Mobil Glygoyle™ Series

Mobil industrial , Denmark

Polyalkylenglykol (PAG) gear-, leje- og kompressorsmøremiddel

Produktbeskrivelse

Mobil Glygoyle™ seriens smøremidler er gear-, leje- og kompressorolier med overlegen ydeevne, udviklet til at give store fordele med hensyn til effektivitet, lang olielevetid og beskyttelse af udstyret. Disse fuldt syntetiske polyalkylenglykolsmøremidler (PAG) blev udviklet til brug under driftsforhold, som ligger udover, hvad andre syntetiske og mineralbaserede olier kan præstere. Deres lave flydepunkt sikrer fremragende letflydenhed ved lave temperaturer. ISO-klasserne 150 til 1000 omfatter NSF H-1-registrerede smøremidler og overholder også Title 21 CFR 178.3570 fra den amerikanske sundhedsstyrelse (Food and Drug Administration) for smøremidler, hvor risiko for lejlighedsvis kontakt med fødevarer ikke kan udelukkes.

 

- Fremragende EP-egenskaber og slidbeskyttelse for kritiske udstyrskomponenter

 

 

- Højt niveau af beskyttelse mod micropitting i følsomme gearsystemer

 

 

- Beskyttelse mod rust og korrosion under drift

 

 

- Modstår skumdannelse

 

 

- Fremragende smøreegenskaber er en naturlig kvalitet ved dette fuldt syntetiske smøremiddel

 

 

- Lav traktionskoefficient resulterer i forøget energieffektivitet og lavere oliereservoir- og systemtemperaturer

 

 

- Fremragende termisk og oxidationsstabilitet mindsker slamdannelse og aflejringer

 

Mobil Glygoyle serien bidrager ikke til MOAH-indholdet i fødevarer, når det anvendes i overensstemmelse med FDA 21CFR178.3570 begrænsningerne.

 

Egenskaber og fordele

Mobil Glygoyle seriens fuldt syntetiske olier er specielt udviklet til at overgå mineral- og PAO-baserede syntetiske olier ved anvendelse i gear eller kulbrintegaskompressorer. I snekkegear sikrer disse oliers særlige egenskaber højere momentbelastning, samt i mange tilfælde reduktion af oliereservoirtemperaturen, så man opnår forlænget levetid for pakninger, olie og gearkasse. I gaskompressorer muliggør den begrænsede opløselighed af kulbrinter i Mobil Glygoyle-serien reduceret smøremiddelfortynding og forbedret udstyrsbeskyttelse.

 

Egenskaber, sammenlignet med andre mineral-, syntetiske og PAG-smøremidler:

 

Generelt: Der er forskellige typer PAG-baseolier. Disse oliers naturlige egenskaber kan variere, afhængigt af de råmaterialer og processer, som indgår i deres fremstilling. Egenskaber som kan variere mellem de forskellige PAG-olier inkluderer deres traktionskoefficient (energieffektivitet), termiske ledningsevne, opløselighed med kulbrintebaserede olier, tendens til at absorbere vand og deres lavtemperaturegenskaber.

 

Høj effektivitet: ExxonMobils forskere har udvalgt PAG-baseolier, som har høj energieffektivitet i forhold til mineral-, PAO- og andre PAG-olier. Dette, sammen med en forøget termisk ledningsevne på omkring 10 % over mineral- og PAO-olier, giver lavere driftstemperaturer og længere levetid for komponenterne.

 

Bredt temperaturområde: Mobil Glygoyle serien har meget højt viskositetsindeks, fra 170 for ISO 68 til 285 for ISO 1000. Dette giver et bredt temperaturanvendelsesområde, som overgår mineralolie- og PAO-smøremidler.

 

Rustbeskyttelse: PAG-smøremidler er ikke blandbare med kulbrinteolier. De har en større tendens til at absorbere vand end mineral- og PAO-olier. På grund af risikoen for højt vandindhold i olien, skal der tages forholdsregler for at forhindre rustdannelse på udstyr.  Mobil Glygoyle seriens olier består svære rustprøver, såsom ASTM D665A og Bethlehem Steel rustprøven del A/B, og har 0,0 klassificering i henhold til DIN 51802 Emcor rustprøver med distilleret vand. Derudover udviser de god forenelighed med kobberholdige metaller med en 1B-klassificering i ASTM D130-prøver. Mobil Glygoyle serien anbefales ikke til brug i områder, hvor forurening med saltvand kan forventes.

 

Skumkontrol: Skumkontrol er vigtigt, især i gearkasser, som er "levetidssmurte". Mobil Glygoyle serien giver fremragende resultater i alle tre stadier af ASTM D 892-skumtesten.

 

EP/anti-slid: Det er vigtigt at have den rette blanding af EP-egenskaber og slidbeskyttelse, især i snekkedrev, som indeholder bronze eller andre kobberholdige metaller. Mobil Glygoyle serien udviser fremragende EP- og antislid-egenskaber med typiske resultater på 12+ i DIN 51354-2 FZG slidtesten, meget lavt holder- og rulleslid i DIN 51819-3 FAG FE8-testen og enestående beskyttelse mod micropitting med et resultat på ›10-høj i FVA 54 micropittingtesten (ISO 320).

 

Egenskaber

Reelle og mulige fordele

Uovertruffen termisk og oxidationsstabilitet, samt fremragende slidbeskyttelse

Giver enestående beskyttelse af gear under ekstra krævende belastningsforhold

Forøger produktiviteten som følge af smøremidlets forlængede levetid, så såvel planlagt som uplanlagt stoptid for udskiftning af smøremidlet mindskes

Lavere vedligeholdelsesomkostninger og reservedelsudgifter

Lave friktions- og traktionskoefficienter

Forbedret geareffektivitet og lavere oliedriftstemperaturer giver lavere driftsomkostninger samt forlænget levetid for pakninger

Høj termisk ledningsevne

Lavere driftstemperaturer i gearindgrebet og i oliereservoiret som følge af forbedret varmespredning

Højt viskositetsindeks, lavt flydepunkt, voksfri

Nem opstart som følge af fremragende letflydenhed ved lave temperaturer – især vigtigt for pålidelig drift af afsides placeret udstyr

Meget god modstandsdygtighed over for korrosion og rust

Enestående beskyttelse af udstyret, selv under stop, giver lang levetid for udstyret, nem opstart og dermed besparelser på både løn- og materialeomkostninger

Til alsidig anvendelse i industrielt udstyr

Giver mulighed for brug af færre smøremidler og dermed mindskede lageromkostninger

 

Anvendelsesområder

Mobil Glygoyle serien er specielt udviklet til smøring af snekkegear, især for meget krævende driftsforhold, både i fødevaremaskiner og i andre industrielle anvendelser. Derudover har denne produktfamilie vist sig at give fremragende smøring i alle typer af industrielle gear og glidelejer under yderst krævende driftsforhold. Det, at de desuden ikke er blandbare med kulbrinter betyder, at de lavere viskositeter er specielt effektive til anvendelse ved kompression af kulbrintegasser, pga. den nedsatte viskositetsreduktion der optræder ved denne anvendelse i modsætning til kulbrinte baserede kompressorolier.

 

Mobil Glygoyle serien anvendes til smøring af ”levetidssmurte” gearkasser og heavy-duty snekkegear, andre industrielle geardrev i en lang række anvendelser, smøring af glidelejer og rulningslejer, og de fleste kompressortyper.

 

Specifikke anvendelsesområder omfatter:

     • Levetidssmurte gearkasser, især snekkegear med høj udveksling/lav effektivitet

     • Alle typer snekkegear, såsom i transportbånd, rulletrapper, pressere, pakkemaskiner, skilifte, røreværker og blandemaskiner

     • Gear og lejer i cement-, metal-, plast-, fødevare- og tekstilindustrien

     • Gaskompression, hvor der anvendes stempel-, roterende, skrue- eller centrifugalkompressorer under driftsforhold, som ligger over hvad andre syntetiske smøreolier eller mineralolier er i stand til at levere

 

Bemærk ved anvendelse

Polyalkylenglykolbaserede (PAG) smøreolier har naturligt gode smøreegenskaber, som stammer fra PAG-baseolien. Dog har PAG-baserede smøreolier visse begrænsninger med hensyn til forenelighed med pakninger og overfladebehandlinger samt visse typer letmetallegeringer og andre smøremidler.  Kontakt udstyrsfabrikanten for at få specifikke råd om anvendelsen af PAG-smøreolier inden brug.

 

Forenelighed med andre smøremidler

Mobil Glygoyle serien er ikke kompatibel med mineralolier og de fleste andre syntetiske smøremidler.  Afhængigt af den specifikke type PAG-baseolie, er serien desuden muligvis ikke forenelig med andre smøremidler af PAG-typen (f.eks. er Mobil Glygoyle No serien og Mobil Glygoyle ISO VG serien ikke blandbare). Mobil Glygoyle serien anbefales generelt ikke til brug i systemer, der tidligere er påfyldt med mineralolier eller PAO-baserede syntetiske smøremidler.  Det anbefales endvidere at kontrollere foreneligheden ved efterfyldning eller udskiftning af eksisterende PAG-olie fra Mobil Glygoyle serien, og i det hele taget at undgå sammenblanding ved dræning, skylning og genopfyldning.

Når der skiftes fra mineralolie eller andre syntetiske produkter til Mobil Glygoyle serien, er det yderst vigtigt at rense systemet grundigt og skylle med egnet væske inden konvertering. Kontakt din ExxonMobil-repræsentant for yderligere oplysninger.

 

Vand

I lighed med alle andre PAG-baserede smøreolier, er olierne i Mobil Glygoyle serien hygroskopiske og absorberer mere vand end mineralolier eller syntetiske kulbrinter. Det skal derfor sikres, at PAG-olier ikke udsættes for meget fugt.  På grund af den naturligt høje specifikke vægtfylde, falder vand ikke til bunds i reservoirer, men forbliver på overfladen af smøreolien.

 

Forenelighed med pakninger

PAG-baserede smøreolier er ikke forenelige med de fleste standard pakningsmaterialer der anvendes til mineralolier eller syntetiske kulbrinter. Uforenelige materialer vil sandsynligvis krympe eller udvide sig og således forårsage, at pakningen lækker eller stopper til. Ved konvertering fra mineralolie eller syntetiske kulbrinter til Mobil Glygoyle serien, skal forenelighed med pakninger sikres. FKM og VMQ er normalt egnede til anvendelse med PAG.  NBR-materialer kan anvendes, men har et begrænset temperaturområde. Der bør under alle omstændigheder tages hensyn til driftsforhold og forskelle i elastomers egenskaber fra forskellige fabrikanter.  Kontakt leverandøren af udstyret eller pakningsfabrikanten for specifikke anbefalinger, således at de bedste resultater opnås.

 

Letmetallegeringer

Mobil Glygoyle serien og PAG-smøreolier er velegnede til gear med jernholdige og de fleste ikke-jernholdige materialer.  Mobil Glygoyle serien og PAG-smøreolier anbefales dog ikke til brug med letmetallegeringer, der indeholder aluminium eller magnesium.  PAG-smøreolier kan forårsage øget slid, hvis de anvendes med letmetallegeringer af denne slags.  Kontakt udstyrsfabrikanten for yderligere oplysninger.

 

Andre materialer

Maling, overfladebehandlinger og visse typer plast er ikke egnede til brug med PAG-smøreolier. Generelt er to-komponentmaling (reaktiv maling, epoxyresin) egnede til brug som indvendig overfladebehandling i kontakt med smøreolien.  Ellers bør indvendige overflader, der er i kontakt med smøreolien, som udgangspunkt forblive ubehandlede.  Materialer, der anvendes til olieniveaumålere, inspektionsdøre mv. bør være fremstillet af glas eller polyamid. Andet gennemsigtigt plastmateriale (f.eks. plexiglas) kan nedbrydes og revne under belastning.

 

Specifikationer og godkendelser

Dette produkt har følgende godkendelser:

100

150

220

320

460

680

1000

SEW Eurodrive:

 

 

X

 

 

 

 

 

Dette produkt anbefales til anvendelser der kræver:

100

150

220

320

460

680

1000

Fives Cincinnati P-39

 

 

X

 

X

 

 

 

Dette produkt overholder kravene i:

100

150

220

320

460

680

1000

NSF H1

 

X

X

X

X

X

X

 

Dette produkt opfylder eller overgår kravene i:

100

150

220

320

460

680

1000

DIN 51517-3:2018-09

X

X

X

X

X

X

 

FDA 21 CFR 178.3570

 

X

X

X

X

X

X

ISO L-CKPG (ISO 12925-1:2018)

X

X

X

X

X

X

X

 

Egenskaber og specifikationer

Egenskaber

68

100

150

220

320

460

680

1000

Viskositetsklasse

ISO 68

ISO 100

ISO 150

ISO 220

ISO 320

ISO 460

ISO 680

ISO 1000

Kobberkorrosion, 24 timer, 100° C, Vurdering, ASTM D130

1B

1B

1B

1B

1B

1B

1B

1B

Densitet ved 15,6° C, g/cm3, ASTM D4052

1,079

1,079

1,078

1,077

1,077

1,076

1,076

1,076

FZG test, sammenbrudsniveau, A/8.3/90, ISO 14635-1

10

12+

12+

12+

12+

12+

12+

12+

Flammepunkt, Cleveland Open Cup, °C, ASTM D92

265

265

265

265

265

265

265

260

4-kugle slidtest, sliddybde i diameter, 20 kg, 1800 rpm, 1 time, 54º C mm, ASTM D4172

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

Kinematisk viskositet ved 100° C, mm2/s, ASTM D445

11,8

17,3

26,1

38,1

55,2

77,2

112

165

Kinematisk viskositet ved 40° C, mm2/s, ASTM D445

68

100

150

220

320

460

680

1000

Flydepunkt, °C, ASTM D97

-30

-30

-33

-33

-33

-33

-33

-33

Rustbeskyttelse, Procedure A, ASTM D665

Bestået

Bestået

Bestået

Bestået

Bestået

Bestået

Bestået

Bestået

Viskositetsindeks, ASTM D2270

170

190

210

225

240

250

265

285

 

Sundhed og Sikkerhed

Sikkerhedsanbefalinger for dette produkt findes i sikkerhedsdatabladet, som kan ses på http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

Alle her anvendte varemærker er varemærker eller registrerede varemærker, der tilhører Exxon Mobil Corporation eller et af dets datterselskaber medmindre andet er angivet.

10-2023

ExxonMobil Nordic
Affiliate of ExxonMobil Nordic AS, Norway
Gydevang 39-41
DK-3450 Alleroed, Denmark
Tel: +45 45 99 02 10
Fax : +45 45 99 02 80

www.exxonmobil.no
 

Typical Properties are typical of those obtained with normal production tolerance and do not constitute a specification.  Variations that do not affect product performance are to be expected during normal manufacture and at different blending locations.  The information contained herein is subject to change without notice. All products may not be available locally. For more information, contact your local ExxonMobil contact or visit www.exxonmobil.com 
ExxonMobil is comprised of numerous affiliates and subsidiaries, many with names that include Esso, Mobil, or ExxonMobil. Nothing in this document is intended to override or supersede the corporate separateness of local entities. Responsibility for local action and accountability remains with the local ExxonMobil-affiliate entities.