Mobil Rarus 400 Series

Mobil industrial , Denmark

Luftkompressorolier

Produktbeskrivelse

Mobil Rarus™ 400 serien er en serie særdeles højtydende askefri luftkompressorsmøreolier, udviklet til at opfylde de største kompressorproducenters strenge krav. Olierne er fremstillet af mineralske baseolier af høj kvalitet og et højtydende additivsystem med det formål at levere enestående beskyttelse af udstyret og give høj driftssikkerhed for kompressorer, der betjenes under lette til krævende forhold. De yder fremragende slidbeskyttelse og er i stand til at reducere vedligeholdelsesomkostningerne ved at minimere udstyrsproblemer som følge af koksaflejringer ved overførsel til nedstrømsudstyr. Som følge af deres høje FZG-tal er Mobil Rarus 400 serien enestående til brug i kompressorer, hvor der benyttes gear og lejer, og de kan således anvendes til smøring af krumtaphus såvel som cylindere.

 

Egenskaber og fordele

Brugen af Mobil Rarus 400 seriens olier kan resultere i renere kompressorer og færre aflejringer end ved af brug af konventionelle mineralolier med længere driftsperioder mellem vedligehold til følge. Deres fremragende oxidative og termiske stabilitet giver mulighed for længere olieskiftsintervaller, samtidig med at dannelse af slam og aflejringer begrænses. De har enestående antislidegenskaber og korrosionsbeskyttelse, hvilket forbedrer kompressorens levetid og ydeevne.

 

Egenskaber

Reelle & mulige fordele

Lav aske- og koksdannelse

Forbedret ventilfunktion

Færre aflejringer i trykrør

Mindre risiko for brand og eksplosioner i rørsystemer

Forbedret kompressorydeevne

Fremragende oxidativ og termisk stabilitet

Længere oliebrugstid

Længere filterlevetid

Lavere vedligeholdelsesomkostninger

Høj belastningskapacitet

Mindre slid i stempelringe, cylindere, lejer og gear

Fremragende vandudskillelsesevner

Mindre overførsel til nedstrømsudstyr

Mindre slamdannelse i krumtaphuse og trykrør

Reducerede aflejringer i olieudskillere

Lavere risiko for dannelse af olieemulsion

Effektiv rust- og korrosionsbeskyttelse

Øget beskyttelse af ventiler og mindre slid af stempelringe og cylindere

 

Anvendelsesområder

Mobil Rarus 400 seriens olier anbefales til ettrins- og flertrinsluftkompressorer. De er særligt effektive til kontinuerlig drift ved høje temperaturer. Den maksimale temperatur for den komprimerede luft i henhold til DIN 51506 er 220° C. De er velegnede til stempel- og rotationskompressorer, idet de lavere viskositetsklasser hovedsageligt benyttes i rotationskompressorer. Rarus 400 seriens olier anbefales til kompressorer, der viser tendens til olienedbrydning, dårlig ventillevetid eller dannelse af aflejringer. De er forenelige med alle de metaller, der benyttes i kompressor-konstruktioner og med mineraloliebestandige elastomere i tætninger, O-ringe og fladepakninger.

 

Mobil Rarus 400 seriens olier er ikke beregnet til og anbefales ikke til brug i luftkompressorer til åndedrætsluft.

 

Følgende kompressortyper har udvist fremragende ydeevne med Mobil Rarus 400 seriens olier:

     •  Stempelkompressorer (krumtaphuse og cylinder)

     •  Skruekompressorer

     •  Lamelkompressorer

     •  Aksial- og centrifugalkompressorer

     •  Kompressorer med vigtige gear og lejer

     •  Kompressorer til stationær og mobilt brug

 

Specifikationer og godkendelser

Dette produkt opfylder eller overstiger kravene i:

424

425

426

427

429

DIN 51506:1985-09 VDL

X

X

X

X

X

 

Typiske egenskaber

Egenskaber

424

425

426

427

429

Viskositetsklasse

ISO 32

ISO 46

ISO 68

ISO 100

ISO 150

Sulfateret aske, masse%, ASTM D874

<0,01

<0,01

<0,01

<0,01

<0,01

Kobberkorrosion, 3 timer, 100° C, vurdering, ASTM D130

1B

1B

1A

1B

1A

Densitet ved 15° C, kg/l, ASTM D1298

0,866

0,873

0,877

0,879

0,866

FZG test, sammenbrudsniveau, A/8.3/90, ISO 14635-1

12

11

12

11

11

Flammepunkt, Cleveland Open Cup, °C, ASTM D92

236

238

251

264

269

Skumtest, Sekvens I, Stabilitet, ml, ASTM D892

0

0

0

0

20

Skumtest, Sekvens I, Tendens, ml, ASTM D892

10

20

0

30

430

Kinematisk viskositet ved 100° C, mm2/s, ASTM D445

5,4

6.9

8,9

11,6

14,7

Kinematisk viskositet ved 40° C, mm2/s, ASTM D445

32

46

68

104,6

147,3

Rustbeskyttelse, Procedure A, ASTM D665

Bestået

Bestået

Bestået

Rustbeskyttelse, Procedure B, Vurdering, ASTM D665

Bestået

Bestået

Bestået

Rustbeskyttelse, Procedure B, Vurdering, ASTM D665

Bestået

Bestået

Viskositetsindeks, ASTM D2270

105

105

105

100

100

 

Sundhed og sikkerhed

http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspxSikkerhedsanbefalinger for dette produkt findes i sikkerhedsdatabladet, som kan ses på

Alle her anvendte varemærker er varemærker eller registrerede varemærker, der tilhører Exxon Mobil Corporation eller et af dets datterselskaber medmindre andet er angivet.

01-2020

ExxonMobil Nordic
Affiliate of ExxonMobil Nordic AS, Norway
Gydevang 39-41
DK-3450 Alleroed, Denmark
Tel: +45 45 99 02 10
Fax : +45 45 99 02 80

www.exxonmobil.no
 

Typical Properties are typical of those obtained with normal production tolerance and do not constitute a specification.  Variations that do not affect product performance are to be expected during normal manufacture and at different blending locations.  The information contained herein is subject to change without notice. All products may not be available locally. For more information, contact your local ExxonMobil contact or visit www.exxonmobil.com 
ExxonMobil is comprised of numerous affiliates and subsidiaries, many with names that include Esso, Mobil, or ExxonMobil. Nothing in this document is intended to override or supersede the corporate separateness of local entities. Responsibility for local action and accountability remains with the local ExxonMobil-affiliate entities.