Mobil Gas Compressor Oil

Mobil industrial , Denmark

Gaskompressorolie

Produktbeskrivelse

Mobil Gas Compressor Oil er et højtydende syntetisk gaskompressorsmøremiddel af premium kvalitet, baseret på polyalkylenglykol. Smøremidlet er hovedsageligt beregnet til brug i gaskompressorer til hydrocarbon og kemiske gasser, hvor krumtaphuse og lejer kører i en gasfyldt atmosfære. Det er særligt velegnet til marinebrug på fartøjer med flydende gas som last. Det finder endvidere anvendelse inden for almindelige industrielle områder, hvor problemer med olie- og gasopløselighed har ført til utilfredsstillende udstyrspræstation. I forhold til konventionelle mineralolier har Mobil Gas Compressor Oil en lavere gasopløselighed og modstår derfor fortynding og har bedre viskositetskontrol, hvilket fører til yderligere slidbeskyttelse, bedre effektivitet og nedsat skumning.

Karakteristika og fordele

Mobil Gas Compressor Oil er et syntetisk specialprodukt, der er udviklet til at mindske de problemer, der skyldes, at gas opløses i smøremidlet og forårsager problemer med slid, forsegling, øget vedligeholdelse og hyppige olieskift.

KarakteristikaReelle og mulige fordele
Mindre hydrocarbon- og kemisk gasopløselighedForbedret viskositetskontrol
Mindre komponentslid
Færre driftsstop og lavere vedligeholdelsesomkostninger

Anvendelse

  • Flydende gas som for eksempel propan og butan
  • Flydende naturgas som for eksempel methan og ethan
  • Hydrocarbonbaserede kemiske gasser som for eksempel ethylen, propylen og butylen
  • Kemiske gasser som for eksempel ammoniak, vinylchloridmonomer og butadien

Typiske egenskaber

Mobil Gas Compressor Oil
Viskositet, ASTM D 445  
cSt ved 40ºC 175
cSt ved 100ºC 32,3
Viskositetsindeks, ASTM D 2270 230
Farve, ASTM D 1500 ‹2,0
Flydepunkt, ºC, ASTM D 97 -36
Flammepunkt, ºC, ASTM D 92 294
Specifik vægtfylde ved 15ºC kg/l, ASTM D 4052 1,056

Sundhed og sikkerhed

På grundlag af de oplysninger, der er til rådighed, forventes det ikke, at dette produkt vil have nogen sundhedsskadelige virkninger, når det benyttes efter hensigten, og når de anbefalinger, der er angivet i sikkerhedsdatabladet, følges. Sikkerhedsdatablade kan fås efter anmodning gennem det lokale salgskontor eller via internettet. Dette produkt bør ikke anvendes til andet, end det er beregnet til. Sørg for at tage de nødvendige miljøhensyn ved bortskaffelse af det brugte produkt.

Alle her anvendte varemærker er varemærker eller registrerede varemærker, der tilhører Exxon Mobil Corporation eller et af dets datterselskaber.

03-2020

ExxonMobil Nordic
Affiliate of ExxonMobil Nordic AS, Norway
Gydevang 39-41
DK-3450 Alleroed, Denmark
Tel: +45 45 99 02 10
Fax : +45 45 99 02 80

www.exxonmobil.no
 

Typical Properties are typical of those obtained with normal production tolerance and do not constitute a specification.  Variations that do not affect product performance are to be expected during normal manufacture and at different blending locations.  The information contained herein is subject to change without notice. All products may not be available locally. For more information, contact your local ExxonMobil contact or visit www.exxonmobil.com 
ExxonMobil is comprised of numerous affiliates and subsidiaries, many with names that include Esso, Mobil, or ExxonMobil. Nothing in this document is intended to override or supersede the corporate separateness of local entities. Responsibility for local action and accountability remains with the local ExxonMobil-affiliate entities.