Mobil SHC Gargoyle 80 POE

Mobil industrial , Denmark

Smøreolie til køleanlæg

Produktbeskrivelse

Mobil SHC™ Gargoyle 80 POE er en højtydende olie specielt fremstillet til smøring af kølekompressorer som anvender kuldioxid (CO2, R-744) som kølemiddel i blandbare applikationer (anlæg der ikke er udstyrede med olieudskillere). Den er formuleret ved hjælp af en innovativ polyolester teknologi (POE) til at give fremragende smøreevne, slidbeskyttelse, kemisk og termisk stabilitet.

Dens blandbarhed med CO2 -kølemiddel og veldefinerede VPT-forhold (Viscosity/Pressure/Temperature) sikrer en passende filmtykkelse selv ved de høje driftstryk og temperaturer, der gælder for stempelkompressorer, der anvender denne kølemiddelteknologi.

Den naturligt høje forskydningsstabilitet og letflydenhed ved lave temperaturer gør, at den giver yderligere præstationsfordele under krævende driftsforhold, herunder reduceret lækage ved akseltætninger og potentiale for forbedret fordampereffektivitet.

 

Egenskaber og fordele

• God oliefilmtykkelse ved tilstedeværelse af kølemiddel hjælper med at opretholde fremragende akseltætning, hvilket mindsker lejeslid og ikke-planlagt stoptid.

•  Passende blandbarhed og VPT-forhold med kuldioxid bidrager til at reducere oliens driftstemperatur i krumtaphuset, hvilket resulterer i højere viskositet under brug med tykkere oliefilm til følge, hvilket giver bedre smøreevne og slidbeskyttelse.

•  Fremragende slidbeskyttelse bidrager til potentiel forlænget kompressorliv.

•  Højt viskositetsindeks og fremragende letflydenhed ved lave temperaturer bidrager til forbedre fordampereffektivitet.

•  Lav traktionskoefficient giver potentiel forbedring af systemets effektivitet og reduceret strømforbrug.

 

Anvendelsesområder

Bemærk ved anvendelse: Mobil SHC Gargoyle 80 POE er hygroskopisk, og der skal udvises forsigtighed for at undgå absorbering af fugt under håndtering. Emballager skal være tæt tillukkede, når de ikke er i brug, og små emballager er at foretrække.  Produktet bør ikke overføres til plastbeholdere, hvor der kan trænge fugt ind.

 

Mobil SHC Gargoyle 80 POE anbefales til køleanlæg, hvor der anvendes kuldioxid som kølemiddel. Dette omfatter:

     •  Store industrielle stempel-kølekompressorer, som anvendes i fødevareindustrien til tilberedning og frysning af fødevarer

     •  Industrielle anvendelser såsom køleanlæg til nedfrysning og opbevaring af fødevarer

     •  Marine køleanlæg

 

Typiske egenskaber

Egenskaber

Brookfield-viskositet ved -30° C, mPa.s, ASTM D2983

23600

Densitet ved 15° C, kg/l, ASTM D4052

1,02

Kinematisk viskositet ved 100° C, mm2/s, ASTM D445

11,4

Kinematisk viskositet ved 40° C, mm2/s, ASTM D445

78

Flydepunkt, °C, ASTM D5950

-45

Viskositetsindeks, ASTM D2270

142

Flammepunkt, Closed Cup, °C, ASTM D7094

285

 

Sundhed og sikkerhed

Sikkerhedsanbefalinger for dette produkt findes i sikkerhedsdatabladet, som kan ses på http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

Alle her anvendte varemærker er varemærker eller registrerede varemærker, der tilhører Exxon Mobil Corporation eller et af dets datterselskaber medmindre andet er angivet.

11-2019

ExxonMobil Nordic
Affiliate of ExxonMobil Nordic AS, Norway
Gydevang 39-41
DK-3450 Alleroed, Denmark
Tel: +45 45 99 02 10
Fax : +45 45 99 02 80

www.exxonmobil.no
 

Typical Properties are typical of those obtained with normal production tolerance and do not constitute a specification.  Variations that do not affect product performance are to be expected during normal manufacture and at different blending locations.  The information contained herein is subject to change without notice. All products may not be available locally. For more information, contact your local ExxonMobil contact or visit www.exxonmobil.com 
ExxonMobil is comprised of numerous affiliates and subsidiaries, many with names that include Esso, Mobil, or ExxonMobil. Nothing in this document is intended to override or supersede the corporate separateness of local entities. Responsibility for local action and accountability remains with the local ExxonMobil-affiliate entities.