Mobil SHC Chain 240

Mobil industrial , Denmark

Højtemperatur kædesmøremiddel

Produktbeskrivelse

Mobil SHC Chain 240 er et kædesmøremiddel med fremragende ydeevne beregnet til smøring af varmetransportørkæder ved temperaturer op til 290 °C/ 555° F. Produkteter udviklet til at give fremragende beskyttelse mod slid og modstandsdygtighed overfor fordampning, termisk nedbrydningog koksaflejring.

 

Egenskaber og fordele

Mobil SHC Chain 240 bidrager tilat:

 • Beskytteudstyret.
 • Give beskyttelse af udstyret ved meget høje temperaturer
 • Forlænge udstyrets levetid, reducere omkostninger og forbedre systemets generelle ydeevne
 • Forebygge slitage af kæder, tandhjul og andre systemkomponenter
 • Reducere aflejringsdannelse.
 • Give varig smøring af kæder ved høje temperaturer
 • Reducere forbrug af smøremiddel sammenlignet med konventionelle kædesmøremidler
 •  

  Anvendelsesområder

  Mobil SHC Chain 240 er specielt udviklet til smøring af transportkæder i ovne ved temperaturer op til 290 ºC (555ºF). Produkteter velegnet til kæder der anvendes under høje temperaturer ved:

   

  • Fremstilling af mineraluldsisolering
  • Fremstilling af spånplade (OSB, MSB)
  • Fremstilling af plastik og tekstiler
  • Drift af lakeringsanlæg

   

  Typiske egenskaber

  TestMobil SHC Chain 240
  Densitet, kg/dm3, ISO 121850,968
  Kinematisk viskositet, mm2/s, ISO 3104 
   - @ 40 °C245
   - @ 100 °C19
  Viskositetsindeks, ISO 290986
  Flammepunkt, COC, °C, ISO 2592290
  Flydepunkt, °C, ISO 3016-24
  Skum, ISO 6248 
   - Sekv, I, tendens, ml50
   - Sekv. I, stabilitet, ml 0
  Fordampningstab, % vægt , 204 ° C, 6,5 timer, ASTM D9721%
  Kobber korrosion, 100 °C, 3 timer, ASTM D1301A
  4-Ball Wear, wear scar, mm, ASTM D41720,4
  4-Ball Weld Load, kg, ASTM D2783160

   

  Sundhed og sikkerhed

  På grundlag af de oplysninger, der er til rådighed, forventes det ikke, at dette produkt vil have nogen sundhedsskadelige virkninger, når det benyttes efter hensigten, og når de anbefalinger, der er angivet i sikkerhedsdatabladet, følges. Sikkerhedsdatablade kan fås efter anmodning gennem det lokale salgskontor eller via internettet. Dette produkt bør ikke anvendes til andet, end det er beregnet til. Sørg for at tage de nødvendige miljøhensyn ved bortskaffelse af det brugte produkt.

   

  Alle her anvendte varemærker er varemærker eller registrerede varemærker, der tilhører Exxon Mobil Corporation eller et af dets datterselskaber.

  03-2020

  ExxonMobil Nordic
  Affiliate of ExxonMobil Nordic AS, Norway
  Gydevang 39-41
  DK-3450 Alleroed, Denmark
  Tel: +45 45 99 02 10
  Fax : +45 45 99 02 80

  www.exxonmobil.no
   

  Typical Properties are typical of those obtained with normal production tolerance and do not constitute a specification.  Variations that do not affect product performance are to be expected during normal manufacture and at different blending locations.  The information contained herein is subject to change without notice. All products may not be available locally. For more information, contact your local ExxonMobil contact or visit www.exxonmobil.com 
  ExxonMobil is comprised of numerous affiliates and subsidiaries, many with names that include Esso, Mobil, or ExxonMobil. Nothing in this document is intended to override or supersede the corporate separateness of local entities. Responsibility for local action and accountability remains with the local ExxonMobil-affiliate entities.