Mobil Glygoyle™ 11, 22, 30

Mobil industrial , Denmark

Højtydende smøreolier

Produktbeskrivelse

Mobil Glygoyle™ 11, 22 og 30 er højtydende polyalkylenglycolbaserede (PAG)  smøremidler, der giver fremragende smøring i gear, lejer og cirkulationssystemer under forhold med ekstreme temperaturer samt til brug under driftsforhold, som ligger udenfor, hvad mineralbaserede olier kan præstere. De er forskydningsstabile og har fremragende modstandsdygtighed over for termisk nedbrydning, oxidation og dannelse af slam og aflejringer. De er opbygget med en egenudviklet additivpakke, der er beregnet til at forbedre EP-/anti-slid-egenskaber, korrosions- og rustbeskyttelse samt at dæmpe skumtendensen uden at forringe PAG-baseoliernes naturlige fordele.

 

Mobil Glygoyle 11, 22, 30 har meget høje viskositetsindekser, og da produkterne er voksfri, har de særdeles lave flydepunkter.  Deres friktions- og traktionskoefficienter (for eksempel ved uregelmæssig gear- eller lejekontakt) er lavere end mineraloliers.  Disse overlegne smøreegenskaber hjælper med til at give lavere driftstemperaturer inden for mange forskellige anvendelsesområder.

 

Mobil Glygoyle 11, 22, og 30 har ydet fremragende præstation inden for de mest krævende industrielle anvendelsesområder i mere end 25 år. De anbefales af ledende maskinproducenter til brug i plastikkalanderer, papirmaskinelejer, kompressorer og gear, og er de foretrukne produkter til mange krævende formål.

 

Egenskaber og fordele

Smøreolierne under Mobil Glygoyle brandet anerkendes og værdsættes verden over for innovation og uovertruffen ydeevne. Disse syntetiske polyalkylenglykol smøreolier udviklet på molekylær basis er særligt udvalgt til Mobil Glygoyle 11, 22 og 30 og er udtryk for vores fortsatte anvendelse af avanceret teknologi til at fremstille smøremidler med en fremragende balanceret ydeevne. En nøglefaktor i udviklingen af Mobil Glygoyle 11, 22 og 30 var det tætte samarbejde vore forskere og tekniske specialister havde med ledende originale maskinfabrikanter (OEM) for at sikre, at vore produkter kunne yde i takt med den stadige tekniske udvikling af industrimaskiner.

Mobil Glygoyle produkterne blev primært udviklet til at imødekomme de kritiske høje temperaturbehov i et bredt udvalg af industrielt udstyr, hvor mineralbaseret smøreolie og andre syntetiske produkter ikke var i stand til at præstere tilfredsstillende. Yderligere egenskaber såsom lav friktion og traktion, absorption af gas resulterede i endnu bredere industrielle anvendelsesmuligheder. Mobil Glygoyle 11, 22 og 30 har følgende egenskaber og mulige fordele:

 

Egenskaber

Reelle og mulige fordele

Uovertruffen termisk og oxidativ stabilitet og modstand over for slam- og aflejringsdannelse

Forlænget oliebrugstid, øget produktion, færre planlagte og uplanlagte driftsstop

Lavere vedligeholdelsesomkostninger og reservedelsudgifter

Lave friktions- og traktionskoefficienter

Lavere driftstemperaturer, højere udstyrseffektivitet og mulighed for lavere strømforbrug samt lang holdbarhed på pakninger

Minimerer konsekvenserne af microslip ved rulningslejer, hvilket giver mulighed for længere holdbarhed

Meget høj termisk ledningsevne

Bidrager til lavere driftstemperaturer, hvilket forlænger oliens levetid

Glimrende flydeevne ved lave temperaturer

Hurtigere opvarmning ved lav omgivelsestemperatur, hvilket resulterer i reduceret strømforbrug og mere jævn drift

Reduceret slid på tandhjul ved høje temperaturer ved både stål mod stål og stål mod bronze

Lavere driftsomkostninger som følge af mindre slid, lavere driftstemperatur og mere jævn drift

Mindre absorption og viskositetstab ved kulbrintegasser under tryk

Bedre oliefilmbeskyttelse og længere holdbarhed for naturgaskompressorer

Til alsidig anvendelse i industrielt udstyr

Mulighed for at benytte færre produkter, hvilket giver lavere lageromkostninger og mindre risiko for fejlanvendelse

 

Anvendelsesområder

Mobil Glygoyle anbefales til de mest krævende forhold i alle typer glide- og antifriktionslejer samt industrielle lukkede gear med en bulk-olietemperatur på op til 200° C. Specifikke anvendelsesområder omfatter:

     •  Hårdt belastede plastikkalanderer

     •  Højtemperatur-lejer i papirmaskiner

     •  Industrielle lukkede gear  –  cylindriske, koniske og snekkegear

     •  Stempel- og skruekompressorer, der komprimerer naturgas, CO2 og andre industrielt anvendte gasser

 

Bemærk ved anvendelse

Polyalkylenglykolbaserede (PAG) smøremidler har naturligt gode smøreegenskaber, som stammer fra PAG-baseolien. Dog har PAG-baserede smøremidler visse begrænsninger med hensyn til forenelighed med pakninger og overfladebehandlinger samt visse typer letmetallegeringer og andre smøremidler.  Kontakt den originale maskinfabrikant for at få specifikke råd om anvendelsen af ethvert PAG-smøremiddel inden det tages i brug.

 

Forenelighed med andre smøremidler

Mobil Glygoyle 11, 22 og 30 er ikke kompatible med mineralolier og de fleste andre syntetiske smøremidler.  Endvidere kan de, afhængig af den specifikke type PAG-baseolie, være uforenelige med andre PAG-type smøremidler (f.eks. er Mobil Glygoyle 11, 22 og 30 ikke blandbare med Mobil Glygoyle ISO VG serien). Mobil Glygoyle 11, 22 og 30 anbefales generelt ikke til brug i systemer, som tidligere har været fyldt med mineralolier eller PAO-baserede syntetiske smøremidler.  Det anbefales desuden at undersøge foreneligheden, hvis man ønsker at efterfylde eller udskifte eksisterende PAG-olie med Mobil Glygoyle produkter. Generelt bør man at undgå blandinger ved at aftappe, skylle og fylde helt nyt på. Når man skifter fra mineralolie eller andre syntetiske produkter til Mobil Glygoyle produkter, er det kritisk nødvendigt at rengøre systemet grundigt og skylle med passende skyllemidler før konvertering.  Kontakt din ExxonMobil-repræsentant for yderligere oplysninger.

 

Vand

I lighed med alle andre PAG-baserede smøremidler er Mobil Glygoyle 11, 22 og 30 hygroskopiske og absorberer mere vand end mineralolier eller syntetiske kulbrinter. Der bør derfor udvises ekstra forsigtighed for at undgå at udsætte PAG-olier for kontakt med for megen fugt.  På grund af den naturligt høje specifikke vægtfylde, falder vand ikke til bunds i reservoirer, men forbliver på overfladen af smøremidlet.

 

Forenelighed med pakninger

PAG-baserede smøremidler er ikke forenelige med de fleste standard pakningsmaterialer der anvendes til mineralolier eller syntetiske kulbrinter. Uforenelige materialer vil sandsynligvis krympe eller udvide sig og således forårsage, at pakningen lækker eller stopper til. Ved konvertering fra mineralolie eller syntetiske kulbrinter til Mobil Glygoyle 11, 22 eller 30, skal det overvejes hvorvidt forenelighed med pakninger er tilstede. FKM og VMQ er normalt egnede til anvendelse med PAG.  NBR-materialer kan anvendes, men har et begrænset temperaturområde.    Der bør under alle omstændigheder tages hensyn til driftsforhold og forskelle i elastomers egenskaber fra forskellige fabrikanter.  Kontakt leverandøren af udstyret eller pakningsfabrikanten for specifikke anbefalinger, således at de bedste resultater opnås.

 

Letmetallegeringer

Mobil Glygoyle 11, 22 og 30 og PAG-smøremidler er velegnede til gear af jernholdige materialer, samt de fleste ikke-jernholdige materialer.  Mobil Glygoyle produkterne og PAG-smøremidler anbefales dog ikke til brug med letmetallegeringer, der indeholder aluminium eller magnesium.  PAG-smøremidler kan forårsage øget slid, hvis de anvendes med letmetallegeringer af denne slags.  Kontakt den originale maskinfabrikant for yderligere oplysninger.

 

Andre materialer

Maling, overfladebehandlinger og visse typer plastik er ikke egnede til brug med PAG-smøremidler. Generelt er to-komponentmaling (reaktiv maling, epoxyresin) egnede til brug som indvendig overfladebehandling i kontakt med smøremidlet.  Ellers bør indvendige overflader, der er i kontakt med smøremidlet, som udgangspunkt forblive ubehandlede.  Materialer, der anvendes til olieniveaumålere, inspektionsdøre mv. bør være fremstillet af glas eller polyamid. Andet gennemsigtigt plastmateriale (f.eks. plexiglas) kan nedbrydes og revne under belastning.

 

Typiske egenskaber og Specifikationer

Egenskaber

MOBIL GLYGOYLE 11

MOBIL GLYGOYLE 22

MOBIL GLYGOYLE 30

Kobberkorrosion, 24 timer, 100° C, Vurdering, ASTM D130

1B

1B

1B

FZG test, sammenbrudsniveau, A/8.3/90, ISO 14635-1

12+

12+

12+

Flammepunkt, Cleveland Open Cup, °C, ASTM D92

226

229

221

Skumtest, Sekvens I, Stabilitet, ml, ASTM D892

0

0

0

Skumtest, Sekvens I, Tendens, ml, ASTM D892

5

5

5

4-kugle slidtest, sliddybde i diameter, mm, ASTM D4172

0,4

0,4

0,4

Kinematisk viskositet ved 100° C, mm2/s, ASTM D445

11,5

25,1

30,9

Kinematisk viskositet ved 40° C, mm2/s, ASTM D445

85

177

224

Flydepunkt, °C, ASTM D97

-45

-41

-41

Rustbeskyttelse, Procedure A, ASTM D665

Bestået

Bestået

Bestået

Specifik vægtfylde ved 20° C/20° C, ASTM D1298

1,009

1,007

1,006

 

Sundhed og sikkerhed

Sikkerhedsanbefalinger for dette produkt findes i sikkerhedsdatabladet, som kan ses på http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

Alle her anvendte varemærker er varemærker eller registrerede varemærker, der tilhører Exxon Mobil Corporation eller et af dets datterselskaber medmindre andet er angivet.

04-2020

ExxonMobil Nordic
Affiliate of ExxonMobil Nordic AS, Norway
Gydevang 39-41
DK-3450 Alleroed, Denmark
Tel: +45 45 99 02 10
Fax : +45 45 99 02 80

www.exxonmobil.no
 

Typical Properties are typical of those obtained with normal production tolerance and do not constitute a specification.  Variations that do not affect product performance are to be expected during normal manufacture and at different blending locations.  The information contained herein is subject to change without notice. All products may not be available locally. For more information, contact your local ExxonMobil contact or visit www.exxonmobil.com 
ExxonMobil is comprised of numerous affiliates and subsidiaries, many with names that include Esso, Mobil, or ExxonMobil. Nothing in this document is intended to override or supersede the corporate separateness of local entities. Responsibility for local action and accountability remains with the local ExxonMobil-affiliate entities.