Mobil DTE™ FM serien

Mobil industrial , Denmark

Smøremidler til fødevaremaskiner

Produktbeskrivelse

Mobil DTE™ FM seriens olier er højtydende smøremidler, udviklet til at opfylde en lang række forskellige udstyrskrav til mange forskellige formål inden for næringsmiddel- og emballageindustrien. Disse smøremidler opfylder betingelserne for smøremidler af type NSF H1 og er endvidere i overensstemmelse med Title 21 CFR 178.3570 fra den amerikanske sundhedsstyrelse, Food and Drug Administration, for smøremidler, hvor der er risiko for lejlighedsvis utilsigtet kontakt med fødevarer. Mobil DTE FM serien er fremstillet i ISO 22000-godkendte faciliteter, der også overholder kravene i ISO 21469, hvilket sikrer, at de højeste standarder for produktintegritet opretholdes.

 

Der er tale om smøremidler af premium-kvalitet uden smag og lugt, der er fremstillet med giftfrie additiver og baseolier, der er levnedsmiddelgodkendt af NSF/FDA. Additivsystemet giver god slidbeskyttelse, effektiv oxidationsstabilitet og beskyttelse mod rust. Olierne giver endvidere god renhed i systemet, lang olie-/filterlevetid og optimal udstyrsbeskyttelse. Mobil DTE FM seriens olier er fremragende gear-, leje- og cirkulationsolier. De er endvidere velegnede til at håndtere de kritiske krav, der stilles til dem af hydrauliske systemkomponenter, bl.a. servoventiler med små tolerancer og numerisk kontrollerede (NC) maskinværktøjer. Disse produkter opfylder de strengeste præstationskrav fra en lang række system- og komponentproducenter, som benytter mange forskellige metaller i deres designs, og man får således ét enkelt produkt med enestående præstationsegenskaber.

 

Mobil DTE FM seriens olier har opnået høje resultater i FZG-geartesten, hvilket viser deres fremragende beskyttelse mod slid og rivning. Dette gør, at de kan benyttes i andre systemer, der kan indeholde gear og lejer - og ikke bare hydrauliksystemer. Baseoliernes naturligt høje viskositetsindeks sikrer fremragende ydeevne over et bredt temperaturområde.

 

Mobil DTE FM serien bidrager ikke til MOAH-indholdet i fødevarer, når det anvendes i overensstemmelse med FDA 21CFR178.3570 begrænsningerne.

 

Egenskaber og fordele 

Egenskaber

Reelle & mulige fordele

Giftfri formulering

Muliggør brug i emballerings- og bearbejdningsudstyr til fødevarer

Meget gode anti-slidegenskaber

Reducerer slid

Forlænger udstyrets levetid

Glimrende oxidationsstabilitet

Forlænger oliens og maskinernes levetid

Forlænger filterlevetid

Korrosionsbeskyttelse på højt niveau

Mindsker intern korrosion i hydrauliske systemer

Mindsker den negative effekt af fugtighed i systemer

Giver korrosionsbeskyttelse af komponenter fremstillet af forskellige metaller

Opfylder en lang række udstyrskrav

Universalprodukt - Ét produkt kan erstatte mange

Mindsker lagerbeholdningskrav

Mindsker risikoen for forkert anvendelse af produkter

Fremragende luftudskilning

Reducerer skumdannelse og de negative følger deraf

Meget gode vandudskillelsesegenskaber

Beskytter systemer, hvor der forekommer små mængder fugt

Udskiller let større mængder vand

 

Anvendelsesområder

     •  Egnet til universalbrug til smøring af maskiner, der benyttes alle steder i levnedsmiddelindustrien, herunder på fiskeforarbejdnings- og kød-emballeringsanlæg

     •  Fremragende gear-, leje-, cirkulations- og hydraulikolier

     •  Kompressorer og vakuumpumper, der håndterer luft og ædelgasser

     •  Tåge-smøreapparater

     •  Systemer, som kræver et højt niveau af belastningskapacitet og slidbeskyttelse

     •  Maskiner som anvender komponenter fremstillet af forskellige metaller

 

Specifikationer og godkendelser

Dette produkt overholder kravene i:

Mobil DTE FM 32

MOBIL DTE FM 46

MOBIL DTE FM 68

NSF H1

X

X

X

 

Dette produkt opfylder eller overstiger kravene i:

FDA 21 CFR 178.3570

X

X

X

 

Typiske egenskaber

Egenskaber

Mobil DTE FM 32

MOBIL DTE FM 46

MOBIL DTE FM 68

Viskositetsklasse

ISO 32

ISO 46

ISO 68

Kobberkorrosion, 3 timer, 121° C, Vurdering, ASTM D130

1A

1A

1A

FZG test, sammenbrudsniveau, A/8.3/90, ISO 14635-1

11

12+

12+

Flammepunkt, Cleveland Open Cup, °C, ASTM D92

212

226

228

4-kugle slidtest, sliddybde i diameter, 20 kg, 1800 rpm, 1 time, 54º C mm, ASTM D4172

0,25

0,25

0,25

Kinematisk viskositet ved 100° C, mm2/s, ASTM D445

5,5

6,8

8,7

Kinematisk viskositet ved 40° C, mm2/s, ASTM D445

31,9

45,5

68,5

Flydepunkt, °C, ASTM D97

-12

-9

-12

Rustbeskyttelse, Procedure A, ASTM D665

Bestået

Bestået

Bestået

Specifik vægtfylde ved 15,6° C/15,6° C, ASTM D4052

0,862

0,868

0,873

Viskositetsindeks, ASTM D2270

106

105

101

 

Sundhed og sikkerhed

Sikkerhedsanbefalinger for dette produkt findes i sikkerhedsdatabladet, som kan ses på http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

Alle her anvendte varemærker er varemærker eller registrerede varemærker, der tilhører Exxon Mobil Corporation eller et af dets datterselskaber medmindre andet er angivet.

12-2021

ExxonMobil Nordic
Affiliate of ExxonMobil Nordic AS, Norway
Gydevang 39-41
DK-3450 Alleroed, Denmark
Tel: +45 45 99 02 10
Fax : +45 45 99 02 80

www.exxonmobil.no
 

Typical Properties are typical of those obtained with normal production tolerance and do not constitute a specification.  Variations that do not affect product performance are to be expected during normal manufacture and at different blending locations.  The information contained herein is subject to change without notice. All products may not be available locally. For more information, contact your local ExxonMobil contact or visit www.exxonmobil.com 
ExxonMobil is comprised of numerous affiliates and subsidiaries, many with names that include Esso, Mobil, or ExxonMobil. Nothing in this document is intended to override or supersede the corporate separateness of local entities. Responsibility for local action and accountability remains with the local ExxonMobil-affiliate entities.