Mobil Pegasus™ 1005

Mobil industrial , Denmark

Førsteklasses Gasmotorolie

Produktbeskrivelse

Mobil Pegasus™ 1005 er en højtydende gasmotorolie beregnet til at forsyne moderne højkapacitets, lavemissions firetakts-gasmotorer med det højeste beskyttelsesniveau, samtidig med at den opretholder fortræffelig ydeevne i motorer af ældre model. Mobil Pegasus 1005 er den seneste tilføjelse til Mobil Pegasus linjen af veldokumenterede naturgasmotorolier med en velbalanceret, holdbar formulering.

 

Mobil Pegasus 1005 er fremstillet af baseolier af høj kvalitet med et avanceret additivsystem, hvilket giver fremragende oxidationsstabilitet, nitreringsbestandighed og termisk stabilitet. Pegasus 1005 formuleringen er udviklet til at sørge for fremragende anti-slid-egenskaber til beskyttelse af hårdt belastede ventilstyringer og knastaksler, stempler, foringer, lejer og gear og samtidig være forenelig med materialer anvendt i katalysatorer. Detergent-dispergeringssystemet regulerer koksdannelse og lakaflejringer, så olieforbruget mindskes og motorens renhed opretholdes, selv ved forlængede olieskiftsintervaller.

 

Mobil Pegasus 1005 kan hjælpe til med at holde motoren kørende længere, renere og mere pålideligt, så produktiviteten øges.

 

Egenskaber og fordele

Mobil Pegasus 1005 er et af de førende industrielle smøremidler i Mobil brandet. Et innovativt, højteknologisk produkt med høj ydeevne.

Mobil Pegasus 1005 har følgende egenskaber og mulige fordele:

 

Egenskaber

Reelle & mulige fordele

Forlænget olielevetid

Forlænger olieskiftsintervaller, mindsker antallet af olieskift, færre køb af ny olie, mindre spildolie, færre arbejdstimer, hvilket bidrager til at mindske driftsomkostninger og holder motoren gående med mindre stoptid

Længere driftstid giver øget produktivitet

Renholdende egenskaber

Hjælper til med at mindske aflejringer i forbrændingskammeret og på stemplerne, så motorens ydeevne og pålidelighed forbedres

Hjælper til med at mindske aflejringer i varmevekslere, så varmeproduktionen forbedres

Lavt olieforbrug

Lav flygtighed reducerer aflejringer i motoren og udstødningssystemet, så katalysatorers levetid og intervaller mellem rengøring af varmevekslere forlænges

Hjælper med at mindske efteropfyldning af olie og indkøb af olie

Enestående slidbeskyttelse

Hjælper til med at holde slid på kritiske motorkomponenter under kontrol

Forbedrer motorens pålidelighed og ydeevne

 

Anvendelsesområder

Mobil Pegasus 1005 er udviklet til brug i:

     •  Caterpillar, MWM GmbH (tidligere Deutz Power Systems), Jenbacher, Rolls-Royce Bergen, Wartsila, Waukesha og andre turboladede, naturligt aspirerede, medium til højhastigheds firetaktsmotorer, der kræver en lavaskeolie

     •  Lean-burn og støkiometriske firetaktsmotorer, som kører ved høj belastning og høje temperaturer

     •  Højhastigheds firetakts-naturgasmotorer, som anvendes ved fjernvarmeproduktion

     •  Naturgasdrevne motorer udstyret med katalysatorer

     •  Motorer der anvender forskellige gastyper med lavt indhold af svovl eller klor

     •  I naturgasanlæg hvor naturgas med et svovlsyreindhold (H2S) på < 0,1 % (1000 ppm) kan anvendes som brændgas

 

Specifikationer og godkendelser

Dette produkt har følgende godkendelser:

Caterpillar Energy Solutions TR 2105, Smøreolier til gasmotorer (CG132, CG170, CG260)

Caterpillar / MaK firetakts-mellemhastighedsmotor (gasdrift) inkl. GCM-34

INNIO Jenbacher TI 1000-1109 (Klasse A brændgas, Type 2 & 3, forlængede olieskiftsintervaller)

INNIO Jenbacher TI 1000-1109 (Klasse A brændgas, Type 4B & 6E)

INNIO Waukesha motor 220GL ved brug af naturgas af gasnet-kvalitet

INNIO Waukesha motor i naturgasanlæg/ved brug af naturgas af gasnet-kvalitet

MAN M 3271-2

MTU gasmotorer S4000 L61, L62, L63, L64 med naturgas

MTU gasmotorer serie 4000 Mx5xN med naturgas

MWM TR 0199-99-2105, smøreolie til gasmotorer

Perkins GASMOTOROLIE - NATURGAS

Bergen Engines AS (tidligere Rolls Royce-Bergen) C-Type gasmotorer

Wartsila 175SG

Wartsila 220SG

Wartsila 25SG

Wartsila 28SG

Wartsila 32DF (Vedvarende drift med naturgas)

Wartsila 34SG

Wartsila 50DF (Vedvarende drift med naturgas)

Wartsila 50SG

Rolls-Royce Solutions Augsburg (tidligere MTU Onsite Energy) gasmotorer serie 400 - naturligt aspirerede motorer med naturgas og propangas

Bergen Engines AS (tidligere Rolls-Royce Bergen) K-type gasmotorer

Bergen Engines AS (tidligere Rolls-Royce Bergen) B 35:40 gasmotorer

Rolls-Royce Solutions Augsburg (tidligere MTU Onsite Energy) gasmotorer serie 500 - alle motorer med biogas, spildevandsgas og lossepladsgas.

Rolls-Royce Solutions Augsburg (tidligere MTU Onsite Energy) gasmotorer serie 500 - alle motorer med naturgas og anden type renset gas

 

Dette produkt anbefales til anvendelser der kræver:

API CF

 

Dette produkt opfylder eller overstiger kravene i:

Caterpillar

 

Typiske egenskaber og specifikationer

Egenskaber

 

Viskositetsklasse

SAE 40

Basenummer - Xylen/eddikesyre, mg KOH/g, ASTM D2896

5,4

Flydepunkt, °C, ASTM D97

-25

Kinematisk viskositet ved 100° C, mm2/s, ASTM D445

13,4

Viskositetsindeks, ASTM D2270

106

Flammepunkt, Cleveland Open Cup, °C, ASTM D92

265

Kinematisk viskositet ved 40° C, mm2/s, ASTM D445

121

Sulfateret aske, masse%, ASTM D874

0,5

Densitet ved 15,6° C, g/cm3, ASTM D4052

0,855

 

Sundhed og sikkerhed

Sikkerhedsanbefalinger for dette produkt findes i sikkerhedsdatabladet, som kan ses på http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

Alle her anvendte varemærker er varemærker eller registrerede varemærker, der tilhører Exxon Mobil Corporation eller et af dets datterselskaber medmindre andet er angivet.

03-2024

ExxonMobil Nordic
Affiliate of ExxonMobil Nordic AS, Norway
Gydevang 39-41
DK-3450 Alleroed, Denmark
Tel: +45 45 99 02 10
Fax : +45 45 99 02 80

www.exxonmobil.no
 

Typical Properties are typical of those obtained with normal production tolerance and do not constitute a specification.  Variations that do not affect product performance are to be expected during normal manufacture and at different blending locations.  The information contained herein is subject to change without notice. All products may not be available locally. For more information, contact your local ExxonMobil contact or visit www.exxonmobil.com 
ExxonMobil is comprised of numerous affiliates and subsidiaries, many with names that include Esso, Mobil, or ExxonMobil. Nothing in this document is intended to override or supersede the corporate separateness of local entities. Responsibility for local action and accountability remains with the local ExxonMobil-affiliate entities.