Mobil Rarus SHC™ 1020 serien

Mobil industrial , Denmark

Luftkompressorsmøremiddel

Produktbeskrivelse

Mobil Rarus SHC™ 1020 serien er et sortiment af suverænt højtydende olier, der hovedsageligt er beregnede til smøring af svært belastede skrue- og lamelkompressorer. De er især velegnede til krævende drift, hvor mineraloliebaserede produkter ikke opfylder kravene som for eksempel, hvor der findes høje kompressionstemperaturer, eller hvor der ønskes lange intervaller mellem olieskift. De er fremstillede med voksfri syntetiske baseolier og et yderst avanceret additivsystem, der sikrer enestående modstand over for oxidation og termisk nedbrydning, der langt overgår mineraloliebaserede luftkompressorolier. De giver fremragende udstyrsbeskyttelse og driftssikkerhed for kompressorer, der kører under forhold, hvor andre luftkompressorolier ikke opfylder forventningerne. Mobil Rarus SHC 1020 serien giver fremragende slidbeskyttelse og enestående modstand over for oxidation og termisk nedbrydning, der langt overgår mineralolier. Deres unikke formulering gør, at de kan reducere vedligeholdelsesomkostningerne ved at minimere udstyrsproblemer samt aflejringer og overførsler på nedstrømssiden. Deres høje viskositetsindeks sikrer effektiv smøring ved høje temperaturer. Mobil Rarus SHC 1020 seriens smøremidler reducerer risikoen for brande og eksplosioner markant i forhold til mineraloliebaserede produkter.

De udviser stort set ingen aflejringsdannelse og har høje selvantændelsestemperaturer, hvilket forbedrer såvel ydeevne som sikkerhed. Deres enestående vandudskillelsesegenskaber mindsker problemer med emulsionsdannelse i samlingsfiltre og andre filtre, hvilket reducerer behovet for hyppig vedligeholdelse.
 

 

Egenskaber og fordele

Brugen af olierne i Mobil Rarus SHC 1020 serien kan betyde færre aflejringer og renere kompressorer sammenlignet med konventionelle mineralolier. Dette resulterer i længere driftsperioder mellem vedligeholdelsesintervaller. Deres fremragende oxidations- og termiske stabilitet giver mulighed for lang olielevetid samtidigt med, at slamdannelse og aflejringer minimeres. De giver fremragende anti-slid- og korrosionsbeskyttelse, hvilket forbedrer udstyrets levetid og ydeevne.

EgenskaberReelle og mulige fordele
Højtydende syntetiske baseolierKan benyttes over et bredt temperaturområde
Væsentligt bedre præstationsegenskaber i forhold til mineralolier
Øget sikkerhed
Længere levestid
Fremragende oxidativ og termisk stabilitetFærre koksaflejringer
Længere olielevestid
Længere filterlevetid
Lavere vedligeholdelsesomkostninger
Høj bæreevneMindre leje- og gearslid
Fremragende vandudskillelsesevneMindre overførsel til udstyr på nedstrømssiden
Mindre slamdannelse i krumtaphuse og afløbsledninger
Færre blokeringer i samlingsfiltre, mellem- og efterkølere
Mindre risiko for emulsionsdannelse
Effektiv rust- og korrosionsbeskyttelseØget beskyttelse af interne kompressorkomponenter

 

Anvendelse

Olierne i Mobil Rarus SHC 1020 serien er primært beregnede til rotationsskrue- og luftvingekompressorer. De er særligt effektive ved kontinuerlig drift ved høje temperaturer med trykluftstemperaturer op til 200º C. Rarus SHC 1020 serien anbefales til enheder, hvor der tidligere har været problemer med nedbrydning af overskydende olie, dårlig ventilydeevne eller aflejringsdannelse. De er kompatible med alle metaller, der anvendes i fremstillingen af kompressorer, samt konventionelle mineraloliebaserede produkter til luftkompressorer. Dog kan blanding med andre olier nedsætte den samlede ydeevne.

Olierne i Mobil Rarus SHC 1020 serien anbefales ikke til kompressorer, der anvendes til åndedrætsluft, og bør ikke anvendes i kompressorer, hvor afgangstemperaturen er højere end produktets flammepunkt.

Følgende kompressortyper har vist fremragende ydeevne med Mobil Rarus 1020 serien:Anbefales primært til rotationsskrue- og lamelluftkompressorer:

  • Meget effektiv i kompressorer af skruetypen med olieindsprøjtning
  • Enheder, der drives under krævende forhold
  • Flertrinsenheder med tendens til kraftig olienedbrydning ved brug af mineraloliebaserede produkter
  • Kompressorsystemer med kritiske gear og lejer
  • Kompressorer til stationær og mobil brug


Typiske egenskaber

Mobil Rarus SHC 1020-serienMobil Rarus SHC 1024Mobil Rarus SHC 1025Mobil Rarus SHC 1026
ISO viskositetsklasse324668
Viskositet, ASTM D 445   
cSt ved 40ºC31,54466,6
cSt ved 100ºC5,77,210,1
Viskositetsindeks, ASTM D 2270 , min127131136
Kobberkorrosion, ASTM D 130, 24 timer ved 100°C1B2A1B
Rustkarakteristika proc. A, ASTM D 665BeståetBeståetBestået
Flydepunkt, ASTM D 97, °C, maks.-48-45-45
Flammepunkt, ºC, ASTM D 92245246246
Specifik vægtfylde 15°C/15°C, ASTM D 12980,8460,8490,856

 

Sundhed og sikkerhed

På grundlag af de oplysninger, der er til rådighed, forventes det ikke, at dette produkt vil have nogen sundhedsskadelige virkninger, når det benyttes efter hensigten, og når de anbefalinger, der er angivet i sikkerhedsdatabladet, følges. Sikkerhedsdatablade kan fås efter anmodning gennem det lokale salgskontor eller via internettet. Dette produkt bør ikke anvendes til andet, end det er beregnet til. Sørg for at tage de nødvendige miljøhensyn ved bortskaffelse af det brugte produkt.

Alle her anvendte varemærker er varemærker eller registrerede varemærker, der tilhører Exxon Mobil Corporation eller et af dets datterselskaber.

03-2020

ExxonMobil Nordic
Affiliate of ExxonMobil Nordic AS, Norway
Gydevang 39-41
DK-3450 Alleroed, Denmark
Tel: +45 45 99 02 10
Fax : +45 45 99 02 80

www.exxonmobil.no
 

Typical Properties are typical of those obtained with normal production tolerance and do not constitute a specification.  Variations that do not affect product performance are to be expected during normal manufacture and at different blending locations.  The information contained herein is subject to change without notice. All products may not be available locally. For more information, contact your local ExxonMobil contact or visit www.exxonmobil.com 
ExxonMobil is comprised of numerous affiliates and subsidiaries, many with names that include Esso, Mobil, or ExxonMobil. Nothing in this document is intended to override or supersede the corporate separateness of local entities. Responsibility for local action and accountability remains with the local ExxonMobil-affiliate entities.