Mobil Pegasus 605

Mobil industrial , Denmark

Gassmotorolje

Produktbeskrivelse

Mobil Pegasus™ 605 er en høytytende olje for bruk i naturgassmotorer. Den er primært beregnet på smøring av moderne firetaktsmotorer som drives ved middels og høy hastighet og bruker drivstoff med korroderende stoffer, som hydrogensulfid eller halogener (forbindelser som inneholder klor, fluor, o.l.). Disse motorene er som regel konstruert for en mager blanding hvor økt manifoldtrykk hindrer tilstrekkelig smøring fra å nå områdene for ventilstyringen. Dette resulterer i et lavt oljeforbruk som kan føre til slitasje på ventilstyringen og -setet. Denne effekten øker også risikoen for slitasje og syreangrep på de øvre sylinderkomponentene på grunn av de etsende stoffene som oppstår ved drivstofforbrenningen. Mobil Pegasus 605 er en gassmotorolje med 0,5 % aske og eksepsjonell reservealkalitet, som er utviklet for å motvirke de negative effektene av sure stoffer på motordeler. Oljens utmerkede korrosjonsbeskyttende egenskaper forebygger korrosjonsslitasje i sylindre, ventilområder og lagre, og bidrar dermed til lengre motorlevetid og lavere vedlikeholdskostnader. Mobil Pegasus 605 gir utmerket beskyttelse mot slitasje og oppskraping. Dette sikrer minimal stempelskraping, ripedannelse og mindre slitasje på sylinderfôringer og stempelringer.  Oljen kan også brukes til smøring av stempelkompressorer på deponier og til bruksområder hvor det benyttes biomassegass.

 

Mobil Pegasus 605 er sammensatt av mineralske baseoljer av høy kvalitet, kombinert med et avansert tilsetningssystem med lavt askeinnhold som er utviklet for å gi motor- og kompressordeler utmerket beskyttelse. Oljen har høy kjemisk stabilitet og bestandighet mot oksidasjon og nitrering.  Pegasus 605 tilbyr enestående beskyttelse mot slitasje på ventilsystem og dannelse av avleiringer. Kombinasjonen av disse ytelsesfordelene samt de meget effektive rense- og dispergeringsegenskapene bidrar til å forebygge aske- og karbonavleiringer som ellers kan føre til dårlig motorytelse og -banking. Dette produktet kan også brukes i gassmotorer utstyrt med katalysator.

 

Egenskaper og fordeler

Gassmotoroljen Mobil Pegasus 605 gir ekstra beskyttelse av motoren i de tilfeller hvor drivstoffet inneholder urenheter. Oljens utmerkede vaske-/dispergeringsteknologi resulterer i renere motorer, lavere slitasjehastighet og forbedret motorytelse. Bruk av dette produktet kan resultere i reduserte vedlikeholdskostnader og forbedret produksjonskapasitet.  Oljens utmerkede kjemiske stabilitet og oksidasjonsstabilitet muliggjør lengre oljeskiftintervaller og reduserte filterkostnader. I tillegg gjør oljens høye reservealkalitet at den også kan brukes i motorer som går på drivstoff som inneholder små mengder etsende stoffer.

 

Egenskaper

Fordeler og potensiell nytte

Optimalisert TBN og reservealkalinitet

Hindrer slitasje og korrosjon ved bruk av forurenset gass

Beskytter ventilseter og -flater i firetaktsmotorer

Hindrer askedannelse i forbrenningskammeret og bedrer tennpluggytelsen

Fremragende slitasje- og skrapebeskyttende egenskaper

Lavere slitasje på motorkomponenter

Mindre oppskraping av fôringene i sterkt belastede gassmotorer

Gir utmerket beskyttelse ved innkjøring av motorer

Utmerket oksidasjons- og kjemisk stabilitet

Renere motorer

Lengre oljeskiftintervaller

Reduserte filterkostnader

Utmerket oksidasjons- og nitreringsbestandighet

Effektiv korrosjonsbestandighet

Reduserer slitasje på ventilstyringen i gassdrevne firetaktsmotorer

Beskytter lager og interne komponenter

Eksepsjonelle rense-/dispergeringsegenskaper

Nøytraliserer dannelsen av syrer i oljen

Beskytter de øvre sylinder- og ventilverkkomponentene

Renere motorer

Lengre filterlevetid

Sink- og fosforfri formel

Styrker katalysatorytelsen og gir den lengre levetid

 

Bruksområder

Merk: Motorer som bruker drivgasser med forhøyede svovel- eller halogennivåer bør også ha økte kjølevæske- (kjølekappe) og oljetemperaturer.

 

     •  Gassmotorer som bruker drivstoff med moderate nivåer av hydrogensulfid (H2S)

     •  Motorer som bruker drivstoff med andre korroderende stoffer som TOHCl (totalt organiske haloider som klorid), deponi- eller biomassegass

     •  Gnisttente, gassdrevne firetaktsmotorer med veldig lavt oljeforbruk

     •  Mellom- og høyhastighets firetaktsmotorer utstyrt med katalysatorer som krever en gassmotorolje med lavt askeinnhold

     •  Motorer hvor ventilsystemet er utsatt for slitasje og korrosjon

     •  Stempelkompressorer som bruker naturgass med svovel- eller klorforbindelser

     • Høyeffekts- eller sugemotorer som drives ved eller over angitt kapasitet ved høye temperaturer

 

Spesifikasjoner og godkjennelser

Dette produktet har følgende godkjennelser:

GE Waukesha Engine Landfill Gas Applications

 

Typiske produktdata

Egenskap

 

Klasse

SAE 40

Kinematisk viskositet ved 100 °C, mm2/s, ASTM D445

13,2

Kinematisk viskositet ved 40 °C, mm2/s, ASTM D445

124

Viskositetsindeks, ASTM D2270

100

Sulfatert aske, wt%, ASTM D874

0,5

Totalt basetall, mg KOH/g, ASTM D2896

7,1

Stivnepunkt, ºC, ASTM D97

-15

Flammepunkt, Cleveland Open Cup, °C, ASTM D92

262

Tetthet, 15,6 °C, lb/gal, BEREGNET

0,890

 

Helse og sikkerhet

Alle varemerker som brukes i dette dokumentet er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører Exxon Mobil Corporation eller et datterselskap med mindre noe annet er angitt.

02-2020

ExxonMobil Nordic
Affiliate of ExxonMobil Nordic AS, Norway
Gydevang 39-41
DK-3450 Alleroed, Denmark
Tel: +45 45 99 02 10
Fax : +45 45 99 02 80

www.exxonmobil.no
 

Typical Properties are typical of those obtained with normal production tolerance and do not constitute a specification.  Variations that do not affect product performance are to be expected during normal manufacture and at different blending locations.  The information contained herein is subject to change without notice. All products may not be available locally. For more information, contact your local ExxonMobil contact or visit www.exxonmobil.com 
ExxonMobil is comprised of numerous affiliates and subsidiaries, many with names that include Esso, Mobil, or ExxonMobil. Nothing in this document is intended to override or supersede the corporate separateness of local entities. Responsibility for local action and accountability remains with the local ExxonMobil-affiliate entities.