Mobil Rarus™ 800 Serien

Mobil industrial , Denmark

Luftkompressorolier

Produktbeskrivelse

Mobil Rarus™ 800 serien er luftkompressorolier med overlegen ydeevne primært beregnet til smøring af hårdt belastede stempelluftkompressorer, men anbefales ikke til kompressorer, der anvendes til åndedrætsluft. De er udviklet til at opfylde eller overstige de strenge krav fra førende kompressorproducenter. De er formuleret med produktspecifikke syntetiske baseolier og et højteknologisk additivsystem, der sikrer enestående beskyttelse af kompressorer, der arbejder under betingelser, hvor mineraloliebaserede produkter ikke er tilstrækkelige. Mobil Rarus 800 serien giver fremragende slidbeskyttelse og enestående modstand over for oxidation og termisk nedbrydning og er overlegen i forhold til mineralolier. Deres unikke sammensætning giver mulighed for at reducere vedligeholdelsesomkostningerne ved at minimere aflejringer og mangelfuld olieudskilning.

 

Mobil Rarus 800 serien reducerer risikoen for brande og eksplosioner i trykluftsystemet sammenlignet med produkter baseret på mineralske olier. De fører ikke til slamdannelse og har en højere selvantændelsestemperatur, hvilket forbedrer både ydelse og sikkerhed. Deres fremragende vandudskillende egenskaber reducerer problemer med emulsionsdannelse og overførsel af olie til rør og udstyr. De anbefales og er godkendt af mange af de førende kompressorproducenter.

 

Egenskaber og fordele

Mobil Rarus 800 serien giver færre aflejringer og renere kompressorer sammenlignet med konventionelle mineralolier, og dermed længere vedligeholdelseintervaller. Deres fremragende oxidations- og termiske stabilitet giver mulighed for lang olielevetid samtidigt med, at slamdannelse og aflejringer minimeres. De har fremragende anti-slid- og korrosionsbeskyttelse, hvilket forbedrer kompressorens levetid og ydeevne.

EgenskaberReelle og mulige fordele
Højtydende syntetiske baseolierVæsentlig bedre ydeevne sammenlignet med mineralolier
Forbedret sikkerhed
Lav aske- og koksdannelseForbedret ventilydeevne
Reducerede aflejringer i afløbsslanger
Mindsket mulighed for brande og eksplosioner i afløbssystemer
Forbedret kompressorydeevne
Fremragende oxidations- og termisk stabilitetLængere olielevetid
Forbedret filterlevetid
Lavere vedligeholdelsesomkostninger
Høj lastbærende evneReduceret slid på ringe, cylindre, lejer og gear
Fremragende vandudskillelseMindre overførsel af olie til rør og udstyr.
Reduceret slamdannelse i krumtaphuse og afløbsslanger
Reduceret blokering af separaturer
Mindre risiko for emulsionsdannelse
Effektiv rust- og korrosionsbeskyttelseForbedret beskyttelse af ventiler og mindsket slid på ringe og cylindre

 

Anvendelsesområder

Mobil Rarus 800 serien anbefales til enkelt-og flertrinsluftkompressorer, men anbefales ikke til kompressorer, der anvendes til åndedrætsluft. De er særligt effektive ved kontinuerlig drift ved høje temperaturer med trykluftstemperaturer op til 200º C. De er velegnede til stempel- og rotationskompressorer. De lavere viskositeter anvendes hovedsagelig til rotationskompressorer. Rarus 800 serien anbefales, hvor der tidligere har været problemer med nedbrydning af olie, dårlig ventilvirkning eller aflejringsdannelse. De er kompatible med alle metaller, der anvendes i fremstillingen af kompressorer samt de fleste mineraloliebaserede produkter. Dog kan blanding med disse nedsætte ydeevnen. Mobil Rarus 800 serien er forenelig med pakninger fremstillet af fluoreret carbonhydrid, silikone, fluorosilikone, polysulfid, Viton, Teflon, og høj nitril Buna N NBR (over 36% acrylonitril) materialer. Materialer, der ikke anbefales omfatter lav nitril Buna N NBR (under 30% acrylonitril), natur-og butylgummier, neopren, polyacrylat, styren/butadien og chlorsulfoneret polyethylen.

Olieresistent maling påvirkes ikke af Mobil Rarus 800 serien, men kontakt med lak, fernis, pvc og akrylmaling anbefales ikke.

Følgende kompressortyper har vist fremragende ydeevne med Mobil Rarus 800 serien:

  • Alle typer af luftkompressorer, men specifikt anbefalet til stempelluftkompressor
  • Kompressorer, der drives under vanskelige forhold
  • Flertrinskompressorer, der tidligere har haft problemer med nedbrydning af overskydende olie fra mineraloliebaserede produkter.
  • Kan anvendes til smøring af cylindre og krumtaphus
  • Kompressoranlæg der indeholder gear og lejer
  • Mobile og stationære kompressorer

 

Typiske egenskaber

Mobil Rarus 800™ serien824827829
ISO viskositetsklasse32100150
Viskositet, ASTM D 445   
cSt ved 40 ºC29,5107,5158
cSt ved 100 ºC5,510,1213,2
Viskositetsindeks, ASTM D 22701276670
Syretal, TAN, ASTM D 974, mgKOH/g0,060,150,14
Kobberkorrosion, ASTM D130, 3 timer ved 121 ºC1B1B1B
Rustkarakteristika, Proc A, ASTM D 665OpfyldtOpfyldtOpfyldt
Skum Sekv. I, ASTM D 89210/010/050/0
Flydepunkt, ASTM D 97, ºC-54-36-40
Flammepunkt, °C, ASTM D 92244270270

 

Sundhed og sikkerhed

På grundlag af de oplysninger, der er til rådighed, forventes det ikke, at dette produkt vil have nogen sundhedsskadelige virkninger, når det benyttes efter hensigten, og når de anbefalinger, der er angivet i sikkerhedsdatabladet, følges. Sikkerhedsdatablade kan fås efter anmodning gennem det lokale salgskontor eller via internettet. Dette produkt bør ikke anvendes til andet, end det er beregnet til. Sørg for at tage de nødvendige miljøhensyn ved bortskaffelse af det brugte produkt.

Alle her anvendte varemærker er varemærker eller registrerede varemærker, der tilhører Exxon Mobil Corporation eller et af dets datterselskaber.

03-2020

ExxonMobil Nordic
Affiliate of ExxonMobil Nordic AS, Norway
Gydevang 39-41
DK-3450 Alleroed, Denmark
Tel: +45 45 99 02 10
Fax : +45 45 99 02 80

www.exxonmobil.no
 

Typical Properties are typical of those obtained with normal production tolerance and do not constitute a specification.  Variations that do not affect product performance are to be expected during normal manufacture and at different blending locations.  The information contained herein is subject to change without notice. All products may not be available locally. For more information, contact your local ExxonMobil contact or visit www.exxonmobil.com 
ExxonMobil is comprised of numerous affiliates and subsidiaries, many with names that include Esso, Mobil, or ExxonMobil. Nothing in this document is intended to override or supersede the corporate separateness of local entities. Responsibility for local action and accountability remains with the local ExxonMobil-affiliate entities.