Mobil EAL 224H

Mobil industrial , Denmark

Hydraulikolie

Produktbeskrivelse

Mobil EAL 224H er en særdeles højtydende miljøvenlig hydraulikolie, der er udviklet til at yde en fremragende ydeevne i hydraulik- og cirkulationssystemer, der kører under moderat krævende forhold. Den har de rette egenskaber hvad angår slidbeskyttelse og filmstyrke, der er nødvendige for hydrauliksystemer, der kører under høje belastninger og høje tryk. Belastningsniveau 12 i FZG-testen viser et højt beskyttelsesniveau mod slid og rivning og dette produkts egnethed til beskyttelse af de gear og lejer, der benyttes i forbindelse med hydrauliksystemer. Mobil EAL 224H giver fremragende beskyttelse mod korrosion og sikrer meget god flermetalkompatibilitet, hvilket gør, at den kan benyttes i systemer med de mange forskellige metaller, der ofte benyttes i pumper og komponenter. Den sikrer også effektiv rustbeskyttelse af overflader der sjældent vædes af olie. I tillæg til den exceptionelle ydeevne opfylder Mobil EAL 224H endvidere kravene til let biologisk nedbrydelighed og non-toksicitet, hvilket gør den til et attraktivt produkt, hvor lækager eller udslip af konventionelle olier kan føre til miljøskader.

 

Den er formuleret af udvalgte højkvalitets vegetabilske olier med højt viskositetsindeks og et særligt udviklet additivsystem, der opfylder eller overgår kravene til ydeevne, der stilles af de fleste fremstillere af hydraulikpumper og systemer, samtidigt med at den opfylder strenge kriterier for bionedbrydelighed og toksicitet.

 

Egenskaber og fordele

Mobil EAL 224H sikrer fremragende antislidegenskaber, smøreevne og filmstyrke i hydraulik- og cirkulationssystemer, der betjenes under moderate driftsforhold. Dette produkts lette bionedbrydelighed og stort set giftfrie karakter gør det til et fremragende valg, hvor lækage eller udslip ville kunne skade miljøfølsomme områder. Utilsigtet lækage eller udslip af dette produkt i miljøfølsomme områder kan eventuelt føre til lettere oprensning og lavere afhjælpningsomkostninger.

 

Egenskaber

Reelle & mulige fordele

Let biologisk nedbrydelig og giftfri

Reducerer risikoen for miljøskadelige følger

Sænker eventuelle udgifter til afhjælpning og oprensning forårsaget af udslip eller lækager

Bliver en integreret del af anlæggets miljøprogram

Fremragende belastningsevne og anti-slidegenskaber

Beskytter systemkomponenter mod slid og rivning

Giver lang udstyrslevetid

Korrosionsbeskyttelse på højt niveau

Reducerer korrosion af interne systemkomponenter

Meget god multimetalkompatibilitet

Reagerer ikke ved kontakt med stål- eller kobberlegeringer

God kompatibilitet med elastomere

Fungerer godt med de elastomerer, der benyttes med konventionelle mineralbaserede olier Kræver ikke særlige tætninger eller elastomerer

 

Anvendelsesområder

     •  Hydrauliksystemer, hvor udslip eller lækage kan føre til miljøskade

     •  Systemer, hvor let biologisk nedbrydelige og giftfrie olier kan være påkrævede

     •  Gearsystemer, der enten kræver en ISO VG 32- eller 46-olie med milde EP-egenskaber

     •  Systemer med servoventiler

     •  Hydrauliske systemer under driftsforhold med olietemperaturer mellem -18° C og 70° C

     •   Marine og mobilt udstyr, som anvendes i miljøfølsomme områder

     •  Cirkulationssystemer, som opererer under lette til moderate driftsforhold

     •  Industrielle hydrauliske systemer, hvor der er risiko for at olielækage eller -spild kan udledes med anlæggets spildevand

     •  Luftsmøresystemer og visse olietågesystemer

     •  A/H-systemer (Air-over-Hydraulic), der kører i miljøfølsomme områder

 

Mobil EAL 224H anbefales til anvendelser der kræver:

     •  Miljøvenlige egenskaber

     •  Gode anti-slidegenskaber

     •  Kompatibilitet med systemkomponenter

 

Typiske egenskaber

Egenskaber

Akvatisk giftighed, LL50, ppm, OECD 203 Mod

>5000

Biologisk nedbrydelighed, CO2 konvertering%, EPA560/6-82-003

>70

Flammepunkt, Cleveland Open Cup, °C, ASTM D92

294

4-kugle slidtest, sliddybde i diameter, 40 kg, 600 rpm, 30 min, 93º C mm, ASTM D4172

0,35

FZG test, sammenbrudsniveau, A/8.3/90, ISO 14635-1

12

Kinematisk viskositet ved 100° C, mm2/s, ASTM D445

8,3

Kinematisk viskositet ved 40° C, mm2/s, ASTM D445

36,78

Flydepunkt, °C, ASTM D97

-34

Specifik vægtfylde ved 15° C/15° C, ASTM D1298

0,921

Vickers 104C pumpeslidtest ved 66° C, mg, ASTM D2882

10

Viskositetsindeks, ASTM D2270

212

 

Sundhed og sikkerhed

http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspxSikkerhedsanbefalinger for dette produkt findes i sikkerhedsdatabladet, som kan ses på

Alle her anvendte varemærker er varemærker eller registrerede varemærker, der tilhører Exxon Mobil Corporation eller et af dets datterselskaber medmindre andet er angivet.

01-2020

ExxonMobil Nordic
Affiliate of ExxonMobil Nordic AS, Norway
Gydevang 39-41
DK-3450 Alleroed, Denmark
Tel: +45 45 99 02 10
Fax : +45 45 99 02 80

www.exxonmobil.no
 

Typical Properties are typical of those obtained with normal production tolerance and do not constitute a specification.  Variations that do not affect product performance are to be expected during normal manufacture and at different blending locations.  The information contained herein is subject to change without notice. All products may not be available locally. For more information, contact your local ExxonMobil contact or visit www.exxonmobil.com 
ExxonMobil is comprised of numerous affiliates and subsidiaries, many with names that include Esso, Mobil, or ExxonMobil. Nothing in this document is intended to override or supersede the corporate separateness of local entities. Responsibility for local action and accountability remains with the local ExxonMobil-affiliate entities.