Mobil Pegasus™ 801

Mobil industrial , Denmark

Gasmotorolie

Produktbeskrivelse

Mobil Pegasus™ 801 er en særdeles højtydende SAE 40 gasmotorolie beregnet til smøring af alle klasser gasmotorer, der kører ved lave, middel og høje hastigheder, hvor der anbefales olier med lavt askeindhold eller askefri olier. Den giver en fremragende motorrenhed og -præstation, idet den hjælper med at forebygge dannelse af kulstof- og askeaflejringer på stempler, i ringzoner, på udtags- og indtagsporte, på ventiler og ventilspindler samt i forbrændingskamre. Mobil Pegasus 801 reducerer endvidere risikoen for kulstofaflejringer på totaktsmotorers porte. Den minimerer motorslid og beskytter ventilanlægsflader, -sæder og -styr på turboladede firetaktsmotorer. Mobil Pegasus 801 giver enestående rivningsbeskyttelse ved krævende motorbrug og leverer endvidere fremragende beskyttelse mod korrosion af interne motorkomponenter. Filter- og oliebrugstid kan forlænges, og Mobil Pegasus 801 oliens høje ydeevne kan endvidere hjælpe med at forlænge intervallerne mellem motorvedligeholdelse og -eftersyn.

Mobil Pegasus 801 er den seneste generation af askefri selvrensende antirivningsmotorolier, der er fremstillet af højtraffinerede baseolier og et avanceret additivsystem. Den er udviklet til at yde en høj kemisk og termisk stabilitet, hvilket giver renere motorer og en bedre motorpræstation. Mobil Pegasus 801 giver fremragende renhed og optimal slidbeskyttelse inden for de mest krævende anvendelsesområder uden ulempen ved forøgede askeaflejringer.

 

Egenskaber og fordele

Mobil Pegasus 801 leverer en fremragende præstation i både to- og firetakts gasmotorer, hvilket gør den til et godt valg til alle anvendelsesområder, hvor der anbefales askefri olier eller olier med lavt askeindhold. Dens avancerede additivsystem beskytter motorer med højt BMEP mod rivning, ridsning og slid, især under kritiske indkøringsperioder. Denne præstation kan hjælpe med at give lang motorlevetid og lave vedligeholdelsesomkostninger. Mobil Pegasus 801 har udvist fremragende præstation med et særdeles stort udvalg af motorer og under mange forskellige driftsforhold. Foregår driften med forskellige motortyper, kan man med Mobil Pegasus 801 nøjes med ét enkelt produkt, hvilket forenkler lagerbeholdning og mindsker risikoen for fejlanvendelse.

EgenskaberReelle og mulige fordele
Fremragende oxidationsstabilitetLængere motorlevetid og oliebrugstid
Renere motorer
Længere filterlevetid
Avanceret teknologi med meget lavt askeindholdFærre kulstofaflejringer på porte (totaktsmotorer)
Mindre aske- og kulstofakkumulering i ventiler og forbrændingskamre
Længere tændrørslevetid
Fremragende antislid- og antirivningsbeskyttelseMindre motorslid
Længere motorlevetid
Fremragende indkøringsbeskyttelse af motorer med højt BMEP
Forbedret stempelrings-, stempel- og foringslevetid
Enestående nitreringsbestandighedMindre slamdannelse i motor
Længere filterlevetid
Færre motoraflejringer
Korrosionsbeskyttelse på højt niveau

Beskytter motorkomponenter mod korrosionsslid
Længere motorlevetid og lavere vedligeholdelsesomkostningerr

 

Anvendelsesområder

  • Mobil Pegasus 801 er beregnet til smøring af krumtaphus, kraftcylindere og kompressorcylindere i gnisttændte to- og firetakts gasmotorer, der kører på rene brændstoffer.
  • Ideel til motorer, der driver generatorer til elfremstilling eller gaskompressorer til samling, transmission, opbevaring og distribuering af naturgas.
  • Motorer, der køles ved kogningsteknik.
  • Motorer på fjerntliggende lokationer, som kører uden opsyn i lang tid. I mange tilfælde drives motorerne ved eller over mærkeeffekten, mens andre anvendelsesområder er intermitterende eller standby-service. Driftssikkerheden er derfor afgørende.
  • Mobil Pegasus 801 olierne viser fremragende resultater ved mange forskellige anvendelsesområder, især hvor brugen involverer højt turboladede motorer, der kræver antirivningsbeskyttelse for cylinderforinger og stempelskørter.
  • Når naturgas komprimeres og er tør og ikke indeholder suspenderede væsker eller korroderende komponenter, smøres kompressorcylindere normalt med den samme olie som motorkrumtaphuset. Mobil Pegasus 801 har opnået fine resultater inden for dette område.

 

Specifikationer og godkendelser

Pegasus 801 anbefales til brug, hvor der kræves: 
Gasmotorolier med lavt eller intet askeindhold 
Fremragende antirivningsbeskyttelse 
Mange forskellige gasmotordesigns 

 

Typiske egenskaber

Pegasus 801 
SAE-klasse40
Viskositet, ASTM D 445 
cSt ved 40ºC125
cSt ved 100ºC13,2
Viskositetsindeks, ASTM D 227097
Sulfataske, vægt%, ASTM D 8740,1
TBN, mg KOH/g, ASTM D 28962,2
Flydepunkt, ºC, ASTM D 97-15
Flammepunkt, ºC, ASTM D 92249
Vægtfylde ved 15ºC kg/l, ASTM D 40520,886

 

Sundhed og sikkerhed

På grundlag af de oplysninger, der er til rådighed, forventes det ikke, at dette produkt vil have nogen sundhedsskadelige virkninger, når det benyttes efter hensigten, og når de anbefalinger, der er angivet i sikkerhedsdatabladet, følges. Sikkerhedsdatablade kan fås efter anmodning gennem det lokale salgskontor eller via internettet. Dette produkt bør ikke anvendes til andet, end det er beregnet til. Sørg for at tage de nødvendige miljøhensyn ved bortskaffelse af det brugte produkt.

Alle her anvendte varemærker er varemærker eller registrerede varemærker, der tilhører Exxon Mobil Corporation eller et af dets datterselskaber.

03-2020

ExxonMobil Nordic
Affiliate of ExxonMobil Nordic AS, Norway
Gydevang 39-41
DK-3450 Alleroed, Denmark
Tel: +45 45 99 02 10
Fax : +45 45 99 02 80

www.exxonmobil.no
 

Typical Properties are typical of those obtained with normal production tolerance and do not constitute a specification.  Variations that do not affect product performance are to be expected during normal manufacture and at different blending locations.  The information contained herein is subject to change without notice. All products may not be available locally. For more information, contact your local ExxonMobil contact or visit www.exxonmobil.com 
ExxonMobil is comprised of numerous affiliates and subsidiaries, many with names that include Esso, Mobil, or ExxonMobil. Nothing in this document is intended to override or supersede the corporate separateness of local entities. Responsibility for local action and accountability remains with the local ExxonMobil-affiliate entities.