Mobil Rarus™ 800 Serien

Mobil industrial , Denmark

Luftkompressorolier

Produktbeskrivelse

Mobil Rarus™ 800 serien er luftkompressorolier med overlegen ydeevne primært beregnet til smøring af hårdt belastede stempelluftkompressorer, men anbefales ikke til kompressorer, der anvendes til åndedrætsluft. De er konstrueret til at opfylde eller overgå de strenge krav fra ledende kompressorproducenter. De er formuleret med designspecifikke syntetiske basisolier og et højteknologisk additivsystem, der sikrer enestående udstyrsbeskyttelse og pålidelighed for kompressorer, der arbejder under forhold, hvor mineraloliebaserede produkter ikke lever op til forventningerne. Mobil Rarus 800 serien giver fremragende slidbeskyttelse og enestående modstandsdygtighed over for oxidation og termisk nedbrydning, som langt overgår hvad der kan forventes af mineralolier. Deres unikke formulering bidrager til reducerede vedligeholdelsesomkostninger ved at minimere udstyrsproblemer, som opstår pga. koksaflejringer ved overførsel til nedstrømsudstyr.

 

Mobil Rarus 800 seriens olier reducerer risikoen for brande og eksplosioner markant sammenlignet med mineraloliebaserede produkter. Stort set ingen aflejringer og højere autogene antændelsestemperaturer forbedrer både ydeevne og sikkerhed. Deres exceptionelle vandudskillelse reducerer problemer med emulsionsdannelse og overførsel til nedstrømsrør og -udstyr. De er anbefalet eller godkendt af mange af de førende kompressorproducenter.

 

Egenskaber og fordele

Brugen af Mobil Rarus 800 seriens olier kan resultere i renere kompressorer og færre aflejringer end ved af brug af konventionelle mineralolier med længere driftsperioder mellem vedligehold til følge. Deres fremragende oxidative og termiske stabilitet giver mulighed for længere olieskiftsintervaller, samtidig med at dannelse af slam og aflejringer begrænses. De har enestående antislid-egenskaber og korrosionsbeskyttelse, hvilket forbedrer kompressorens levetid og ydeevne.

 

Egenskaber

Reelle og mulige fordele

Højtydende syntetiske baseolier

Betydeligt bedre ydeevne sammenlignet med mineralolier

Forbedret sikkerhed

Lav aske- og koksdannelse

Forbedret ventilfunktion

Færre aflejringer i afløbsrør

Mindre risiko for brand og eksplosioner i rørsystemer

Forbedret ydeevne

Fremragende oxidation og termisk stabilitet

Længere oliebrugstid

Længere filterlevetid

Lavere vedligeholdelsesomkostninger

Høj belastningskapacitet

Mindre slid i stempelringe, cylindere, lejer og gear

Fremragende vandudskillelse

Mindre overførsel til nedstrømsudstyr

Mindre slamdannelse i krumtaphuse og afløbsrør

Reducerede aflejringer i olieudskillere

Lavere risiko for dannelse af olieemulsion

Effektiv rust- og korrosionsbeskyttelse

Øget beskyttelse af ventiler og mindre slid af stempelringe og cylindere

 

Anvendelsesområder

Mobil Rarus 800 seriens olier anbefales til enkelt- og flertrins luftkompressorer, men anbefales ikke til luftkompressorer, der anvendes til åndedrætsluft. De er særligt effektive til kontinuerlig drift ved høje temperaturer med afgangstemperaturer op til 200º C. De er velegnede til stempel- og rotationskompressorer, idet de lavere viskositetsklasser hovedsageligt benyttes i rotationskompressorer. Rarus 800 seriens olier anbefales til kompressorer, der viser tendens til olienedbrydning, dårlig ventil-ydeevne eller dannelse af aflejringer. De er kompatible med alle metaller, som anvendes i kompressorer og med mineraloliebaserede olier. Dog vil blanding forringe deres ydeevne. Mobil Rarus 800 seriens olier er kompatible med tætninger fremstillet af fluorerede kulbrinter, silikone, fluorsilicone, polysulfid, Viton, Teflon og høj nitril Buna N NBR (over 36 % acrylonitril). Materialer som ikke anbefales omfatter Bune N NBR med lavt nitrilindhold (under 30 % acrylonitril), natur- og butylgummi, neopren, polyacrylat, styren/butadien og chlorsulfoneret polyethylen.

 

Oliebestandigt maling påvirkes ikke af Mobil Rarus 800 serien, men lak, pvc og akrylmaling anbefales ikke.

 

Følgende kompressortyper har udvist fremragende ydeevne med Mobil Rarus 800 seriens olier:

     •  Alle typer luftkompressorer, men anbefales specifikt til stempelkompressorer

     •  Kompressorer der opererer under krævende driftsforhold

     •  Flertrins-kompressorer med tendens til olienedbrydning fra mineraloliebaserede produkter

     •  Smøring af cylinder- og krumtaphus

     •  Kompressorer med kritiske gear og lejer

     •  Kompressorer til stationær og mobilt brug

 

Egenskaber og specifikationer

Egenskaber

824

827

829

Viskositetsklasse

ISO 32

ISO 100

ISO 150

Kobberkorrosion, 3 timer, 121° C, Vurdering, ASTM D130

1B

1B

1B

Flammepunkt, Cleveland Open Cup, °C, ASTM D92

244

270

270

Skumtest, Sekvens I, Stabilitet, ml, ASTM D892

0

0

0

Skumtest, Sekvens I, Tendens, ml, ASTM D892

10

10

10

Kinematisk viskositet ved 100° C, mm2/s, ASTM D445

5,5

10,12

13,2

Kinematisk viskositet ved 40° C, mm2/s, ASTM D445

29,5

107,5

158

Flydepunkt, °C, ASTM D5950

-54

-36

-33

Rustbeskyttelse, Procedure A, ASTM D665

Bestået

Bestået

Bestået

Basetal, mgKOH/g, ASTM D974

 

 

0,14

Basetal, mgKOH/g, ASTM D974 (mod)

0,06

0,15

 

Viskositetsindeks, ASTM D2270

127

66

70

 

Sundhed og sikkerhed

Sikkerhedsanbefalinger for dette produkt findes i sikkerhedsdatabladet, som kan ses på http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

Alle her anvendte varemærker er varemærker eller registrerede varemærker, der tilhører Exxon Mobil Corporation eller et af dets datterselskaber medmindre andet er angivet.

12-2023

ExxonMobil Nordic
Affiliate of ExxonMobil Nordic AS, Norway
Gydevang 39-41
DK-3450 Alleroed, Denmark
Tel: +45 45 99 02 10
Fax : +45 45 99 02 80

www.exxonmobil.no
 

Typical Properties are typical of those obtained with normal production tolerance and do not constitute a specification.  Variations that do not affect product performance are to be expected during normal manufacture and at different blending locations.  The information contained herein is subject to change without notice. All products may not be available locally. For more information, contact your local ExxonMobil contact or visit www.exxonmobil.com 
ExxonMobil is comprised of numerous affiliates and subsidiaries, many with names that include Esso, Mobil, or ExxonMobil. Nothing in this document is intended to override or supersede the corporate separateness of local entities. Responsibility for local action and accountability remains with the local ExxonMobil-affiliate entities.