtighed i Mobil DTE 832 og 846 sikrer, at de kan benyttes i selv de mest krævende turbineanvendelser.

 Mobil DTE 800 seriens egenskaber omsættes til fremragende udstyrsbeskyttelse, pålidelig drift, med reduceret nedetid og forlængede olieskiftsintervaller. Disse produkter yder endvidere ultimativ fleksibilitet for operatøren, idet de kan benyttes i alle turbinetyper: dampturbiner, gasturbiner og gearede turbiner.

 

 

Egenskaber og fordele

Mineraloliebaserede produkter under Mobil DTE-brandet har været turbineoperatørers foretrukne valg verden over i mere end hundrede år. I denne periode har vores forskere opretholdt stærke bånd med turbinefabrikanter og -operatører for at sikre, at de nye turbinemodellers behov opfyldes eller overgås af vores smøremidler. Dette har krævet en løbende opgradering af Mobil turbineolierne og anvendelse af den mest hensigtsmæssige og moderne baseolie og additivteknologi.

 

 

 For moderne stationære gasturbiner, der kører med høj afgivet effekt, er de vigtigste krav enestående beskyttelse mod termisk nedbrydning, oxidation og aflejringskontrol. Krævende drift forårsager termisk belastning af smøremidlet, hvilket kan føre til filterblokering, aflejringer i servoventiler eller kort olielevetid. For moderne dampturbiner kræves der høj oxidationsmodstand samt god vandudskillelse i tilfælde af damplækager. For drift med kombineret cyklus er det nødvendigt, at smøremidlet opfylder begge turbinetypers krav.

 

 

 DTE 800 serien har følgende egenskaber og mulige fordele:

 

 

Egenskaber

Reelle og mulige fordele

Opfylder eller overgår ledende maskinbyggeres krav til gas- og dampturbiner

Forhindrer fejlanvendelse af smøremiddel og dyre udskiftninger

Reducerer lageromkostninger

Særdeles god termisk og oxidativ stabilitet

Færre driftsstop, mere pålidelig drift

Forlænget olielevetid; lavere produktomkostninger

Meget gode anti-slidegenskaber

Fremragende beskyttelse af gearede turbiner (gas- og damp-) lavere vedligeholdelses- og udskiftningsomkostninger

Forlænget udstyrsbeskyttelse og lavere udgifter til udskiftning

Fremragende demulgeringsevne

Effektiv systemdrift og mindre vedligeholdelse

 

Anvendelsesområder

Mobil DTE 832 og 846 er turbineolier med overlegen ydeevne udviklet til brug i damp- og gasturbiners oliesystemer, både direkte koblede og gearede, samt hastighedsstyringsmekanismer til turbiner. Specifikke anvendelsesområder omfatter:

• CCGT-anlæg i elkraftværker, herunder anlæg med fælles cirkulationssystem til dampturbinen og gasturbinen.

• Smøring af dampturbine- eller gasturbineenheder, der benyttes til elproduktion, transmissionsledninger til naturgas, separationsanlæg og kraftvarmeværker.

 

Specifikationer og godkendelser

Dette produkt har følgende godkendelser:

832

846

GE Power (fhv. Alstom Power) HTGD 90117

X

X

Siemens TLV 9013 04

X

X

Siemens TLV 9013 05

X

X

 

Dette produkt anbefales til anvendelser der kræver:

832

846

GE Power GEK 28143B

X

X

 

Dette produkt opfylder eller overgår kravene i:

832

846

DIN 51515-1:2010-02

X

X

DIN 51515-2:2010-02

X

X

GE Power GEK 101941A

X

 

GE Power GEK 107395A

X

 

GE Power GEK 121608

X

 

GE Power GEK 28143A

X

X

GE Power GEK 32568Q

X

 

GE Power GEK 46506D

X

 

JIS K-2213 Type 2

X

X

Siemens Industrial Turbo Machinery MAT 812101

X

 

Siemens Industrial Turbo Machinery MAT 812102

 

X

Siemens Industrial Turbo Machinery MAT 812106

X

 

Siemens Industrial Turbo Machinery MAT 812107

 

X

Siemens Industrial Turbo Machinery MAT 812108

X

 

Siemens Industrial Turbo Machinery MAT 812109

 

X

Siemens Westinghouse PD-55125Z3

X

 

Solar Turbines ES 9-224, Klasse II

X

X

 

Egenskaber og Specifikationer

Egenskaber

832

846

Viskositetsklasse

ISO VG 32

ISO VG 46

Luftudskilning, 50° C, ASTM D3427, minutter

4

4

Kobberkorrosion, 3 timer, 100° C, vurdering, ASTM D130

1A

1A

Demulgeringsevne ved 54° C, tid til 0 ml emulsion, ASTM D1401, minutter

15

15

FZG test, sammenbrudsniveau, A/8.3/90, ISO 14635-1

8

8

Flammepunkt, Cleveland Open Cup, °C, ASTM D92

224

244

Skumtest, Sekvens I, Stabilitet, ml, ASTM D892

0

0

Skumtest, Sekvens I, Tendens, ml, ASTM D892

20

20

Skumtest, Sekvens II, Stabilitet, ml, ASTM D892

0

0

Skumtest, Sekvens II, Tendens, ml, ASTM D892

20

20

Skumtest, Sekvens III, Stabilitet, ml, ASTM D892

0

0

Skumtest, Sekvens III, Tendens, ml, ASTM D892

20

20

Kinematisk viskositet ved 100° C, mm2/s, ASTM D445

5,4

6,2

Kinematisk viskositet ved 40° C, mm2/s, ASTM D445

29,6

42,4

Flydepunkt, °C, ASTM D97

-30

-30

RPVOT, ASTM D2272, minutter

1200

1100

Rustbeskyttelse, Procedure A, ASTM D665

Bestået

Bestået

Rustbeskyttelse, Procedure B, ASTM D665

Bestået

Bestået

Specifik vægtfylde ved 15,6° C/15,6° C, ASTM D1298

 

0,87

Specifik vægtfylde ved 15,6° C/15,6° C, ASTM D4052

0,86

 

TOST, tid til 2.0 mg KOH/g, timer, ASTM D943

10.000+

10.000+

Viskositetsindeks, ASTM D2270

110

106

 

Sundhed og sikkerhed

Sikkerhedsanbefalinger for dette produkt findes i sikkerhedsdatabladet, som kan ses på http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

Alle her anvendte varemærker er varemærker eller registrerede varemærker, der tilhører Exxon Mobil Corporation eller et af dets datterselskaber medmindre andet er angivet.

03-2024

ExxonMobil Nordic
Affiliate of ExxonMobil Nordic AS, Norway
Gydevang 39-41
DK-3450 Alleroed, Denmark
Tel: +45 45 99 02 10
Fax : +45 45 99 02 80

www.exxonmobil.no
 

Typical Properties are typical of those obtained with normal production tolerance and do not constitute a specification.  Variations that do not affect product performance are to be expected during normal manufacture and at different blending locations.  The information contained herein is subject to change without notice. All products may not be available locally. For more information, contact your local ExxonMobil contact or visit www.exxonmobil.com 
ExxonMobil is comprised of numerous affiliates and subsidiaries, many with names that include Esso, Mobil, or ExxonMobil. Nothing in this document is intended to override or supersede the corporate separateness of local entities. Responsibility for local action and accountability remains with the local ExxonMobil-affiliate entities.