Mobil SHC PM Series

Mobil industrial , Denmark

Smøreolier til papirmaskiner

Produktbeskrivelse

Mobil SHC™ PM seriens produkter er højtydende syntetiske kvalitetssmøreolier specielt udviklede til krævende industrielle papirmaskiners cirkulationssystemer. Mobil SHC PM seriens olier er sammensat således, at de yder maksimal beskyttelse af gear og lejer, der betjenes under krævende forhold. De har meget lave flydepunkter og et naturligt højt viskositetsindeks (VI), hvilket hjælper med til at sikre god opstart ved lave temperaturer, mens der samtidig opretholdes fremragende viskositetskarakteristika ved meget høje temperaturer. Olierne er meget forskydningsstabile og bevarer viskositetskontrol, selv når de udsættes for kraftig mekanisk forskydning i svært belastede lejer og gear. Deres lave traktionskoefficient og høje viskositetsindeks kan hjælpe med til at give lavere energiforbrug og sænke komponenternes driftstemperaturer.

Under udviklingen af den seneste Mobil SHC teknologi til Mobil SHC PM seriens olier, valgte vores forskere egenudviklede baseolier på grund af deres høje termiske stabilitet og oxidationsstabilitet og kombinerede dem med et velafbalanceret additivsystem, som komplementerer de indbyggende egenskaber ved baseolierne for at opnå høje præstationsstandarder. Disse olier giver mulighed for brug af de høje damptryk, temperaturer og maskinhastigheder, der er almindelige i højtydende papirmaskiner og kalandervalser. Deres fremragende hydrolytiske stabilitet og filtrerbarhed sikrer en fortrinlig ydeevne, hvor der er vand til stede, og evnen til at bevare effektiv filtrering selv ved meget fine filtreringsniveauer. De udskiller let vand og bevarer deres farvekarakteristika, hvilket giver mulighed for lange driftsperioder under krævende forhold.

 

Egenskaber og fordele

Mobil SHC PM seriens olier udgør et teknologisk fremskridt inden for smøring af papirmaskiner. Deres fremragende præstationsegenskaber, hvad angår slidbeskyttelse, forbedret oxidationsstabilitet, kemisk stabilitet, effektiv rust- og korrosionsbeskyttelse, farvestabilitet og filtrerbarhed forlænger ikke alene intervallerne mellem vedligeholdelse, men kan også forbedre maskinernes ydeevne og forøge produktionskapaciteten. Dette kan føre til mindre påkrævet vedligeholdelse og længere udstyrslevetid.

 

Egenskaber

Reelle & mulige fordele

Fremragende ydeevne over et bredt temperaturområde

Lettere opstart og forbedret smøring ved koldstart

Ekstra beskyttelse ved høje temperaturer

Bedre kontrol med olietilførslen

Enestående slidbeskyttelse

Forbedret ydeevne i lejer og gear

Fremragende oxidativ og termisk stabilitet

Længere oliebrugstid

Færre udgifter til filterudskiftning

Renere systemer

Færre aflejringer

Effektive vandudskillelsesegenskaber

Giver mulighed for lettere at fjerne vand

Reducerer dannelse af uønskede emulsioner i systemerne

Lav traktionskoefficient

Lavere energiforbrug

Lavere driftstemperaturer

Mindre slid

Fremragende filtrerbarhed

Holder olieledninger og mekanismer til gennemstrømningsregulering fri for aflejringer

Forbedret oliestrømnings- og kølepræstation

Sænker omkostningerne til filterudskiftning

Fremragende beskyttelse mod rust og korrosion

Beskytter gear og lejer i våde miljøer

Giver damprumsbeskyttelse for de områder i leje- og gearhulrum, der ligger over normalt olievædede overflader

 

Anvendelsesområder

     •  Smøring af industrielle papirmaskiners cirkulationssystemer

     •  Anvendelser, der involverer cirkulationssystemer, der benyttes ved et bredt temperaturområde, som for eksempel kalandervalser

     •  Systemer, der skal startes og sættes i drift hurtigt

     •  Cirkulationssystemer, der smører gear og lejer

 

Typiske egenskaber

Egenskaber

150

220

320

460

Viskositetsklasse

ISO 150

ISO 220

ISO 320

ISO 460

Kobberkorrosion, 24 timer, 100° C, Vurdering, ASTM D130

1B

1B

1B

1B

Densitet ved 15° C, kg/l, ASTM D1298

0,857

Demulgeringsevne ved 82° C, ASTM D1401, minutter til 40/40/0

15

25

30

30

FZG 4-Square belastningskapacitet, DIN 51354, Fail Stage

11

FZG test, ISO 14635-1, A/8.3/90, Fail Stage

11

11

11

Flammepunkt, Cleveland Open Cup, °C, ASTM D92

220

220

220

220

Hydrolytisk Stabilitet, (syretals-ændring), ASTM D2619, mg KOH/g

0

0

0

Kinematisk viskositet ved 100° C, mm2/s, ASTM D445

18,9

25,6

34,7

44,8

Kinematisk viskositet ved 40° C, mm2/s, ASTM D445

158

225

325

465

Flydepunkt, °C, ASTM D97

-39

-36

-33

-27

Rustbeskyttelse, Procedure B, ASTM D665

Bestået

Bestået

Bestået

Bestået

Specifik vægtfylde ved 15° C/15° C, ASTM D1298

0,863

0,865

0,874

Viskositetsindeks, ASTM D2270

124

127

130

137

 

Sundhed og sikkerhed

Sikkerhedsanbefalinger for dette produkt findes i sikkerhedsdatabladet, som kan ses på http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

Alle her anvendte varemærker er varemærker eller registrerede varemærker, der tilhører Exxon Mobil Corporation eller et af dets datterselskaber medmindre andet er angivet.

11-2019

ExxonMobil Nordic
Affiliate of ExxonMobil Nordic AS, Norway
Gydevang 39-41
DK-3450 Alleroed, Denmark
Tel: +45 45 99 02 10
Fax : +45 45 99 02 80

www.exxonmobil.no
 

Typical Properties are typical of those obtained with normal production tolerance and do not constitute a specification.  Variations that do not affect product performance are to be expected during normal manufacture and at different blending locations.  The information contained herein is subject to change without notice. All products may not be available locally. For more information, contact your local ExxonMobil contact or visit www.exxonmobil.com 
ExxonMobil is comprised of numerous affiliates and subsidiaries, many with names that include Esso, Mobil, or ExxonMobil. Nothing in this document is intended to override or supersede the corporate separateness of local entities. Responsibility for local action and accountability remains with the local ExxonMobil-affiliate entities.