Mobil Gargoyle Arctic SHC NH 68

Mobil industrial , Denmark

Syntetisk smøreolie til kølekompressorer som anvender ammoniak som kølemiddel

Produktbeskrivelse

Mobil Gargoyle Arctic SHC NH 68 er et fuldt syntetisk smøremiddel specielt udviklet til at smøre kølekompressorer i højtydende anlæg, som anvender ammoniak som kølemiddel. Mobil Gargoyle Arctic SHC NH 68 er formuleret ved brug af voksfrie syntetiske polyalfaolefiner (PAO) og syntetiske alkylbenzen-baseolier, som har udvist fremragende modstandsdygtighed over for termisk/oxidativ nedbrydning. Selv under de værste driftsforhold vil Mobil Gargoyle Arctic SHC NH 68 mindske slamdannelse og aflejringer, så man undgår eller mindsker tilstopning af ventiler og filtre.

Egenskaber og fordele

Gargoyle Arctic SHC serien anerkendes og værdsættes verden over for innovation og uovertruffen ydeevne. Mobil Gargoyle Arctic SHC NH 68 tilbyder følgende fordele for anvendelser med ammoniak.

Egenskaber Reelle og mulige fordele 
Meget lavt flydepunktTillader fordampertemperaturer lavere end for konventionelle naphteniske olier
OpløselighedHar rensende effekt, især når der skiftes fra mineralolie
VoksfriLetflydende ved lave temperaturer, ingen voksaflejringer og dermed forbedret fordampereffektivitet
Overlegen termisk, oxidations- og kemisk stabilitetLang olielevetid sammenlignet med mineraloliebaserede smøremidler, længere olieskiftintervaller og mindre vedligeholdelse. Dette mindsker vedligeholdelsesomkostningerne
God forenelighed med pakninger, som før er blevet udsat for mineraloliebaserede smøremidlerBegrænset risiko for lækage af olie
Lav flygtighed Undgår viskositetsforøgelse, mindsker olieforbruget

 

Anvendelse

Mobile Gargoyle Arctic SHC NH 68 anbefales til brug i skrue- og stempelkølekompressorer i anlæg, som anvender ammoniak som kølemiddel. Mobil Gargoyle Arctic SHC NH 68 er kompatibelt med mineraloliebaserede smøremidler. Imidlertid kan de oplevede fordele ved skift til dette smøremiddel mindskes, afhængigt af blandingsforholdet med tilbageværende mineralolie i systemet. I sådanne tilfælde skal der følges op med løbende olieanalyser og kontrol af filtre i en 6 måneders periode, gerne længere.

 

Typiske egenskaber

ForsøgsmetodeMobil Gargoyle Arctic SHC NH 68 
ISO VG68
Viskositet, ASTM D445 
cSt ved 40° C64
cSt ved 100° C8,5
Viskositetsindeks, ASTM D2270111
Specifik massefylde (ved 15° C) ASTM D12980,85
Flammepunkt, ºC, ASTM D93211
Flydepunkt , ºC, ASTM D97- 54
Farve ASTM D15000,5
Copperstrip corrossion, ASTM D 130, 3 timer ved 100 ºC1B
Vandindhold, ppm, ASTM D 1533‹100

 

Sundhed og sikkerhed

På grundlag af de oplysninger, der er til rådighed, forventes det ikke, at dette produkt vil have nogen sundhedsskadelige virkninger, når det benyttes efter hensigten, og når de anbefalinger, der er angivet i sikkerhedsdatabladet, følges. Sikkerhedsdatablade kan fås efter anmodning gennem det lokale salgskontor eller via internettet. Dette produkt bør ikke anvendes til andet, end det er beregnet til. Sørg for at tage de nødvendige miljøhensyn ved bortskaffelse af det brugte produkt.

Alle her anvendte varemærker er varemærker eller registrerede varemærker, der tilhører Exxon Mobil Corporation eller et af dets datterselskaber.

03-2020

ExxonMobil Nordic
Affiliate of ExxonMobil Nordic AS, Norway
Gydevang 39-41
DK-3450 Alleroed, Denmark
Tel: +45 45 99 02 10
Fax : +45 45 99 02 80

www.exxonmobil.no
 

Typical Properties are typical of those obtained with normal production tolerance and do not constitute a specification.  Variations that do not affect product performance are to be expected during normal manufacture and at different blending locations.  The information contained herein is subject to change without notice. All products may not be available locally. For more information, contact your local ExxonMobil contact or visit www.exxonmobil.com 
ExxonMobil is comprised of numerous affiliates and subsidiaries, many with names that include Esso, Mobil, or ExxonMobil. Nothing in this document is intended to override or supersede the corporate separateness of local entities. Responsibility for local action and accountability remains with the local ExxonMobil-affiliate entities.