Mobil Pegasus™ 1100 Series​

Mobil industrial , Denmark

Højtydende gasmotorolie

Produktbeskrivelse

Mobil Pegasus™ 1100 serien er den seneste generation af Mobil Pegasus højtydende gasmotorolier beregnet til at forsyne moderne højkapacitets, lavemissions firtakts-gasmotorer med det højeste beskyttelsesniveau, samtidig med at den opretholder fortræffelig ydeevne i motorer af ældre model. Både Mobil Pegasus 1105 og Mobil Pegasus 1107 har ekstraordinær oxidationsstabilitet, modstandsdygtighed overfor nitrering, fastholdelses af TBN (Total Base Number) og termisk stabilitet, hvilket resulterer i forlænget olielevetid. Formuleringerne er afbalancerede for at give forlænget olielevetid, fremragende anti-slidegenskaber og for at mindske koksdannelse og lakaflejringer.

 

Mobil Pegasus 1105 (0,5% sulfateret aske) kan hjælpe med at holde motorer (alle stempeltyper) kørende længere, renere og mere pålideligt, så produktiviteten øges.

 

Mobil Pegasus 1107 (0,65 % sulfateret aske) kan bidrage at holde motorer med stålstempler, hvor motortrykket (det såkaldte "Brake Mean Effective Pressure - BMEP") er 22 bar eller derover, kørende længere og renere med forbedret pålidelighed og fremragende alkalinitetsreserve og -fastholdelse med deraf følgende produktivitetsforøgelse.

 

Egenskaber og fordele

Mobil Pegasus 1105 og Mobil Pegasus 1107 er gasmotorolier med lang levetid, der har påvist mindst 1,5 gange længere olieskiftsintervaller sammenlignet med konkurrerende produkter i højtydende naturgasdrevne motorer. Både Mobil Pegasus 1105 og 1107 er førende industrielle produkter i Mobil-brandet, der dækker over innovative, højteknologiske produkter med høj ydeevne.

•  Et effektivt detergent-dispergeringssystem regulerer koksdannelse og lakaflejringer, så olieforbruget mindskes og motorens renhed opretholdes, selv ved forlængede olieskiftsintervaller.

•  Fremragende oxidationsstabilitet, modstandsdygtighed overfor nitrering og termisk stabilitet, som bidrager til at forlænge oliens levetid, opnå rene motorer, reducere omkostninger til filtre og modstå aflejringsdannelse.

•  Meget gode anti-slidegenskaber bidrager til at reducere slid på motorkomponenter, mindske rivning på foringer i svært belastede gasmotorer samt sikre indkøringsbeskyttelse.

• Enestående alkalinitetsreserve opretholder motorens ydeevne og holdbarhed, og sikrer samtidigt forlængede olieskiftsintervaller

 

Anvendelsesområder

     • Gasmotorer fra GE Jenbacher, MAN, MTU og andre turboladede gasmotorer og gasmotorer med naturlig indsugning, som er medium til hurtigtgående firetakts-gasmotorer, der kræver højtydende motorolie

     •  Lean-burn og støkiometriske firetakts-gasmotorer, som kører ved høj belastning og høje temperaturer under forhold med højt tryk

     •  Hurtigtgående firetakts -naturgasmotorer, som anvendes ved fjernvarmeproduktion

     •  Naturgasdrevne motorer udstyret med katalysatorer

     •  I naturgasanlæg hvor naturgas med et svovlsyreindhold (H2S) på < 0,1 % (1000 ppm) kan anvendes som brændgas

 

Specifikationer og godkendelser 

Dette produkt har følgende godkendelser:

1105

1107

CUMMINS HSK78G (naturgas)

 

X

Caterpillar Energy Solutions TR 2105, Smøreolier til gasmotorer (CG132, CG170, CG260)

 

X

INNIO Jenbacher TI 1000-1108 (Klasse A brændgas, Type 9)

 

X

INNIO Jenbacher TI 1000-1109 (katalysator godkendt)

X

X

INNIO Jenbacher TI 1000-1109 (Klasse A brændgas, Serie 4B & 4C, forlængede olieskiftsintervaller)

 

X

INNIO Jenbacher TI 1000-1109 (Klasse A brændgas, Type 2 & 3, forlængede olieskiftsintervaller)

X

X

INNIO Jenbacher TI 1000-1109 (Klasse A brændgas, Serie 4 alle varianter, forlængede olieskiftsintervaller)

X

 

INNIO Jenbacher TI 1000-1109 (Klasse A brændgas, Serie 6 alle varianter, forlængede olieskiftsintervaller)

 

X

INNIO Jenbacher TI 1000-1109 (Klasse A brændgas, Serie 6 op til version E, forlængede olieskiftsintervaller)

X

 

MAN M 3271-2

 

X

MAN M 3271-5

 

X

Rolls-Royce Solutions Augsburg (former MTU Onsite Energy) Gas Engines Series 400 - all engines with natural gas and propane gas

 

X

MWM TR 0199-99-2105, Smøreolier til gasmotorer

 

X

 

Typiske egenskaber og Specifikationer

Egenskaber

1105

1107

Viskositetsklasse

SAE 40

SAE 40

Sulfateret aske, masse%, ASTM D874

0,5

0,65

Basenummer - Xylen/eddikesyre, mg KOH /g, ASTM D2896 (*)

6,2

7,3

Densitet ved 15.6° C, g/cm3, ASTM D4052

0,88

0,88

Flammepunkt, Cleveland Open Cup, °C, ASTM D92

261

261

Kinematisk viskositet ved 100° C, mm2/s, ASTM D445

13,1

13,1

Kinematisk viskositet ved 40° C, mm2/s, ASTM D445

113

113

Flydepunkt, °C, ASTM D97

-18

-18

Viskositetsindeks, ASTM D2270

112

112

(*) brug af andre ASTM-godkendte opløsningsmidler kan give forskellige resultater 

Sundhed og sikkerhed

Sikkerhedsanbefalinger for dette produkt findes i sikkerhedsdatabladet, som kan ses på http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

Alle her anvendte varemærker er varemærker eller registrerede varemærker, der tilhører Exxon Mobil Corporation eller et af dets datterselskaber medmindre andet er angivet.

01-2022

ExxonMobil Nordic
Affiliate of ExxonMobil Nordic AS, Norway
Gydevang 39-41
DK-3450 Alleroed, Denmark
Tel: +45 45 99 02 10
Fax : +45 45 99 02 80

www.exxonmobil.no
 

Typical Properties are typical of those obtained with normal production tolerance and do not constitute a specification.  Variations that do not affect product performance are to be expected during normal manufacture and at different blending locations.  The information contained herein is subject to change without notice. All products may not be available locally. For more information, contact your local ExxonMobil contact or visit www.exxonmobil.com 
ExxonMobil is comprised of numerous affiliates and subsidiaries, many with names that include Esso, Mobil, or ExxonMobil. Nothing in this document is intended to override or supersede the corporate separateness of local entities. Responsibility for local action and accountability remains with the local ExxonMobil-affiliate entities.