Mobil Vacuoline™ 1400 serien

Mobil industrial , Denmark

Hydraulik- og vangeolier

Produktbeskrivelse

Mobil Vacuoline™ 1400 seriens olier er ekstra højtydende smøremidler, der er specielt udviklet til at opfylde de krav, der stilles til dem af værktøjsmaskiner, der benytter én enkelt olie til hydrauliksystemer og smøring af vanger. De er fremstillet ved hjælp af mineralske kvalitetsbaseolier og en unik additivteknologi, der giver fremragende smøreegenskaber og forhindrer stick-slip og vibrationer i svært belastede og lodrette vanger. De udviser en høj oxidativ og termisk stabilitet, der forøger olielevetiden og hjælper med at holde smurte overflader rene og fri for korrosion eller aflejringer, der ellers kunne forringe færdige arbejdsemners kvalitet og nøjagtighed. Mobil Vacuoline 1400-serien olier giver en optimal balance mellem disse meget forskellige krav.Disse produkter er resultatet af en innovativ teknologi, der har til formål at levere de lave friktionsegenskaber, der er nødvendige for at sikre acceptable produktionsniveauer af kvalitetsemner på vore dages højtydende værktøjsmaskiner med så få driftsstop som muligt. De er i stand til at hæmme oxidation og dannelsen af lak og aflejringer på vanger og i hydrauliksystemer, mens de stadig giver en fremragende bæreevne, der regulerer komponentslid og forlænger udstyrets levetid.  

 

Karakteristika og fordele

Karakteristika Reelle og mulige fordele
Lav friktion Forhindrer stick-slip og vibrationer i føringer og vanger
Forbedrer komponenternes præcision
Giver arbejdsemner ensartet god finish
Oxidationsstabilitet og termisk stabilitet Giver mulighed for længere intervaller mellem eftersyn
Reducerer aflejrings- og slamdannelse
Holder udstyrets smurte overflader reneHolder udstyrets smurte overflader rene
Rust- og korrosionsbeskyttelse Opretholder fremragende finish på føringer og vanger
Reducerer vedligeholdelse med henblik på fjernelse af rust og korrosion
Udskillelse af vand og vandbaserede køle-smøremidler Reducerer konsekvenserne af disse materialers indvirkning på bearbejdede overflader.
Forbedrer vandholdige køle-smøremidlers levestid og præstation.
Letter fjernelse af vand og vandbaserede køle-smøremidler fra hydrauliksystemer.
Vedhæftningsevne Modstår afvaskning fra føringer og vanger.
Beskytter overflader mod rust og korrosion
Sikrer emners ensartede finish og nøjagtighed
Bæreevne Reducerer slid
Forlænger udstyrets levetid
Flermetalkompatibilitet Beskytter både jernholdige og ikke jernholdige komponenter
Udviklet til dobbelt anvendelsesområde Forhindrer problemer med krydskontaminering og fejlanvendelse af produkter
Reducerer behovet for et ekstra produkt

 

 

Anvendelse

  • Kombineret olie til vangesmøring og hydraulik
  • Smøring af alle typer normalt anvendte vangematerialer
  • Anvendes hvor er store krav til "stick slip" egenskaber
  • Gode egenskaber som hydraulikolie

 

Typiske egenskaber

 

Mobil Vacuoline 1405 Mobil Vacuoline 1409 Mobil Vacuoline 1419
ISO viskositetsklasse 32 68 220
Viskositet, ASTM D 445
cSt ved 40ºC 32 68 215
cSt ved 100ºC 5,3 8,57 19,0
Viskositetsindeks, ASTM D 2270 96 96 96
Kobberkorrosion, 3 timer ved 100°C, ASTM D 130 1B 1B 1B
Rustkarakteristika, ASTM D 665A Bestået Bestået Bestået
Flydepunkt, ºC, ASTM D 97, (maks.) -12 -6 -6
Flammepunkt, ºC, ASTM D 92 210 218 257

 

 

Sundhed og sikkerhed

På grundlag af de oplysninger, der er til rådighed, forventes det ikke, at dette produkt vil have nogen sundhedsskadelige virkninger, når det benyttes efter hensigten, og når de anbefalinger, der er angivet i sikkerhedsdatabladet, følges. Sikkerhedsdatablade kan fås efter anmodning gennem det lokale salgskontor eller via internettet. Dette produkt bør ikke anvendes til andet, end det er beregnet til. Sørg for at tage de nødvendige miljøhensyn ved bortskaffelse af det brugte produkt.


Alle her anvendte varemærker er varemærker eller registrerede varemærker, der tilhører Exxon Mobil Corporation eller et af dets datterselskaber.

03-2020

ExxonMobil Nordic
Affiliate of ExxonMobil Nordic AS, Norway
Gydevang 39-41
DK-3450 Alleroed, Denmark
Tel: +45 45 99 02 10
Fax : +45 45 99 02 80

www.exxonmobil.no
 

Typical Properties are typical of those obtained with normal production tolerance and do not constitute a specification.  Variations that do not affect product performance are to be expected during normal manufacture and at different blending locations.  The information contained herein is subject to change without notice. All products may not be available locally. For more information, contact your local ExxonMobil contact or visit www.exxonmobil.com 
ExxonMobil is comprised of numerous affiliates and subsidiaries, many with names that include Esso, Mobil, or ExxonMobil. Nothing in this document is intended to override or supersede the corporate separateness of local entities. Responsibility for local action and accountability remains with the local ExxonMobil-affiliate entities.