Mobil Pegasus™ 1

Mobil industrial , Denmark

Gasmotorolie

Produktbeskrivelse

Mobil Pegasus ™ 1 er en højtydende syntetisk gasmotorolie udviklet til at opfylde de høje krav fra de mest krævende turboladede støkiometriske og lean-burn gasmotorer af indsugningstypen. Den er formuleret af voksfri syntetiske baseolier og et afbalanceret additivsystem for at sikre ydeevne, der ikke kan opnås med konventionelle mineraloliebaserede gasmotorolier. De mulige fordele omfatter bedre økonomi som følge af bedre motor- og olielevetid, lavere vedligeholdelsesomkostninger og lavere brændstofomkostninger.

 

Den unikke formulering af Mobil Pegasus 1 minimerer askeaflejringer, samt aflejringer på stempelflader og stempelringe, rivning af foringer samt ventilsæde- og ventilfladeslid. Den yder effektiv modstand over for oxidation, og de syntetiske baseoliers naturligt høje viskositetsindeks sikrer en beskyttende smøreoliefilm ved høje temperaturer, som langt overgår mineraloliebaserede produkter. Mobil Pegasus 1 udviser lav flygtighed, en præstationsegenskab, der hjælper med til at reducere olieforbruget og giver målbar forbedre smøring af ventilerne. Dens unikke viskometri og lave traktionskoefficient mindsker krafttab og giver potentielt forbedret brændstoføkonomi, især under varierende belastnings-, hastigheds- og temperaturforhold.

 

Egenskaber og fordele

Den sidste nye teknologi, der benyttes i Mobil Pegasus 1, er udviklet til at give et højt motorpræstationsniveau i en lang række forskellige højtydende gasmotorer Dens fremragende oxidationsbestandighed og termiske stabilitet giver længere brugstid for både motor og olie. De unikke egenskaber af Pegasus 1 vil ydermere resultere i lavere intern friktion under koldstart samt ved ophedede driftsforhold, hvilket igen vil give mindre slid og mulighed for lavere brændstofforbrug Brugen af dette produkt vil føre til lavere vedligeholdelsesomkostninger som følge af muligheden for længere intervaller mellem service, lavere filterudgifter og forbedret motorlevetid.

 

Egenskaber

Reelle og mulige fordele

Afbalanceret syntetisk formulering

Forlængede olieskiftsintervaller og forbedret levetid for motoren

Potentielt længere filterlevetid

Renere motorer

Fremragende oxidativ og termisk stabilitet

Færre koksaflejringer på flader og riller på stempelringe

Forbedret ydeevne for ventilstyr

Mindskede koksaflejringer

Fremragende ydeevne ved både høje og lave temperaturer

Effektiv smøring under kolde opstartsforhold

Lettere motorstart ved lave temperaturer

Forbedret motorbeskyttelse ved høje temperaturforhold

Naturligt højt viskositetsindeks

Fremragende ydeevne over et bredt temperaturområde

Lav fordampning

Lavt olieforbrug

Reduceret aflejringsdannelse i kritiske motorområder

Fremragende antislid- og anti-rivnings-egenskaber

Modstår slid og rivning på stempler og foringer, især i motorer med højt BMEP

Lav traktionskoefficient

Mulighed for lavere brændstofomkostninger

Forbedret motoreffekt

Lettere opstart

 

Anvendelsesområder

     •  Mobil Pegasus 1 anbefales til en lang række forskellige gasmotorer

     •  Produktet er især velegnet til højhastigheds-, firetakts- turboladede og indsugningsgasmotorer, der kræver en gasmotorolie med et nominelt askeindhold på 0,5 %

     •  Fremragende smøreolie til både støkiometriske og lean-burn-motorer

     • Ideel til motorer, der anvendes til opvarmning af fjernvarmevand samt traditionelle kølesystemer på grund af dens brede temperaturanvendelsesområde, forlængede motorbeskyttelse og lange olielevetid

     •  Mobil Pegasus 1 er fuldtud kompatibel med alle typer pakninger, der normalt benyttes i gasmotorer samt med mineralolier, dog vil blanding med mineralolier formindske de præstationsfordele, der kan opnås med dette fremragende smøremiddel

     •  Kan anvendes i gasmotorer, der benytter alternative energikilder så som brændgas med op til 0,3 % svovl i form af hydrogensulfid

 

Specifikationer og godkendelser

Dette produkt har følgende fabrikantgodkendelser:

MAN M 3271-1

MAN M 3271-2

MWM TR 0199-99-2105, Lube Oils for Gas Engines

VOLVO NATURGASBUSSER

Wartsila W25SG

INNIO Waukesha Engine 220GL Applications Using Pipeline Quality Gas

INNIO Waukesha Engine Cogeneration / Gas Compression Applications Using Pipeline Quality Gas

Caterpillar Energy Solutions TR 2105, Smøreolier til gasmotorer (CG132, CG170, CG260)

 

Dette produkt opfylder eller overstiger kravene i:

Caterpillar Godkendelse

 

Typiske egenskaber og Specifikationer

Egenskaber

 

Viskositetsklasse

SAE 15W-40

Sulfateret aske, masse%, ASTM D874

0,5

Flammepunkt, Cleveland Open Cup, °C, ASTM D92

238

Kinematisk viskositet ved 100° C, mm2/s, ASTM D445

13.0

Kinematisk viskositet ved 40° C, mm2/s, ASTM D445

93.8

Flydepunkt, °C, ASTM D97

-48

Viskositetsindeks, ASTM D2270

137

Basenummer - Xylen/eddikesyre, mg KOH /g, ASTM D2896 (*)

6,8

 

(*) brug af andre ASTM-godkendte opløsningsmidler kan give forskellige resultater.

 

Sundhed og sikkerhed

Sikkerhedsanbefalinger for dette produkt findes i sikkerhedsdatabladet, som kan ses på http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

Alle her anvendte varemærker er varemærker eller registrerede varemærker, der tilhører Exxon Mobil Corporation eller et af dets datterselskaber medmindre andet er angivet.

06-2021

ExxonMobil Nordic
Affiliate of ExxonMobil Nordic AS, Norway
Gydevang 39-41
DK-3450 Alleroed, Denmark
Tel: +45 45 99 02 10
Fax : +45 45 99 02 80

www.exxonmobil.no
 

Typical Properties are typical of those obtained with normal production tolerance and do not constitute a specification.  Variations that do not affect product performance are to be expected during normal manufacture and at different blending locations.  The information contained herein is subject to change without notice. All products may not be available locally. For more information, contact your local ExxonMobil contact or visit www.exxonmobil.com 
ExxonMobil is comprised of numerous affiliates and subsidiaries, many with names that include Esso, Mobil, or ExxonMobil. Nothing in this document is intended to override or supersede the corporate separateness of local entities. Responsibility for local action and accountability remains with the local ExxonMobil-affiliate entities.