Mobilect™ 44

Mobil industrial , Denmark

Transformerolie

Produktbeskrivelse

Mobilect 44 er en mineralsk, inhibiteret, elektrisk isolerende olie af høj kvalitet med meget gode dielektriske egenskaber og oxidationsstabilitet beregnet til transformatorer, effektafbrydere og andet elektrisk udstyr

 

Mobilect 44 er inhiberet for at sikre forbedret oxidationsmodstandsdygtighed. Den opfylder specifikationerne ASTM D3487 TYPE II og IEC 60296 – 04 Særlige anvendelser.

 

Egenskaber og fordele

•  Mobilect 44 har høj modstandsdygtighed overfor termisk og kemisk nedbrydning under tilstedeværelse af jern og kobber. Dette reducerer dannelse af slam og olieopløselige oxidationsprodukter. Mobilect 44 er inhiberet med en phenolisk antioxidant for at forlænge oliens levetid in anvendelser, hvor den udsættes for megen luftpåvirkning. Når olier af lavere kvalitet anvendes, kan disse danne aflejringer i transformatorer, som mindsker varmeoverføring ved at hæmme oliecirkulationen. Derudover kan aflejringer fremskynde isoleringsdefekter, og disse aflejringer er ofte meget besværlige at fjerne uden fuldstændig adskillelse af transformeren.

•  Mobilect 44 er specielt behandlet under fremstillingen for at fjerne fugt. Vand vil mindske oliens elektrisk isolerende egenskaber og fremme oxidering. Det er vigtigt at huske, at en tør olie er hygroskopisk og absorberer fugt fra luften. Den skal derfor altid opbevares tørt og i godt tillukkede beholdere. Det anbefales kraftigt at tørre produktet før brug eller at bruge det kort efter, det er blevet indkøbt, for at undgå langtidsopbevaring.

•  Den dielektriske styrke af Mobilect 44 måles ved oliens modstand mod elektrisk belastning og kan udtrykkes i kV over et specificeret gab under afprøvning. Dette er ikke et mål for oliens kvalitet, men af fraværet af forureninger – især fugt, fibre og polære kemikalier.

•  Mobilect 44 er voksfri, selv ved lave temperaturer, og cirkulerer derfor frit selv ved udendørs anvendelse. Dens viskositet sikrer effektiv varmeoverføring gennem mobile konvektionsstrømme. Mobilitet er også væsentlig for hurtig standsning af gnistoverslag i koblingsudstyr/effektafbrydere.

•  Det lave flydepunkt på Mobilect 44 sikrer frit olie flow mellem transformatoren og oliereservoiret under de fleste forhold og opretholder pålideligheden af omformere og afbrydere selv ved meget lave temperaturer.

 

Anvendelsesområder

     •  Mobilect 44 anbefales til brug i oliefyldte transformatorer og effektafbydere, hvor olien indgår som isolator eller som varmeoverførende medium.

     •  Mobilect 44 skal anvendes, hvor der specificeres ASTM D3487 TYPE II og IEC 60296 – 04 Særlige anvendelser.

     •  Mobilect 44 egner sig ikke til anvendelse i oliefyldte kabler, til specielle impregneringsprocesser eller til brug i kondensatorer.

 

Specifikationer og godkendelser

Dette produkt opfylder eller overstiger kravene i:

IEC 60296 :2012  Særlige anvendelser

 

Typiske egenskaber

Egenskaber

 

Gennemslagsspænding, efter behandling, kV, IEC 60156

>70

Densitet ved 20° C, g/cm3, ASTM D4052

0,877

Dielektrisk tabsfaktor, efter oxidering ved 90° C, IEC 60247

0.03

Flammepunkt, Pensky-Martens Closed Cup, °C, ASTM D93

146

Overfladespænding, mN/m, ISO 6295

50

Kinematisk viskositet ved 40° C, mm2/s, ASTM D445

7,6

Oxidationsstabilitet, Slam, vægt%, IEC 61125-METC

<0,02

Oxidationsstabilitet, neutraliseringstal, mgKOH/g, IEC 61125-METC

0,04

Flydepunkt, °C, ASTM D97

-63

 

Sundhed og sikkerhed

Sikkerhedsanbefalinger for dette produkt findes i sikkerhedsdatabladet, som kan ses på http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

Alle her anvendte varemærker er varemærker eller registrerede varemærker, der tilhører Exxon Mobil Corporation eller et af dets datterselskaber medmindre andet er angivet.

07-2021

ExxonMobil Nordic
Affiliate of ExxonMobil Nordic AS, Norway
Gydevang 39-41
DK-3450 Alleroed, Denmark
Tel: +45 45 99 02 10
Fax : +45 45 99 02 80

www.exxonmobil.no
 

Typical Properties are typical of those obtained with normal production tolerance and do not constitute a specification.  Variations that do not affect product performance are to be expected during normal manufacture and at different blending locations.  The information contained herein is subject to change without notice. All products may not be available locally. For more information, contact your local ExxonMobil contact or visit www.exxonmobil.com 
ExxonMobil is comprised of numerous affiliates and subsidiaries, many with names that include Esso, Mobil, or ExxonMobil. Nothing in this document is intended to override or supersede the corporate separateness of local entities. Responsibility for local action and accountability remains with the local ExxonMobil-affiliate entities.