Mobil Gargoyle Arctic 68 NH

Mobil industrial , Denmark

Kølemaskineolie til kølekompressorer som anvender ammoniak som kølemiddel (R-717)

Produktbeskrivelse

Mobil Gargoyle Arctic 68 NH er en højtydende kølemaskineolie specielt fremstillet til smøring af kølekompressorer (stempel- og skruekompressorer) som anvender ammoniak som kølemiddel (NH3, R-717). Olien er fremstillet med en teknologi, som anvender højkvalitets mineralolie og giver fremragende ydeevne ved lave temperaturer, lav flygtighed og termisk stabilitet.

Oliens meget lave blandbarhed med ammoniak begrænser udtynding af olien og minimerer oliekontaminering. Et lavt damptryk reducerer olieforbruget og behovet for genopfyldning og forhindrer samtidig fraktionering (viskositetsopbygning).

Viskositetskontrol over et bredt temperaturområde giver lav viskositet i fordamperen og høj viskositet til øget beskyttelse af udstyr i kompressoren.

 

Egenskaber og fordele

  • Lav flygtighed, bidrager til nedsat olieforbrug (færre genopfyldninger), begrænser udtynding af olie pga. fraktionering
  • Lav Brookfield-viskositet bidrager til et godt olie-flow ved lave temperaturer og godt tilbageløb af olie fra fordamperen
  • Overfladebeskyttelse giver øget udstyrslevetid og reducerede omkostninger til reparation
  • Højt viskositetsindeks giver god smøring af kompressoren over et bredt driftstemperaturområde
  • Foreneligheden med kølemiddel bidrager til olieseparatorens effektivitet (meget lav blandbarhed med NH3)


Anvendelsesområder

Bemærk ved anvendelse: Mobil Gargoyle Arctic 68 NH anbefales til køleanlæg til smøring af cylinder og lejer i konventionelle stempel- og skruekølekompressorer, hvor der anvendes ammoniak som kølemiddel.

Dette omfatter:

  • Store industrielle stempel- og skruekølekompressorer, der anvendes i fødevareindustrien til tilberedning og nedfrysning af fødevarer
  • Industrielle anvendelser såsom køleanlæg til nedfrysning og opbevaring af fødevarer
  • Køleanlæg inden for søfart

 

Typiske egenskaber

Viskositet 

 

 

       cSt v/40ºC

ASTM D445

68,6

       cSt v/100ºC

ASTM D445

9,32

Viskositetsindeks

ASTM D2270

113

Flydepunkt (ºC)

ASTM D5950

-36

Flammepunkt (ºC)

ASTM D92

248

Densitet ved 15ºC 

ASTM D4052

0,86

Brookfield-viskositet ved -20°C (cP)

ASTM D2983

6020

 

Sundhed og sikkerhed

På grundlag af de oplysninger, der er til rådighed, forventes det ikke, at dette produkt vil have nogen sundhedsskadelige virkninger, når det benyttes efter hensigten, og når de anbefalinger, der er angivet i sikkerhedsdatabladet, følges. Sikkerhedsdatablade kan fås efter anmodning gennem det lokale salgskontor eller via internettet. Dette produkt bør ikke anvendes til andet, end det er beregnet til. Sørg for at tage de nødvendige miljøhensyn ved bortskaffelse af det brugte produkt. Sikkerhedsdatablade kan fås efter anmodning, gennem det lokale salgskontor eller via internettet. Dette produkt bør ikke anvendes til andre formål end det er beregnet til. Sørg for at tage de nødvendige miljøhensyn ved bortskaffelse af brugt produkt.

Mobil-logotypen, Mobil og Gargoyle SHC er registrerede varemærker, der tilhører Exxon Mobil Corporation eller et af dets datterselskaber.

03-2020

ExxonMobil Nordic
Affiliate of ExxonMobil Nordic AS, Norway
Gydevang 39-41
DK-3450 Alleroed, Denmark
Tel: +45 45 99 02 10
Fax : +45 45 99 02 80

www.exxonmobil.no
 

Typical Properties are typical of those obtained with normal production tolerance and do not constitute a specification.  Variations that do not affect product performance are to be expected during normal manufacture and at different blending locations.  The information contained herein is subject to change without notice. All products may not be available locally. For more information, contact your local ExxonMobil contact or visit www.exxonmobil.com 
ExxonMobil is comprised of numerous affiliates and subsidiaries, many with names that include Esso, Mobil, or ExxonMobil. Nothing in this document is intended to override or supersede the corporate separateness of local entities. Responsibility for local action and accountability remains with the local ExxonMobil-affiliate entities.