Mobil Pegasus™ 710

Mobil industrial , Denmark

Gasmotorolie

Produktbeskrivelse

Mobil Pegasus™ 710 er en højtydende gasmotorolie, som primært er beregnet til smøring af moderne hurtigtgående firtaktsmotorer med meget lavt olieforbrug. Dette er oftest leanburn-motorer, hvor større manifoldtryk forhindrer, at der kommer tilstrækkeligt smøreolie ind til området ved ventilstyret. Denne olie anbefales endvidere til smøring af gaskompressorer. Den er fremstillet af mineralske baseolier af høj kvalitet og et avanceret additivsystem med moderat askeindhold, og den er udviklet til at yde fremragende beskyttelse af motor- og kompressorkomponenter. Den udviser stor kemisk stabilitet og modstandsdygtighed over for oxidation og nitrering. Pegasus 710 tilbyder fremragende modstandsdygtighed over for slid i ventilenheder og beskyttelse mod dannelse af aflejringer. Kombinationen af disse præstationsfordele og oliens meget effektive detergent-dispergeringssystem regulerer dannelsen af aske- og koksaflejringer, der kan føre til dårlig motorydeevne og bankning.

 

Oliens høje alkalireserve og TBN-fastholdelse gør den endvidere velegnet til motorer, der kører på brændstoffer med lave mængder korroderende materialer som for eksempel hydrogensulfid. De fremragende antikorrosionsegenskaber forebygger korrosivt slid i cylindere, ventilområder og lejer, hvilket giver længere motorlevetid. Mobil Pegasus 710 har gode antislid- og antirivningsegenskaber, som sikrer minimal stempelrivning og slid på cylinderforing og stempelringe.

 

Egenskaber og fordele

Mobil Pegasus 710 gasmotorolie giver renere motorer, mindre slid og forbedret motorpræstation. Brugen af dette produkt vil føre til lavere vedligeholdelsesomkostninger og forbedret produktionskapacitet. Dens fremragende kemiske og oxidative stabilitet fører til længere intervaller mellem olieskift og lavere filteromkostninger. Dette produkts høje alkalinitetsreserve tillader at det bruges i motorer, der kører på brændstof med lave mængder korrosivt materiale.

 

Egenskaber

Reelle & mulige fordele

Fremragende anti-slid- og anti-rivnings-egenskaber

Mindre slid på motorkomponenter

Mindre rivning i foringer på højt belastede gasmotorer

Giver fremragende indkøringsbeskyttelse

Høj oxidativ og kemisk stabilitet

Renere motorer

Forlængede olieskiftsintervaller

Mindskede omkostninger til nye filtre

Fremragende modstand over for oxidation og nitrering

Innovativ formulering med moderat askeindhold

Beskytter ventilsæder og -anlægsflader på firtaktsmotorer

Regulerer askedannelse i forbrændingskammer og forbedrer tændrørspræstation

Effektiv korrosionsbeskyttelse

Reducerer slid på ventilstyr i firtaktsgasmotorer

Beskytter lejer og interne komponenter

Enestående alkalinitetsreserve

Regulerer syredannelse i olien

Beskytter motorkomponenter mod syreangreb

 

Anvendelsesområder

     •  Tændrørstændte firtaktsgasmotorer med meget lavt olieforbrug

     •  Motorer med slid og korrosion i ventilenheder

     •  Motorer, der kører på brændstof med lave sulfid- og klorniveauer

     •  Cylindere i stempelkompressorer til komprimering af naturgas

     •  Højtydende motorer, eller motorer hvis funktion afhænger af den omgivende temperatur, og som kører ved eller over mærkeeffekten ved høje temperaturer

 

Specifikationer og godkendelser 

Dette produkt har følgende fabrikantgodkendelser:

INNIO Waukesha motorer i naturgasanlæg ved brug af naturgas af gasnet-kvalitet

Rolls-Royce Solutions Augsburg (tidligere MTU Onsite Energy) Gas Engines Series 400 - alle motorer med biogas, spildevandsgas og lossepladsgas

MAN M 3271-4

INNIO Jenbacher TI 1000-1109 (Klasse B brændstofgas, Type 2 & 3)

MAN Energy Solutions Augsburg (tidligere MAN B&W) middelgående firetaktsmotorer til LNG drift

GUASCOR Alle naturgasmotorer (undtagen 86EM og 100EM)

Typiske egenskaber og specifikationer

Egenskaber

 

Viskositetsklasse

SAE 40

Sulfateret aske, masse%, ASTM D874

1,0

Flammepunkt, Cleveland Open Cup, °C, ASTM D92

249

Kinematisk viskositet ved 100° C, mm2/s, ASTM D445

13,2

Kinematisk viskositet ved 40° C, mm2/s, ASTM D445

121

Flydepunkt, °C, ASTM D97

-15

Specifik vægtfylde ved 15,6° C/15,6° C, ASTM D1298

0,896

Viskositetsindeks, ASTM D2270

98

Densitet 15° C, kg/L, BEREGNET

0,896

Basenummer - Xylen/eddikesyre, mg KOH /g, ASTM D2896 (*)

6,8

 

(*) brug af andre ASTM-godkendte opløsningsmidler kan give forskellige resultater.

 

Sundhed og sikkerhed

Sikkerhedsanbefalinger for dette produkt findes i sikkerhedsdatabladet, som kan ses på http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

Alle her anvendte varemærker er varemærker eller registrerede varemærker, der tilhører Exxon Mobil Corporation eller et af dets datterselskaber medmindre andet er angivet.

12-2022

ExxonMobil Nordic
Affiliate of ExxonMobil Nordic AS, Norway
Gydevang 39-41
DK-3450 Alleroed, Denmark
Tel: +45 45 99 02 10
Fax : +45 45 99 02 80

www.exxonmobil.no
 

Typical Properties are typical of those obtained with normal production tolerance and do not constitute a specification.  Variations that do not affect product performance are to be expected during normal manufacture and at different blending locations.  The information contained herein is subject to change without notice. All products may not be available locally. For more information, contact your local ExxonMobil contact or visit www.exxonmobil.com 
ExxonMobil is comprised of numerous affiliates and subsidiaries, many with names that include Esso, Mobil, or ExxonMobil. Nothing in this document is intended to override or supersede the corporate separateness of local entities. Responsibility for local action and accountability remains with the local ExxonMobil-affiliate entities.