Mobil SHC™ Hydraulic EAL

Mobil industrial , Denmark

Højtydende syntetisk hydraulikolie

  Energy Efficiency logo

Produktbeskrivelse

Mobil SHC™ Hydraulic EAL er højtydende biologisk nedbrydelige syntetiske hydraulikolier til moderne hydrauliske systemer. Disse olier er udviklet til at imødekomme efterspørgslen efter miljøvenlige hydraulikolier. Mobil SHC Hydraulic EAL er hydraulikolier af exceptionel høj kvalitet med et bredt temperaturområde, forskydningsstabilitet med god pumpbarhed ved lave temperaturer og maksimeret slidbeskyttelse af hydrauliske systemer, som kører under høj belastning og højt tryk.

  

**Energieffektiviteten refererer udelukkende til oliens ydeevne sammenlignet med ExxonMobils standard hydraulikolier. Den anvendte teknologi optimerer effektiviteten med op til 3,6 % sammenlignet med Mobil DTE 25 ved test i en Eaton 25VMQ vingepumpe under kontrollerede forhold og i overensstemmelse med alle gældende industristandarder og protokoller. Energibesparelser afhænger af driftsforhold og anvendelse.

 

Egenskaber og fordele

•  Opfylder kravene for EU Ecolabel, Blue Angel, SS 155434 og USDA BioPreferred®.

•  Fremragende belastningskapacitet og slidbeskyttelse, hvilket beskytter systemkomponenter mod slid og ridsning og bidrager til lang levetid for udstyret.

•  Forskydningsstabilt, højt viskositetsindeks bidrager til varig komponentbeskyttelse over et bredt temperaturområde.

•  Enestående termisk og oxidationsstabilitet kan medvirke til at reducere stoptid og omkostninger under vedligehold ved at bidrage til systemrenlighed og mindskning af aflejringer, hvilket giver lang olie- og filterlevetid.

•  Fremragende demulgeringsevne letter vandudskillelse i systemer placeret under vandlinjen.

•  God forenelighed med elastomer. Forenelig med de samme elastomer, som anvendes sammen med mineralske hydraulikolier.

 

Anvendelsesområder

     •  Systemer, hvor let biologisk nedbrydelige og minimalt giftige olier kan være påkrævede.

     •  Hydrauliske anvendelser, hvor der ønskes en reduktion i energiforbrug.

     •  Cirkulationssystemer med gear og lejer, hvor der ønskes egenskaber, der kan klare moderat ekstremt tryk.

     •  Systemer med servoventiler, hvor renlighed er væsentlig.

     •  Hydrauliske systemer under driftsforhold med olietemperaturer mellem -17° C og 93° C.

     •  Tungt udstyr, herunder udstyr til marine og skovbrug, som anvendes i miljøfølsomme områder.

     •  Cirkulationssystemer, som opererer under lette til moderate driftsforhold.

     •  Industrielle hydrauliske systemer, hvor der er risiko for at olielækage eller -spild utilsigtet udledes i spildevand.

 

Specifikationer og godkendelser

Dette produkt har følgende godkendelser:

32

46

68

Blue Angel RAL-UZ 178

X

X

X

Denison HF-1

X

X

X

Denison HF-2

X

X

X

Denison HF-6

X

X

X

Eaton Brochure No. 03-401-2010, Rev 1

 

X

X

HOCNF Norway-NEMS, Sort

X

X

X

USDA Certified BioBased Product

X

X

X

 

Dette produkt opfylder eller overstiger kravene i:

32

46

68

AFNOR EU Ecolabel

X

X

X

ISO L-HEES (ISO 15380:2011)

X

X

X

JCMAS HKB VG32L

X

 

 

JCMAS HKB VG46L

 

X

 

Swedish Standard 15 54 34 AAV 32 Environmentally Acceptable (2015)

X

 

 

Swedish Standard 15 54 34 AAV 46 Environmentally Acceptable (2015)

 

X

 

Swedish Standard 15 54 34 AAV 68 Environmentally Acceptable (2015)

 

 

X

US EPA VGP:2013

X

X

X

WGK Ikke skadeligt for vand

X

X

X

 

Typiske egenskaber

Egenskaber

32

46

68

Viskositetsklasse

ISO 32

ISO 46

ISO 68

Densitet ved 15° C, kg/l, ASTM D4052

0,936

0.930

0,923

FZG test, sammenbrudsniveau, A/8.3/90, ISO 14635-1

10

11

11

Flammepunkt, Cleveland Open Cup, °C, ASTM D92

282

282

292

Kinematisk viskositet ved 100° C, mm2/s, ASTM D445

6,2

7,7

11

Kinematisk viskositet ved 40° C, mm2/s, ASTM D445

31,1

43,3

71

Flydepunkt, °C, ASTM D97

-33

-33

-27

Viskositetsindeks, ASTM D2270

152

149

144

 

Sundhed og sikkerhed

Sikkerhedsanbefalinger for dette produkt findes i sikkerhedsdatabladet, som kan ses på http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

Alle her anvendte varemærker er varemærker eller registrerede varemærker, der tilhører Exxon Mobil Corporation eller et af dets datterselskaber medmindre andet er angivet.

03-2022

ExxonMobil Nordic
Affiliate of ExxonMobil Nordic AS, Norway
Gydevang 39-41
DK-3450 Alleroed, Denmark
Tel: +45 45 99 02 10
Fax : +45 45 99 02 80

www.exxonmobil.no
 

Typical Properties are typical of those obtained with normal production tolerance and do not constitute a specification.  Variations that do not affect product performance are to be expected during normal manufacture and at different blending locations.  The information contained herein is subject to change without notice. All products may not be available locally. For more information, contact your local ExxonMobil contact or visit www.exxonmobil.com 
ExxonMobil is comprised of numerous affiliates and subsidiaries, many with names that include Esso, Mobil, or ExxonMobil. Nothing in this document is intended to override or supersede the corporate separateness of local entities. Responsibility for local action and accountability remains with the local ExxonMobil-affiliate entities.