Mobil Pegasus™ 605

Mobil industrial , Denmark

Gassmotorolje

Produktbeskrivelse

Mobil Pegasus™ 605 er en højtydende naturgasmotorolie, der hovedsageligt er beregnet til smøring af moderne middel- til hurtigtgående firetaktsmotorer, der kører på brændstof, som indeholder korroderende forbindelser som for eksempel hydrogensulfid eller halogener (forbindelser der indeholder klor, fluor, osv.) Disse motorer er generelt magert forbrændende, hvor forøget manifoldtryk hindrer tilstrækkeligt med smøremiddel i at nå ventilstyrene og således resulterer i et lavt olieforbrug, hvilket kan medføre slid på ventilstyr og ventilsæder. Denne effekt forhøjer risikoen for slid og syreangreb på de øvre cylinderkomponenter pga syreholdige materialer, som dannes under forbrændingen. Mobil Pegasus 605 er en 0,5 % aske gasmotorolie med høj alkalinitetsreserve udviklet til at modveje de negative effekter af korroderende materialer på motorkomponenterne. De fremragende korrosionsbeskyttende egenskaber forhindrer korrosivt slid i cylindre, ventilområder og lejer, hvilket kan resultere i længere levetid for motoren og lavere vedligeholdelsesomkostninger. Mobil Pegasus 605 har fremragende anti-slid- og anti-rivningsegenskaber, hvilket sikrer minimal stempelrivning og slid på cylinderforing og stempelringe. Denne olie kan også bruges til smøring af stempelkompressorer, hvor disse anvendes med lossepladsgas og biomassegas.

 

Mobil Pegasus 605 er formuleret med højkvalitets mineralbaseolier kombineret med et avanceret 1,0 % askeadditivsystem, som er udviklet til at give fremragende beskyttelse af motor- og kompressorkomponenter. Dette produkt udviser et højt niveau af kemisk stabilitet og modstandsdygtighed over for oxidering og nitrering. Pegasus 605 leverer fremragende modstandsdygtighed over for slid på ventilsystemet og beskytter imod aflejringer. Disse præstationsfordele kombineret med de meget effektive detergent- og dispergeringsegenskaber hjælper med at kontrollere dannelsen af aske og koks, som kan resultere i dårlig motorydelse og bankning. Dette produkt er også kompatibelt til brug i gasmotorer udstyret med katalysatorer.

 

Egenskaber og fordele

Mobil Pegasus 605 gasmotorolie giver en ekstra margen af beskyttelse, hvor der anvendes kontamineret brændstof. Dens fremragende detergent- og dispergeringsteknologi resulterer også i renere motorer, mindre slid og forbedret motorydelse. Brug af dette produkt kan resultere i mindskede vedligeholdelsesomkostninger og forbedret produktionskapacitet. Den fremragende kemiske og oxidationsstabilitet kan resultere i længere olieskiftsintervaller og mindskede filteromkostninger. Dette produkts høje alkalinitetsreserve tillader, at det bruges i motorer, som drives med brændstof, som indeholder moderate mængder af korrosivt materiale.

 

Egenskaber

Reelle og mulige fordele

Højt TBN og alkalinitetsreserve

Mindsker slid og korrosion, når der benyttes kontamineret gas

Beskytter ventilsæder og -anlægsflader på firtaktsmotorer

Regulerer askedannelse i forbrændingskammer og forbedrer tændrørspræstation

Fremragende anti-slid- og anti-rivningsegenskaber

Mindre slid på motorkomponenter

Mindre rivning i højt belastede gasmotorers foringer

Giver fremragende indkøringsbeskyttelse

Høj oxidativ og kemisk stabilitet

Renere motorer

Forlængede olieskiftsintervaller

Mindskede omkostninger til nye filtre

Fremragende modstand over for oxidation og nitrering

Effektiv korrosionsbeskyttelse

Reducerer slid på ventilstyr i firtaktsgasmotorer

Beskytter lejer og interne komponenter

Ekstraordinære detergent-/ dispergeringsegenskaber

Regulerer syredannelse i olien

Beskytter øverste del af cylinderen og ventilsystemet

Renere motorer

Længere filterlevetid

Formuleret uden zink og fosfor

Forbedrer katalysatorers ydeevne og forlænger levetiden på katalysatoren

 

Anvendelsesområder

Bemærk: Motorer, som kører på gas med forhøjede niveauer af svovl eller halogener bør også have kølemidlets (kølevandets) og oliens temperatur forhøjet.

 

     •  Gasmotorer, som kører på brændstof, som indeholder moderate niveauer af hydrogensulfid (H2S)

     •  Motorer, som kører på brændstof, som indeholder korrosive materialer, fx.TOHCI (Total Organic Halides as Chloride, totale organiske halider som fx. klor) såsom på lossepladsgas og med biomassegas

     •  Tændrørstændte firetaktsmotorer med meget lavt smøreolieforbrug

     •  Middel- og højhastigheds firetaktsmotorer udstyret med katalysatorer, som kræver en lavaske gasmotorolie

     •  Motorer med slid og korrosion i ventilenheder

     •  Stempelkompressorer, som drives på naturgas, som indeholder svovl- eller klorsammensætninger

     •  Højtydende eller naturligt aspirerede motorer, som drives ved eller over deres nominelle kapacitet ved høje temperaturer

 

Specifikationer og godkendelser

Dette produkt har følgende fabrikantgodkendelser:

INNIO Waukesha gasmotorer til lossepladsgas

Caterpillar Energy Solutions TR 2105, Smøreolier til gasmotorer (CG132, CG170, CG260)

Rolls-Royce Solutions Augsburg (former MTU Onsite Energy) Gas Engines Series 400 - all engines with natural gas and propane gas

MWM TR 0199-99-2105, Smøreolier til gasmotorer

 

Dette produkt opfylder eller overstiger kravene i:

Caterpillar

 

Typiske egenskaber og Specifikationer

Egenskaber

 

Viskositetsklasse

SAE 40

Kinematisk viskositet ved 100° C, mm2/s, ASTM D445

13,2

Kinematisk viskositet ved 40° C, mm2/s, ASTM D445

124

Viskositetsindeks, ASTM D2270

100

Sulfateret aske, masse%, ASTM D874

0,5

(*)Basenummer - Xylen/eddikesyre, mg KOH /g, ASTM D2896

7,0

Flydepunkt, °C, ASTM D97

-15

Flammepunkt, Cleveland Open Cup, °C, ASTM D92

262

Densitet @ 15.6° C, lb/gal, BEREGNET

0,890

 

(*) brug af andre ASTM-godkendte opløsningsmidler kan give forskellige resultater.

 

Sundhed og sikkerhed

Sikkerhedsanbefalinger for dette produkt findes i sikkerhedsdatabladet, som kan ses på http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

Alle varemerker som brukes i dette dokumentet er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører Exxon Mobil Corporation eller et datterselskap med mindre noe annet er angitt.

01-2022

ExxonMobil Nordic
Affiliate of ExxonMobil Nordic AS, Norway
Gydevang 39-41
DK-3450 Alleroed, Denmark
Tel: +45 45 99 02 10
Fax : +45 45 99 02 80

www.exxonmobil.no
 

Typical Properties are typical of those obtained with normal production tolerance and do not constitute a specification.  Variations that do not affect product performance are to be expected during normal manufacture and at different blending locations.  The information contained herein is subject to change without notice. All products may not be available locally. For more information, contact your local ExxonMobil contact or visit www.exxonmobil.com 
ExxonMobil is comprised of numerous affiliates and subsidiaries, many with names that include Esso, Mobil, or ExxonMobil. Nothing in this document is intended to override or supersede the corporate separateness of local entities. Responsibility for local action and accountability remains with the local ExxonMobil-affiliate entities.