Mobil Vactra™ Oil Numbered Series

Mobil industrial , Denmark

Vangeolie til værktøjsmaskiner

Produktbeskrivelse

Mobil Vactra™ Oil Numbered serien er vangeolie af høj kvalitet, specielt udviklet til at opfylde kravene til præcision og udstyrsbeskyttelse af præcisionsværktøjsmaskiner og udviser god udskillelsesevne fra vandbaserede kølemidler.

 

Mobil Vactra Oil Numbered serien er omhyggeligt formuleret af højkvalitets baseolier og ydeevnen er balanceret med et avanceret additivsystem, som giver kontrollerede friktionsegenskaber, kompatibilitet med vandbaserede metalbearbejdningsvæsker, og korrosionsbeskyttelse af både dele og udstyr Den unikke additivpakke giver uovertrufne friktionsegenskaber på en bred vifte af bearbejdningsmaterialer, heriblandt stål på stål og stål på polymer, idet de mindsker stick-slip-bevægelser (rykglidning) og vibrationer affødt af utilstrækkelig oliefilm. Dette muliggør en jævn, ensartet bevægelse ved design-kørehastigheder, hvilket er med til at øge maskinens produktivitet og præcision ved at medvirke til at forlænge standtid og forbedre overfladekvalitet. Mobil Vactra Oil Numbered serien er optimeret således at den sikrer udskillelse fra de fleste vandbaserede kølemidler og samtidig mindsker den korrosive effekt fra meget basiske kølemidler på smurte overflader.

 

Egenskaber og fordele

Mobil Vactra Oil Numbered serien er specielt udviklet til at sikre en ekstra margen af maskinbeskyttelse ved at imødekomme de strenge krav, som glideføringer stiller. Olierne udviser fremragende smøreegenskaber og belastningsevne, hvilket bidrager væsentligt til produktion af kvalitetsemner. Mobil Vactra Oil Numbered serien sikrer god udskillelsesevne mange typer vandbaserede kølemidler, hvilket reducerer de potentielle negative virkninger af krydskontaminering, og hjælper med at forbedre levetid og ydeevne for både smøre- og kølemiddel.

 

Egenskaber

Reelle & mulige fordele

Kontrollerede friktionsegenskaber

Hjælper med at reducere stick-slip. Muliggør konsekvent præcisionsbearbejdning

Multimateriale-kompatibelt

Velegnet til en bred vifte af materialekombinationer, der muliggør produktkonsolidering

God adskillelsesevne fra vand og vandbaserede kølemidler

Hjælper med at forbedre levetiden og ydeevnen for mange vandbaserede kølemidler

God vedhæftningsevne

Hindrer fjernelse af smøremidler fra kritiske dele

Langvarig rust- og korrosionsbeskyttelse

Bidrager til at reducere nedbrydning af glidende overflader under tilstedeværelse af vand og vandbaserede kølemidler

 

Anvendelsesområder

Mobil Vactra Oil Numbered seriens produkter anbefales til smøring af værktøjsmaskiners glideføringssystemer. De er udviklet til brug ved kombinationer af støbejern, stål og ikke-metalliske glidestyringsmaterialer. Mobil Vactra Oil Numbered serien kan påføres manuelt, med trykbaseret smøring eller med cirkulationsbaserede flowsystemer.

     •  Mobil Vactra Oil Numbered seriens produkter er egnet til brug hvor der kræves Fives Cincinnati specifikationer P53, P47 og P50.

     • Mobil Vactra Oil No. 1 og No. 2 anbefales til horisontale glideføringssystemer på små til middelstore værktøjsmaskiner. De er også anvendelige til cirkulationsbaseret anvendelse i store maskiner og som en moderat belastet hydraulisk væske.

     •  Mobil Vactra Oil No. 3 og No. 4 anbefales normalt til store maskiner, hvor glideføringens tryk er højt og god præcision er påkrævet. De anbefales også til lodrette og hældende glideføringssystemer, hvor afløb kan være et problem, samt til moderat belastede geardrevsystemer i værktøjsmaskiner.

     •  Mobil Vactra Oil Numbered serien kan anvendes til smøring af kugleskruer, lineære føringer, spindeldoker og translationsskruer.

     •  Mobil Vactra Oil Numbered serien anbefales til anvendelse, hvor oliekontaminering af vandbaserede kølemidler forkorter kølemidlets levetid.

 

Specifikationer og godkendelser 

Dette produkt anbefales til anvendelser der kræver:

NO. 1

NO. 2

NO. 3

NO. 4

Fives Cincinnati P-47

X

Fives Cincinnati P-50

X

Fives Cincinnati P-53

X

 

Dette produkt opfylder eller overstiger kravene i:

NO. 1

NO. 2

NO. 3

NO. 4

DIN 51502 CGLP

X

X

X

X

ISO L-GA (ISO 6743-13:2002)

X

X

X

ISO L-GB (ISO 6743-13:2002)

X

X

X

 

Typiske egenskaber og specifikationer

Egenskaber

NO. 1

NO. 2

NO. 3

NO. 4

Viskositetsklasse

ISO 32

ISO 68

ISO 150

ISO 220

Kobberkorrosion, 3 timer, 100° C, vurdering, ASTM D130

1B

1B

1B

1B

FZG test, sammenbrudsniveau, A/8.3/90, ISO 14635-1

13

13

13

13

Flammepunkt, Cleveland Open Cup, °C, ASTM D92

216

228

248

240

Kinematisk viskositet ved 40° C, mm2/s, ASTM D445

32

68

156

221

Flydepunkt, °C, ASTM D97

-30

-18

-6

-3

 

Sundhed og sikkerhed

Sikkerhedsanbefalinger for dette produkt findes i sikkerhedsdatabladet, som kan ses på http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

Alle her anvendte varemærker er varemærker eller registrerede varemærker, der tilhører Exxon Mobil Corporation eller et af dets datterselskaber medmindre andet er angivet.

01-2022

ExxonMobil Nordic
Affiliate of ExxonMobil Nordic AS, Norway
Gydevang 39-41
DK-3450 Alleroed, Denmark
Tel: +45 45 99 02 10
Fax : +45 45 99 02 80

www.exxonmobil.no
 

Typical Properties are typical of those obtained with normal production tolerance and do not constitute a specification.  Variations that do not affect product performance are to be expected during normal manufacture and at different blending locations.  The information contained herein is subject to change without notice. All products may not be available locally. For more information, contact your local ExxonMobil contact or visit www.exxonmobil.com 
ExxonMobil is comprised of numerous affiliates and subsidiaries, many with names that include Esso, Mobil, or ExxonMobil. Nothing in this document is intended to override or supersede the corporate separateness of local entities. Responsibility for local action and accountability remains with the local ExxonMobil-affiliate entities.