Mobil Pegasus™ 605 Ultra 40

Mobil industrial , Denmark

Gasmotorolie

Produktbeskrivelse

Mobil Pegasus™ 605 Ultra 40 er den seneste generation af gasmotorolie, primært beregnet til smøring af moderne middel- og højhastigheds firetaktsmotorer, som drives af brændstof, som indeholder urenheder, såsom hydrogensulfid, halogener eller siloxan (forbindelser med klor, fluor osv.). Formlen er nøje afbalanceret for at opnå forlængede olieskiftsintervaller, kontrollere dannelsen af koks- og lakaflejringer og sikre meget gode anti-slid- og anti-rivningsegenskaber.

 

Egenskaber og fordele

•  Fremragende oxidationsstabilitet, modstandsdygtighed overfor nitrering og termisk stabilitet, som bidrager til at forlænge oliens levetid, opnå rene motorer, reducere omkostninger til filtre og modstå aflejringsdannelse.

•  Meget gode anti-slid-egenskaber bidrager til at reducere slid på motorkomponenter, mindske rivning på foringer i svært belastede gasmotorer samt sikre indkøringsbeskyttelse.

•  Fremragende detergent-dispergeringssystem beskytter den øverste del af cylinderen og ventilsystemet, giver rene motorer og lang filterlevetid

•  Optimeret TBN og alkalinitetsreserve bidrager til at beskytte ventilsæder og -anlægsflader på firetaktsmotorer, forbedrer tændrørets ydeevne og reducerer energitab ved bankning

 

Anvendelsesområder

     •  Motorer, som kører på brændstof, som indeholder korrosive materialer, såsom TOHCI (Total Organic Halides as Chloride, totale organiske halider som klor)f.eks. lossepladsgas og biogas

     •  Gasmotorer, som kører på brændstof, som indeholder moderate niveauer af hydrogensulfid (H2S)

     •  Tændrørstændte firetaktsmotorer med meget lavt smøreolieforbrug

     •  Middel- og højhastigheds firetaktsmotorer udstyret med katalysatorer, som kræver en lavaske gasmotorolie

     •  Stempelkompressorer, som drives på naturgas, som indeholder svovl- eller klorsammensætninger

 

Specifikationer og godkendelser

Dette produkt har følgende fabrikantgodkendelser:

INNIO Waukesha Engine Landfill Gas Applications

MWM TR 0199-99-2105, Lube Oils for Gas Engines

INNIO Jenbacher TI 1000-1109 (Class B fuel gas, Type 2 & 3)

INNIO Jenbacher TI 1000-1109 (Class B fuel gas, Type 4A, 4B & 4C)

INNIO Jenbacher TI 1000-1109 (Class B fuel gas, Type 6 up to version E)

INNIO Jenbacher TI 1000-1109 (Class C fuel gas, Type 2 & 3)

INNIO Jenbacher TI 1000-1109 (Class C fuel gas, Type 4A & 4B)

INNIO Jenbacher TI 1000-1109 (Class C fuel gas, Type 6 up to version E)

Caterpillar Energy Solutions TR 2105, Smøreolier til gasmotorer (CG132, CG170, CG260)

MAN M 3271-4

INNIO Jenbacher TI 1000-1109 (CAT (catalyst) approved)

 

Dette produkt opfylder eller overstiger kravene i:

Caterpillar

 

Typiske egenskaber

Egenskaber

 

Viskositetsklasse

SAE 40

Sulfateret aske, masse%, ASTM D874

0,6

Densitet ved 15.6° C, kg/l, ASTM D1298

0,850

Flammepunkt, Cleveland Open Cup, °C, ASTM D92

268

Kinematisk viskositet ved 100° C, mm2/s, ASTM D445

15

Kinematisk viskositet ved 40° C, mm2/s, ASTM D445

138

Flydepunkt, °C, ASTM D97

-21

Viskositetsindeks, ASTM D2270

110

(*)Basenummer - Xylen/eddikesyre, mg KOH /g, ASTM D2896

5,7

 

(*) brug af andre ASTM-godkendte opløsningsmidler kan give forskellige resultater.

 

Sundhed og sikkerhed

Sikkerhedsanbefalinger for dette produkt findes i sikkerhedsdatabladet, som kan ses på http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

Alle her anvendte varemærker er varemærker eller registrerede varemærker, der tilhører Exxon Mobil Corporation eller et af dets datterselskaber medmindre andet er angivet.

01-2021

ExxonMobil Nordic
Affiliate of ExxonMobil Nordic AS, Norway
Gydevang 39-41
DK-3450 Alleroed, Denmark
Tel: +45 45 99 02 10
Fax : +45 45 99 02 80

www.exxonmobil.no
 

Typical Properties are typical of those obtained with normal production tolerance and do not constitute a specification.  Variations that do not affect product performance are to be expected during normal manufacture and at different blending locations.  The information contained herein is subject to change without notice. All products may not be available locally. For more information, contact your local ExxonMobil contact or visit www.exxonmobil.com 
ExxonMobil is comprised of numerous affiliates and subsidiaries, many with names that include Esso, Mobil, or ExxonMobil. Nothing in this document is intended to override or supersede the corporate separateness of local entities. Responsibility for local action and accountability remains with the local ExxonMobil-affiliate entities.