Mobil Gargoyle Arctic SHC™ 200 Serien

Mobil industrial , Denmark

Smøreolie til køleanlæg

Produktbeskrivelse

Mobil Gargoyle Arctic SHC™ 200 serien er fuldt syntetiske super højtydende smøreolier specielt udviklet til brug i kølekompressorer og varmepumper. De er formuleret af voksfri, syntetisk polyalfaolefin (PAO) baseolier, som har en fremragende modstandsdygtighed mod termisk nedbrydning og oxidation. Med deres naturligt høje forskydningsstabile viskositetsindeks og letflydenhed ved lave temperaturer kan de anvendes under meget krævende driftsforhold, som vanskeligt eller slet ikke kan opfyldes af mange konventionelle mineralolier. Deres opløselighed og blandbarhed med almindeligt anvendte kølemidler er lav, hvilket resulterer i en bedre filmtykkelse, hvor der forekommer kølemidler under tryk. Dette kan hjælpe med at mindske lækage ved akselpakninger. Deres stabilitet og lave fordampning reducerer fordampning af de lettere fraktioner, som kan forekomme med konventionelle mineralolier. Mobil Gargoyle Arctic SHC 200 serien kan hjælpe til med at mindske friktionstab og forbedre maskinernes driftseffektivitet.

 

Mobil Gargoyle Arctic SHC 200 serien anbefales til smøring af kølekompressorer som opererer ved meget høje temperaturer, og til systemer med meget lave fordampertemperaturer. De kan anvendes i kølesystemer, som anvender kølemidler såsom ammoniak og kuldioxid. Deres lave blandbarhed med kuldioxid gør, at de passende kan anvendes til skruekompressorer, som anvender kuldioxid. De er kompatible med de mest gængse kølemidler undtagen svovldioxid og er blevet anvendt med særdeles gode resultater i systemer, som anvender ammoniak som kølemiddel. Mobil Gargoyle Arctic SHC 200 serien er fuldt ud blandbar med de fleste konventionelle mineralske kølemaskineolier. Dog kan blanding med mineralolier mindske den overlegne ydeevne, som karakteriserer Mobils syntetiske produkt.

 

Egenskaber og fordele

Mobil Gargoyle Arctic SHC serien anerkendes og værdsættes for innovation og uovertruffen ydeevne.

Vores samarbejde med udstyrsfabrikanter har været med til at bekræfte resultaterne fra vore egne laboratorieforsøg, som viste den fremragende ydeevne af Mobil Gargoyle Arctic SHC 200 serien. Et af de væsentligste fortrin vi er kommet frem til i vores samarbejde med originale udstyrsfabrikanter, er den særdeles gode flydeevne ved lave temperaturer og modstandsdygtighed overfor viskositetstab. Dette kan ellers forekomme under absorption af kølemiddel under tryk og reducere smørefilmstykkelse og forårsage lækager ved akselpakninger.

I kraft af deres naturlige egenskaber giver PAO-baseolierne i Mobil Gargoyle Arctic SHC 200 serien fremragende termisk og oxidationsstabilitet, hvilket er meget afgørende for højtemperatursapplikationer. Den snævre molekylefordeling i PAO-baseolierne mindsker også fordampelighed og kan hjælpe med at mindske olieoverførsel. Mobil Gargoyle Arctic SHC 200 serien har de følgende egenskaber og mulige fordele:

 

Egenskaber

Reelle & mulige fordele

Høj oliefilmstykkelse, hvor der er kølemidler til stede

Forbedret beskyttelse af kompressor, hvilket forlænger dens levetid og forbedrer akselforsegling, reduceret lejeudmattelse og færre uplanlagte driftsstop

Høj termisk/oxidativ og kemisk stabilitet

Lang oliebrugstid og længere intervaller mellem olieskift og rutinemæssig vedligeholdelse

Mindre lak- og aflejringsdannelse

Lav flygtighed

Viskositeten forbliver jævn med reduceret olieforbrug

Højt viskositetsindeks og voksfri

Fremragende flydeevne ved lave temperaturer, ingen voksaflejringer og forbedret fordampereffektivitet

Lav traktionskoefficient

Mulighed for forbedret systemeffektivitet og lavere strømforbrug

Forenelighed med pakninger

Længere tætningsholdbarhed, mindre akseltætningslækage

 

Anvendelsesområder

Mobil Gargoyle Arctic SHC 200 serien er fuldt syntetiske smøreolier specielt udviklet til brug i kølekompressorer og varmepumper.

 

Bemærk ved anvendelse: Skønt Mobil Gargoyle Arctic SHC 200 serien er kompatibel med mineralolieprodukter, kan dens ydeevne nedsættes ved blanding med disse.  Systemerne bør skylles og rengøres grundigt, når man udskifter et mineralolieprodukt med et produkt fra Mobil Gargoyle Arctic SHC 200 serien. Hvad angår R22 kølemidler, skal man rådføre sig med fabrikanten af køleanlægget for at sikre sig, at anlægget sikrer effektiv adskillelse af olie og kølemiddel.

 

Typiske anvendelsesområder omfatter:

     •  Industri-varmepumper og kølesystemer inden for marineområdet

     •  Varmepumper til erhverv og privat beboelse

     •  Anbefales til både stempel- og rotationskompressorer

     •  Anbefales til brug med følgende kølemidler: Ammoniak og Kuldioxid

 

Specifikationer og godkendelser

Dette produkt overholder kravene i:

224

226E

228

230

234

NSF H1

X

X

X

X

X

NSF HT1         

 

Dette produkt opfylder eller overstiger kravene i:

224

226E

228

230

234

FDA 21 CFR 178.3570

X

X

X

X

X

 

Typiske egenskaber

Egenskaber

224

228

230

234

226E

Viskositetsklasse

 

ISO 100

ISO 220

 

ISO 68

Kobberkorrosion, 3 timer, 100° C, vurdering, ASTM D130

1A

1A

1A

1A

1A

Flammepunkt, Cleveland Open Cup, °C, ASTM D92

230

255

260

280

266

Skumtest, Sekvens I, Stabilitet, ml, ASTM D892

0

0

0

0

0

Skumtest, Sekvens I, Tendens, ml, ASTM D892

10

10

10

10

10

Kinematisk viskositet ved 100° C, mm2/s, ASTM D445

5,6

13,7

25,0

40,0

10,1

Kinematisk viskositet ved 40° C, mm2/s, ASTM D445

29,0

97,0

220

399

69,0

Flydepunkt, °C, ASTM D97

<-54

-45

-39

-39

-45

Specifik vægtfylde ved 15° C/15° C, ASTM D1298

0,82

0,84

0,85

0,85

0,83

Viskositetsindeks, ASTM D2270

132

147

149

150

136

 

Sundhed og sikkerhed

Sikkerhedsanbefalinger for dette produkt findes i sikkerhedsdatabladet, som kan ses på http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

Alle her anvendte varemærker er varemærker eller registrerede varemærker, der tilhører Exxon Mobil Corporation eller et af dets datterselskaber medmindre andet er angivet.

11-2021

ExxonMobil Nordic
Affiliate of ExxonMobil Nordic AS, Norway
Gydevang 39-41
DK-3450 Alleroed, Denmark
Tel: +45 45 99 02 10
Fax : +45 45 99 02 80

www.exxonmobil.no
 

Typical Properties are typical of those obtained with normal production tolerance and do not constitute a specification.  Variations that do not affect product performance are to be expected during normal manufacture and at different blending locations.  The information contained herein is subject to change without notice. All products may not be available locally. For more information, contact your local ExxonMobil contact or visit www.exxonmobil.com 
ExxonMobil is comprised of numerous affiliates and subsidiaries, many with names that include Esso, Mobil, or ExxonMobil. Nothing in this document is intended to override or supersede the corporate separateness of local entities. Responsibility for local action and accountability remains with the local ExxonMobil-affiliate entities.