Mobilmet 420 serien

Mobil industrial , Denmark

Premium ikke-kobberkorrosive ”rene” skæreolier til moderat belastning

Produktbeskrivelse

Produkterne i Mobilmet 420 serien er højtydende universalskæreolier. De er klorfri, ikke-misfarvende og ikke-korroderende. De er udviklet til let til moderat krævende skæreopgaver, og de er også egnede som værktøjsmaskinesmøreolie og til hydrauliksystemer til let brug. De er fremstillet af baseolier og additiver af høj kvalitet for at give en effektiv bearbejdning i en lang række forskellige processer med jernholdige eller ikke jernholdige metaller. Olierne er lyse og transparente, således at det hele tiden er let at se emnet. Mobilmet 420 serien er fremstillet til at forhindre dannelse af olietåge omkring værktøjsmaskinen.

Mobilmet 420 serien er modstandsdygtig over for skumning, selv ved højt olieflow, og der opnås derfor god præstation i værktøjsmaskinens smøresystem. Med de relativt lave flydepunkter og høje viskositetsindekser er de ikke vanskelige at anvende, når det er koldt, og de yder tilstrækkelig filmstyrke i varmtløbende værktøjsmaskiners lejer under belastning.

Egenskaber og fordele

Udover bearbejningsegenskaberne har Mobilmet 420-serien flere anvendelsesområder. Denne alsidighed hjælper med at reducere problemer i forbindelse med krydskontaminering, og kan således reducere antallet af emner, der må kasseres. De er formuleret med klorfrie additiver, hvilket reducerer miljøpåvirkningen ved bortskaffelse og spild. Olierne i Mobilmet 420-serien kan reducere løsæggen og beskytte værktøjsspidsen mod slid. De giver bedre overfladefinish, hvilket kan reducere nødvendigheden af følgende sletbearbejdning.

Mobilmet 420 produkternes egenskaber og mulige fordele omfatter:

EgenskaberReelle & mulige fordele
Fremragende bearbejdningsegenskaberØget produktion som følge af længere værktøjsholdbarhed og færre driftsstop med henblik på værktøjsskift og skærpning af slibeskiven
 Bedre overfladefinish og målnøjagtighed, hvilket giver færre kasserede emner og produkter af bedre kvalitet
 Fødehastigheder og maskinhastigheder
Hjælpe med at øge spåntykkelse og bearbejdningshastigheder
Egnet til en lang række jernholdige og ikke jernholdige metaller og bearbejdningsprocesserBehov for færre skæreolier og dermed mulighed for lavere lageromkostninger
Mange anvendelsesområderKontamineringsproblemer undgås, og dermed opnås yderligere lagerfordele
Lys klar farveGør det let at se arbejdsområdet på ethvert tidspunkt

 

Anvendelsesområder

Mobilmet 420 seriens olier anbefales til en lang række bearbejdningsprocesser på alle metaltyper. De kan benyttes som universalolier, hvor der kræves en enkelt olie til smøring af værktøjsmaskiner og som hydraulikvæske, når blot den korrekte viskositetsgrad vælges.

  • Mobilmet 423 og Mobilmet 424 anbefales til stål og støbejern med en Brinell-hårdhed på op til 200 samt til bearbejdning af aluminium og magnesium, kobber, messing og bronze. De kan benyttes til krævende skæreprocesser med vanskeligt bearbejdelige, ikke jernholdige legeringer som siliciumkobber, siliciumbronze og kobber-nikkel. De er meget effektive smøremidler til værktøjsmaskiners smøresystemer under mange forskellige temperaturforhold
  • Mobilmet 426 og Mobilmet 427 anbefales til krævende bearbejdning af ikke jernholdige metaller og automatisk bearbejdning af metaller med en Brinell-hårdhed på op til ca. 300

 

Typiske egenskaber

Mobilmet 420 serien423424426427
Viskositet, ASTM D 445    
cSt ved 40ºC15233246
cSt ved 100ºC3,54,95,76,9
Flydepunkt, °C, ASTM D 97-15-15-15-12
Flammepunkt, °C, ASTM D 92182200210212
Massefylde ved 5ºC kg/l, ASTM D 12980,8590,8620,8740,877
Kobberkorrosion, ASTM D 130, 3 timer ved 100ºC1B (maks.)1B (maks.)1B (maks.)1B (maks.)

 

Sundhed og sikkerhed

På grundlag af de oplysninger, der er til rådighed, forventes det ikke, at dette produkt vil have nogen sundhedsskadelige virkninger, når det benyttes efter hensigten, og når de anbefalinger, der er angivet i sikkerhedsdatabladet, følges. Sikkerhedsdatablade kan fås efter anmodning gennem det lokale salgskontor eller via internettet. Dette produkt bør ikke anvendes til andet, end det er beregnet til. Sørg for at tage de nødvendige miljøhensyn ved bortskaffelse af det brugte produkt.

Alle her anvendte varemærker er varemærker eller registrerede varemærker, der tilhører Exxon Mobil Corporation eller et af dets datterselskaber.

03-2020

ExxonMobil Nordic
Affiliate of ExxonMobil Nordic AS, Norway
Gydevang 39-41
DK-3450 Alleroed, Denmark
Tel: +45 45 99 02 10
Fax : +45 45 99 02 80

www.exxonmobil.no
 

Typical Properties are typical of those obtained with normal production tolerance and do not constitute a specification.  Variations that do not affect product performance are to be expected during normal manufacture and at different blending locations.  The information contained herein is subject to change without notice. All products may not be available locally. For more information, contact your local ExxonMobil contact or visit www.exxonmobil.com 
ExxonMobil is comprised of numerous affiliates and subsidiaries, many with names that include Esso, Mobil, or ExxonMobil. Nothing in this document is intended to override or supersede the corporate separateness of local entities. Responsibility for local action and accountability remains with the local ExxonMobil-affiliate entities.