Mobilarma 500 Series

Mobil industrial , Denmark

Rustbeskyttende smøremidler

Produktbeskrivelse

Mobilarma 500 seriens olier er særdeles højtydende produkter, der primært er beregnet som indkørings- eller oplægningssmøremidler, som giver maskinernes indvendige overflader en effektiv rustforebyggende film. De er specielt velegnede som indkøringssmøremidler til diesel- og benzinmotorer. Disse olier fortrænger vand fra metaloverflader og danner stærkere vandbestandige film på disse metaloverflader og forebygger dermed rust og korrosion. Mobilarma seriens olier absorberer vand i systemerne til en vand-i-olie-emulsion, så maskinernes kontaktoverflader stadig får en tilfredsstillende smøring. Deres høje kemiske stabilitet og deres antislid- og renseegenskaber gør dem egnede som kortsigtede smøremidler af høj kvalitet.

Inden for de fleste anvendelsesområder er det ikke nødvendigt at skylle den resterende rustforebyggende film væk, når enheden fyldes med smøreolie eller hydraulikolie og tages i brug igen. Det anbefales dog at skylle med en portion smøreolie for at fjerne Mobilarma produktet eller den resterende film i følgende tilfælde:

1. Hvis Mobilarma ikke har de smøremiddelkarakteristika, der kræves for at drive udstyret ved de nominelle belastninger og temperaturer

2. Hvis det er vanskeligt at dræne udstyret, og der er betydelige depoter af Mobilarma, der ikke kan fjernes let

3. Hvis kontaminering af systemolien med Mobilarma vil kunne reducere smøringens præstationskarakteristika (eksempler: Mobilarma kunne for eksempel forøge freon-uklarhedspunkter i kompressorer, eller vand-i-olie-emulsioner kunne reducere antislid-egenskaber i hydrauliksystemer med højt tryk)

4. Hvis tilstedeværelsen af rustforebyggende midler vil kunne reducere den nye olies evne til at udskille vand i turbineudstyr og lignende.

 

Karakteristika og fordele

Mobilarma 500 seriens olier giver en fremragende smøring, der også har en rustforebyggende virkning. Dette giver mulighed for sikker opbevaring af udstyr, der ikke skal benyttes med det samme, men som måske skal betjenes af og til ved lave til moderate belastninger i kortere tid. Olierne yder en fremragende rustforebyggende præstation, der reducerer eventuel beskadigelse, som ellers vil kunne opstå i udstyr, der ikke er i drift. Herved undgår man oprensning og eventuelt grundige skylningsprocedurer, før udstyret kan tages i brug igen.

Karakteristika Reelle og mulige fordele
Glimrende rust- og korrosionsbeskyttelse Rustbeskyttelse på højt niveau, når udstyr sæsonmæssigt tages ud af drift
Rensning tager kortere tid, når udstyret skal sættes i drift igen
Fortrænger vand fra metaloverflader og danner klæbrig beskyttelsesfilm
Effektive antislid-egenskaber Beskytter udstyr mod slid
Fungerer både som smøremiddel og rustbeskyttelse Lavere udgifter og mindre tidsforbrug til indkørings-, test- eller justeringsprocedurer
Unødvendig skylning og dræning undgås

Anvendelse

  • Olie til indkøring og oplægning af motorer og industriudstyr
  • Turbiner, der ikke skal være i brug i længere tid
  • Hydrauliksystemer, hvor der er vand til stede, og dannelsen af emulsioner ikke vil påvirke driften
  • Testkalibreringsolie

Typiske egenskaber

Mobilarma 500 Series 522 524
Viscosity, ASTM D 445
cSt @ 40º C 28.8 88.4
cSt @ 100º C 5 10.5
Viscosity Index, ASTM D 2270 95 95
Pour Point, ºC, ASTM D 97, max -24 -18
Flash Point, ºC, ASTM D 92, min 182 218
Density @ 15.6º C, Calculated, lbs/gal 7.3 7.36

 

Sundhed og sikkerhed

På grundlag af de oplysninger, der er til rådighed, forventes det ikke, at dette produkt vil have nogen sundhedsskadelige virkninger, når det benyttes efter hensigten, og når de anbefalinger, der er angivet i sikkerhedsdatabladet, følges. Sikkerhedsdatablade kan fås efter anmodning gennem det lokale salgskontor eller via internettet. Dette produkt bør ikke anvendes til andet, end det er beregnet til. Sørg for at tage de nødvendige miljøhensyn ved bortskaffelse af det brugte produkt.


Alle her anvendte varemærker er varemærker eller registrerede varemærker, der tilhører Exxon Mobil Corporation eller et af dets datterselskaber.

07-2020

ExxonMobil Nordic
filial af ExxonMobil Nordic AS, Norge
Gydevang 39-41
DK-3450 Alleroed, Denmark
Tel: +45 45 99 02 10
Fax : +45 45 99 02 80

www.exxonmobil.no
 

Disse egenskaber er typisk opnået ved normal produktion og udgør ikke en specifikation. Variationer som dog ikke påvirker produktets ydeevne kan forventes under fremstillingen og ved forskellige fremstillingssteder. Information indeholdt heri kan ændres uden varsel. Ikke alle produkter kan købes lokalt. Henvend Dem venligst til Deres lokale ExxonMobil repræsentant for yderligere oplysninger eller gå ind på www.exxonmobil.com
ExxonMobil består af mange forskellige tilknyttede selskaber og datterselskaber. Mange af disse har navne, som inkluderer Esso, Mobil, eller ExxonMobil. Der er intet i dette dokument, som har til hensigt at overgå eller tilsidesætte disse lokale firmaers selskabsmæssige selvstændighed. Ansvaret for lokal handling og ansvarlighed ligger stadig hos de lokale ExxonMobil-tilknyttede entiteter.