Mobil SHC™ 600 serien

Mobil industrial , Denmark

Gir- og lageroljer

 

Produktbeskrivelse

Produkterne fra Mobil SHC™ 600 serien er højtydende olier til gear og lejer, udviklet til at give enestående udstyrsbeskyttelse, lang olielevetid og problemfri drift, hvilket resulterer i øget produktivitet. Disse videnskabeligt udviklede olier er formulerede med den seneste egenudviklede og patentanmeldte Mobil SHC teknologi for at give god, velbalanceret ydeevne under krævende anvendelse ved høje og lave temperaturer. Mobil SHC 600 produkter tilbyder gode lavtemperaturegenskaber samt forbedret luftudskillelse ved olietyperne med lavere viskositet. Disse produkter er modstandsdygtige over for mekanisk forskydning, selv i hårdt belastede gear og ved anvendelse i lejer med høj forskydning, således at der praktisk taget ikke sker viskositetstab.

 

Mobil SHC 600 seriens produkter har lave traktionskoefficienter sammenlignet med mineralske olier, som følge af molekylestrukturen i de anvendte baseolier. Dette resulterer i mindsket friktion i kontaktzonen på f.eks. rulningslejer såsom gear og rullekontaktlejer. Mindsket friktion betyder lavere driftstemperaturer og forbedret gearfunktion, hvilket medfører lavere energiforbrug. Mobil SHC 600 seriens produkter har udvist en forbedring på op til 3,6 % i energieffektivitet i kontrollerede laboratorietests(*). Mobil SHC 600 seriens formulering giver også særdeles god modstandsdygtighed over for oxidation og aflejringsdannelse ved forhøjede temperaturer, samt enestående rust- og korrosionsbestandighed, antislidegenskaber, demulgeringsevne, skumkontrol og luftudskillelse samt multimetalkompatibilitet. Mobil SHC 600 seriens olier er forenelige med pakninger og andre materialer anvendt i udstyr, som normalt smøres med mineralolie.

 

Mobil SHC 600 seriens olier er egnede til brug i en lang række udstyr, ikke kun som særligt fordelagtige produkter til højtemperaturanvendelser, men også på grund af de andre fordele, de tilbyder.

 

(*) Energieffektiviteten refererer udelukkende til ydeevnen af Mobil SHC 600 sammenlignet med konventionelle (mineralske) referenceolier af samme viskositet anvendt i gear og cirkulationssystemer. Den anvendte teknologi optimerer effektiviteten med op til 3,6 % sammenlignet med referenceolien ved test i snekkegear under kontrollerede forhold. Energibesparelser afhænger af driftsforhold og anvendelse.

 

Egenskaber og fordele

Produkterne under Mobil SHC brandet anerkendes og værdsættes verden over for innovation og uovertruffen ydeevne. Disse syntetiske produkter, som er baseret på en molekyleteknologi udviklet af vore egne forskere, viser klart vores engagement med hensyn til at anvende avanceret teknologi til vores produkter. Udviklingen af Mobil SHC 600 serien er et resultat af det tætte samarbejde vore forskere og tekniske specialister havde med udstyrsfabrikanter (OEMs) for at sikre, at produkterne løbende forbedres i takt med den konstante tekniske udvikling.

 

Vores samarbejde med udstyrsfabrikanter har været med til at bekræfte resultaterne opnået på vores eget laboratorie og på egne prøvestande, som viser Mobil SHC 600 seriens uovertrufne ydeevne. Ikke mindst har arbejdet med udstyrsfabrikanterne vist en potentiel forøget energieffektivitet på op til 3,6 % i forhold til mineralske olier (*). Disse fordele er især tydelige i udstyr med en høj grad af mekanisk tab, såsom snekkedrev med høj udveksling.

 

Under udviklingen af den seneste Mobil SHC teknologi til Mobil SHC 600 seriens olier, valgte vores forskere baseolier med høj termisk og oxidativ stabilitet og kombinerede disse med et velbalanceret additivsystem, som komplementerer de indbyggende egenskaber ved baseolierne for at opnå fremragende oliebrugstid, aflejringskontrol og modstandsdygtighed over for termisk/oxidativ og kemisk nedbrydning. Denne formulering giver letflydenhed ved lave temperaturer, som betydeligt overgår mange mineraloliebaserede produkter og er nøglen til de fordele man opnår ved anvendelse i svært tilgængeligt udstyr som drives ved lave temperaturer. Mobil SHC 600 seriens olier har følgende egenskaber og mulige fordele:

(*) Energieffektiviteten refererer udelukkende til ydeevnen af Mobil SHC 600 sammenlignet med konventionelle (mineralske) referenceolier af samme viskositet anvendt i gear og cirkulationssystemer. Den anvendte teknologi optimerer effektiviteten med op til 3,6 % sammenlignet med referenceolien ved test i snekkegear under kontrollerede forhold. Energibesparelser afhænger af driftsforhold og anvendelse.

 

Egenskaber

Reelle og mulige fordele

Uovertruffen termisk/oxidativ modstandsdygtighed ved høje temperaturer

Udvider driftsmulighederne for udstyret ved høj temperatur

Lang oliebrugstid hjælper med at reducere omkostninger til vedligeholdelse

Mindsker aflejringer for problemfri drift og lang filterlevetid

Højt viskositetsindeks samt voksfri

Bevarer viskositet og filmtykkelse ved høje temperaturer

Giver fremragende ydeevne ved lave temperaturer herunder ved opstart

Lav traktionskoefficient

Mindsker friktion og øger effektiviteten ved glidemekanismer, såsom gear, og giver dermed mulighed for mindre energiforbrug og lavere driftstemperaturer.

Mindsker virkningerne af mikro-slip i kontaktzonen i rullelejer, hvilket muligvis forlænger rullelejernes levetid

Øget belastningskapacitet

Beskytter udstyret og forlænger dets levetid. Mindsker uventet stoptid og forlænger serviceintervaller

Velafbalanceret additivsammensætning

Giver fremragende rust- og korrosionsbeskyttelse, vandudskillelse, skumkontrol og luftudskillelse, hvilket muliggør problemfri drift i mange forskellige industrielle anvendelser og mindsker driftsomkostningerne

 

Anvendelsesområder

Skønt Mobil SHC 600 serien generelt er kompatibel med de fleste mineraloliebaserede produkter, kan dens ydeevne nedsættes ved blanding med disse. Derfor anbefales det, at et system gøres grundigt rent, før der skiftes over til produkter fra Mobil SHC 600 serien, for at man kan opnå maksimal ydeevne. Mobil SHC 600 seriens olier er kompatible med de fleste NBR, FKM og andre elastomer-pakningsmaterialer, der anvendes sammen med mineralske olier. Der kan være store variationer når det gælder elastomerer. Det bedste resultat opnås ved henvendelse til fabrikanten af udstyret, fabrikanten af pakninger, eller den lokale virksomhedsrepræsentant for at bekræfte foreneligheden.

 

 Mobil SHC 600 seriens olier anbefales til brug i en lang række gear og lejer, hvor der forekommer høje eller lave temperaturer, eller hvor drifts- eller bulkolie-temperatur gør, at konventionelle olier giver utilfredsstillende levetid, eller hvor forbedret energieffektivitet ønskes. Olierne er især effektive under driftsforhold, hvor omkostningerne ved udskiftning af dele, rengøring af systemer eller olieskift, er høje. Specifikke anvendelsesområder kræver valg af rigtig viskositet og omfatter:

     •  Levetidssmurte gearkasser, især snekkegear med høj udveksling/lav effektivitet

     • Svært tilgængelige gearkasser, hvor olieskift er vanskelig

     • Lavtemperaturanvendelser som f.eks. skilifte, hvor olieskift i løbet af selve skisæsonen kan undgås

     • Rullelejer i blandingsmaskiner og valsetaplejer, hvor der forekommer høje temperaturer

     • Plastkalandre

     • Krævende centrifugedrift, f.eks. marinecentrifuger

     •  A/C gear på elektriske lokomotiver

     • Mobil SHC 626, 627, 629 og 630 er egnede til oliesmurte rotationsskruekompressorer til komprimering af naturgas, naturgasudvinding, CO2 og andre procesgasser anvendt i naturgasindustrien

     • Mobil SHC 629, 630, 632, 634, 636 og 639 er godkendt af Siemens AG til brug i Flender gearkasser

 

Specifikationer og godkendelser

Dette produkt har følgende godkendelser:

624

625

626

627

629

630

632

634

636

639

Fives Cincinnati P-34

X

Fives Cincinnati P-63

X

Fives Cincinnati P-76

X

Fives Cincinnati P-77

X

Fives Cincinnati P-78

X

Fives Cincinnati P-80

X

Flender

X

X

X

X

X

X

GE D50E32 AC Traction Motor

X

SEW Eurodrive:

X

X

X

X

X

X

X

X

 

Dette produkt opfylder eller overstiger kravene i:

624

625

626

627

629

630

632

634

636

639

AGMA 9005-E02-EP

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

DIN 51517-3:2014-02

X

X

X

X

X

X

X

ISO L-CKB (ISO 12925-1:1996)

X

ISO-L-CKD (ISO 12925-1:1996)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

Typiske egenskaber

Egenskaber

624

625

626

627

629

630

632

634

636

639

Viskositetsklasse

ISO 32

ISO 46

ISO 68

ISO 100

ISO 150

ISO 220

ISO 320

ISO 460

ISO 680

ISO 1000

Udseende, AMS 1738

Orange

Orange

Orange

Orange

Orange

Orange

Orange

Orange

Orange

Orange

Kobberkorrosion, 24 timer, 121° C, Vurdering, ASTM D130

1B

1B

1B

1B

1B

1B

1B

1B

1B

1B

Densitet ved 15,6° C, kg/m3, ASTM D4052

0,85

0,85

0,86

0,86

0,86

0,87

0,87

0,87

0,87

0,87

Demulgeringsevne ved 54° C, ASTM D1401, minutter til 37 ml vand

10

15

15

Demulgeringsevne ved 82° C, ASTM D1401, minutter til 37 ml vand

15

20

20

20

20

20

25

FE8 lejeslidtest, V50, mg, DIN 51819-3

2

2

2

2

2

2

2

FZG test, sammenbrudsniveau, A/8.3/90, ISO 14635-1(mod)

11

12

12

12

13

13+

13+

13+

13+

13+

Flammepunkt, Cleveland Open Cup, °C, ASTM D92

236

225

225

235

220

220

225

228

225

222

Kinematisk viskositet ved 100° C, mm2/s, ASTM D445

6,3

8,5

11,6

15,3

21,1

28,5

38,5

50,7

69

98,8

Kinematisk viskositet ved 40° C, mm2/s, ASTM D445

32

46

68

100

150

220

320

460

680

1000

Flydepunkt, °C, ASTM D5950

-57

-54

-54

-48

-48

-48

-48

-45

-45

-42

RPVOT, ASTM D2272, minutter

2500

2500

2500

2500

2500

2500

2500

2500

2500

2500

Rustbeskyttelse, Procedure B, ASTM D665

Bestået

Bestået

Bestået

Bestået

Bestået

Bestået

Bestået

Bestået

Bestået

Bestået

TOST, tid til 2.0 mg KOH/g, timer, ASTM D943

10.000+

10.000+

10.000+

10.000+

10.000+

10.000+

10.000+

10.000+

10.000+

10.000+

Viskositetsindeks, ASTM D2270

148

161

165

162

166

169

172

174

181

184

 

Sundhed og sikkerhed

Sikkerhedsanbefalinger for dette produkt findes i sikkerhedsdatabladet, som kan ses på http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

Alle varemerker som brukes i dette dokumentet er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører Exxon Mobil Corporation eller et datterselskap med mindre noe annet er angitt.

09-2020

ExxonMobil Nordic
Affiliate of ExxonMobil Nordic AS, Norway
Gydevang 39-41
DK-3450 Alleroed, Denmark
Tel: +45 45 99 02 10
Fax : +45 45 99 02 80

www.exxonmobil.no
 

Typical Properties are typical of those obtained with normal production tolerance and do not constitute a specification.  Variations that do not affect product performance are to be expected during normal manufacture and at different blending locations.  The information contained herein is subject to change without notice. All products may not be available locally. For more information, contact your local ExxonMobil contact or visit www.exxonmobil.com 
ExxonMobil is comprised of numerous affiliates and subsidiaries, many with names that include Esso, Mobil, or ExxonMobil. Nothing in this document is intended to override or supersede the corporate separateness of local entities. Responsibility for local action and accountability remains with the local ExxonMobil-affiliate entities.