MOBIL™ SLIDEWAY OIL ULTRA

Mobil industrial , Denmark

Vangeolier til værktøjsmaskiner

Produktbeskrivelse

Mobil™ Slideway Oil Ultra er vangeolier af høj kvalitet specielt udviklet til smøring af lineære føringer, kugleskruer og ledeskinner på højpræcisionsmaskiner og metalbearbejdningsmaskiner. Mobil Slideway Oil Ultra udviser lav friktion og separerer let kølevæsker.

 

Mobil™ Slideway Oil Ultra er omhyggeligt formuleret med baseolier af høj kvalitet og det seneste avancerede additivsystem, der giver kontrollerede friktionsegenskaber til højpræcisionsbearbejdning, kompatibilitet med vandige metalbearbejdningsvæsker og korrosionsbeskyttelse af dele og udstyr. Den unikke additivpakke giver fremragende friktionsegenskaber på en lang række forskellige materialer, herunder stål på stål og stål på polymer, hvilket reducerer stick-slip-bevægelser (rykglidning) og vibrationer. Dette tillader en jævn, ensartet bevægelse ved design-hastigheder, hvilket øger maskinens produktivitet og sikrer meget høj præcision, som medvirker til at forlænge standtid og forbedre overfladekvalitet. Mobil Slideway Oil Ultra er også blevet optimeret til at give god udskillelsesevne fra mange vandholdige kølevæsker.

 

Egenskaber og fordele

Mobil Slideway Oil Ultra er specielt udviklet til at give fremragende maskinbeskyttelse og bearbejdningsnøjagtighed ved at opfylde de strenge krav til værktøjsmaskiners ledeskinner. Mobil Slideway Oil Ultra udviser fremragende smøreevne og belastningsevne, hvilket bidrager væsentligt til at forbedre kvaliteten af bearbejdede dele selv på sub-mikron niveau.

 

Mobil Slideway Oil Ultra er udviklet med god vedhæftningsevne, som forhindrer smøreolie i at blive vasket væk fra ledeskinner. Smøreolie, der skylles væk med kølevæske, kan resultere i unormale lyde, øget glidemodstand, overbelastning af glidende motorer, der stopper driften og fald i bearbejdningsnøjagtighed.  Mobil Slideway Oil Ultra kan hjælpe med at forhindre disse forstyrrelser, selv i applikationer hvor megen kølevæske anvendes og skylles bort.

 

Mobil Slideway Oil Ultra demonstrerer enestående udskillelsesevne fra kølevæsker, hvilket gør det muligt for værktøjsmaskinen at arbejde med høj præcision og hjælpe med at maksimere kølevæskens levetid og ydeevne.

 

Derudover er Mobil Slideway Oil Ultra blevet testet og optimeret for kompatibilitet med Mobil Vactra™ Oil Numbered Series.

 

Egenskaber

Reelle og mulige fordele

Lav friktion

Reducerer stick-slip-bevægelser (rykglidning) og forbedrer bearbejdningsnøjagtigheden til højpræcisionsapplikationer selv på sub-mikron niveau

God vedhæftningsevne

Forhindrer afvaskning af smøremiddel på kritiske overflader

God adskillelsesevne fra vand og vandholdige kølevæsker

Hjælper med at forbedre levetiden og ydeevnen for mange vandholdige kølevæsker

Langvarig rust- og korrosionsbeskyttelse

Bidrager til at reducere nedbrydning af glidende overflader ved tilstedeværelse af vand og vandholdige kølevæsker

Kompatibel med flere forskellige materialer

Velegnet til flere forskellige typer ledeskinner af forskelligt materiale, hvilket giver mulighed for produktkonsolidering

 

Anvendelsesområder

Mobil Slideway Oil Ultra anbefales til smøring af værktøjsmaskiners ledeskinner. De er udviklet til brug ved kombinationer af støbejern, stål og ikke-metalliske glidestyringsmaterialer.  Mobil Slideway Oil Ultra kan påføres manuelt, ved automatisk smøresystem eller i oversvømmelsespåføring med cirkulationssystem.

 

     •  Anbefales til horisontale ledeskinner på små til mellemstore værktøjsmaskiner i højpræcisionsapplikationer. Den er også velegnet til cirkulationssystemer i store maskiner og som hydraulikolie til moderat anvendelse.

 

     •  Kan anvendes til smøring af kugleskruer, lineære føringer, spindeldok, translationsskruer.

 

     •  Anbefales til anvendelser, hvor olieforurening af de vandige kølevæsker forkorter kølevæskens batch-levetid.

 

Specifikationer og godkendelser 

Dette produkt opfylder eller overstiger kravene i:

68

220

China GB 11118.1-2011, L-HG

X

X

DIN 51502:1990-08 CGLP

X

X

 

Egenskaber og specifikationer

Egenskaber

68

220

Viskositetsklasse

ISO 68

ISO 220

Kobberkorrosion, 3 timer, 100° C, vurdering, ASTM D130

1B

1B

FZG test, sammenbrudsniveau, A/8.3/90, ISO 14635-1

12

12

Flammepunkt, Cleveland Open Cup, °C, ASTM D92

245

255

Kinematisk viskositet ved 40° C, mm2/s, ASTM D445

70,5

218,4

Flydepunkt, °C, ASTM D97

-12

-12

 

Sundhed og sikkerhed

Sikkerhedsanbefalinger for dette produkt findes i sikkerhedsdatabladet, som kan ses på http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

Alle her anvendte varemærker er varemærker eller registrerede varemærker, der tilhører Exxon Mobil Corporation eller et af dets datterselskaber medmindre andet er angivet.

11-2022

ExxonMobil Nordic
Affiliate of ExxonMobil Nordic AS, Norway
Gydevang 39-41
DK-3450 Alleroed, Denmark
Tel: +45 45 99 02 10
Fax : +45 45 99 02 80

www.exxonmobil.no
 

Typical Properties are typical of those obtained with normal production tolerance and do not constitute a specification.  Variations that do not affect product performance are to be expected during normal manufacture and at different blending locations.  The information contained herein is subject to change without notice. All products may not be available locally. For more information, contact your local ExxonMobil contact or visit www.exxonmobil.com 
ExxonMobil is comprised of numerous affiliates and subsidiaries, many with names that include Esso, Mobil, or ExxonMobil. Nothing in this document is intended to override or supersede the corporate separateness of local entities. Responsibility for local action and accountability remains with the local ExxonMobil-affiliate entities.