MOBIL HYDRAULIC OIL HLPD

Mobil industrial , Denmark

Hydraulikolie med zinkfri detergent-/dispergeringsmiddel

Produktbeskrivelse

Mobil Hydraulic Oil HLPD serien består af hydraulikolier, der indeholder et selektivt additivsystem til beskyttelse af hydrauliksystemer, og indeholder detergent-/dispergeringsadditiver. Forurenende stoffer, aflejringer og vand kan trænge ind i hydrauliksystemet og beskadige pumpedele. Med Mobil Hydraulic HLPD serien dispergeres disse og holdes i suspension, således at klæbende partikler/aflejringer opløses.

 

Egenskaber og fordele

Egenskaber

Reelle og mulige fordele

Emulsionsdannende egenskaber

Emulgerer vand og vandblandede kølevæsker, uden at forringe de gode anti-korrosions- og smøreegenskaber

Særligt detergent/dispergeringsadditiv-system

Giver renere hydrauliksystemer

Særlige polære additiver

Forbedrer glideegenskaber og forhindrer stick-slip, selv under krævende driftsforhold

 

Anvendelsesområder

Mobil Hydraulic Oil HLPD serien er velegnet til brug i hydrauliksystemer, hvor der på grund af høj indtrængning af vand eller forurening kræves et højt niveau af dispergering for at forhindre vandudfald i systemet. Mobil Hydraulic Oil HLPD serien anbefales især til brug i hydrauliksystemer i værktøjsmaskiner, hvor vandblandede skærevæsker kan trænge ind i det hydrauliske system. De kan også bruges i applikationer, der oplever høje forureningsniveauer, f.eks. mobile hydrauliske enheder (gravemaskiner, bulldozere, hjullæssere,hydrauliksystemer i lastbiler).

 

Egenskaber og specifikationer

Egenskaber

32

46

68

Viskositetsklasse

ISO 32

ISO 46

ISO 68

Densitet ved 15° C, kg/m3, DIN 51757 v3

0,873

0,880

0,882

FZG test, A/8.3/90, sammenbrudsniveau, vurdering, ISO 14635

>12

>12

>12

Flammepunkt, Cleveland Open Cup, °C, EN ISO 2592

205

210

225

Kinematisk viskositet ved 100° C, mm2/s, ISO 3104

5,4

6,7

8,6

Kinematisk viskositet ved 40° C, mm2/s, ISO 3104

32

45

68

Belastningsevne, N/mm2, DIN 51347-2

44

44

47

Flydepunkt, °C, ASTM D97

-27

-27

-24

 

Sundhed og sikkerhed

Sikkerhedsanbefalinger for dette produkt findes i sikkerhedsdatabladet, som kan ses på http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

Alle her anvendte varemærker er varemærker eller registrerede varemærker, der tilhører Exxon Mobil Corporation eller et af dets datterselskaber medmindre andet er angivet.

08-2023

ExxonMobil Nordic
Affiliate of ExxonMobil Nordic AS, Norway
Gydevang 39-41
DK-3450 Alleroed, Denmark
Tel: +45 45 99 02 10
Fax : +45 45 99 02 80

www.exxonmobil.no
 

Typical Properties are typical of those obtained with normal production tolerance and do not constitute a specification.  Variations that do not affect product performance are to be expected during normal manufacture and at different blending locations.  The information contained herein is subject to change without notice. All products may not be available locally. For more information, contact your local ExxonMobil contact or visit www.exxonmobil.com 
ExxonMobil is comprised of numerous affiliates and subsidiaries, many with names that include Esso, Mobil, or ExxonMobil. Nothing in this document is intended to override or supersede the corporate separateness of local entities. Responsibility for local action and accountability remains with the local ExxonMobil-affiliate entities.