Mobilmet® 440 serien

Mobil industrial , Denmark

Oliebaserede skærevæsker

Produktbeskrivelse

Mobilmet 440 serien er højtydende ikke korroderende universalskæreolier til lige snit. De er udviklet til moderat til yderst krævende skæreopgaver, og de er også egnede som værktøjsmaskinesmøremidler og hydraulikolier i ikke-kritiske hydrauliksystemer, hvorved problemer med krydskontaminering mellem skæreolie og smøremiddel undgås. De er fremstillet af baseolier og chlorfri additiver af høj kvalitet for at levere en effektiv bearbejdningspræstation i en lang række forskellige krævende processer og får hverken jernholdige eller ikke jernholdige metaller til at anløbe under bearbejdning. Olierne er lyse og transparente, således at det hele tiden er let at se arbejdsområdet. De kontrollerer løsæggen og beskytter værktøjsspidsen mod slid. Ved slibeprocesser reducerer de belastning af slibeskiven og forlænger skivens levetid. De giver bedre overfladefinish og lavere driftstemperaturer. Den forbedrede målnøjagtighed, der opnås ved brugen af Mobilmet 440 serien, giver en markant reduktion i antallet af arbejdsemner, der må kasseres som følge af forkert størrelse eller skævheder opstået under bearbejdning. Mobilmet 440 serien er fremstillet for at forhindre dannelse af olietåge i nærheden af værktøjsmaskinen og bidrager derfor til et sikrere og mere behageligt arbejdsmiljø. Mobilmet 440 seriens olier anbefales til en lang række krævende bearbejdningsprocesser på alle metaltyper. De giver fremragende smøring af værktøjsmaskiners systemkomponenter under forhold med kraftige belastninger og høje hastigheder. Mobilmet 443 anbefales til bearbejdning af ikke jernholdige metaller og legeringer heraf samt normalt til svært bearbejdeligt stål, herunder indsætningsstål, kulstofstål og højtlegeret stål. Mobilmet 443 reducerer slibeskivebelastning, forlænger slibeskivers levetid, forbedrer finish og sænker driftstemperaturerne. Mobilmet 446 og Mobilmet 447 anbefales endvidere til krævende tandhjulssnekkefræsning, tandhjulsskæring og -skrabning, tandhjuls- og gevindslibning, -fræsning og -rømning. Mobilmet 440 seriens produkter er udviklet til et meget stort udvalg af ikke-korroderende metalskæringsprocesser, forskellige driftsforhold og metaltyper. De er endvidere fremstillet til at være letanvendelige og praktiske for operatøren. Disse egenskaber har ført til, at de er blevet mange maskinværksteders foretrukne produkter.

Karakteristika og fordele

SkæSkærevæsker, der bærer Mobilmet-mærket, har i årenes løb opnået et velfortjent ry for innovation og fremragende præstation. Mobilmet 440 serien er et vigtigt medlem af denne familie med deres chlorfri og tågebegrænsende additivteknologi. Denne formel giver en suveræn præstation inden for mange forskellige anvendelsesområder, mens væskerne samtidig har en miljø- og bortskaffelsesmæssig fordel, idet de er chlorfri. Mobilmet 440 produkternes yderligere karakteristika og mulige fordele omfatter:

KarakteristikaReelle og mulige fordele
Yderst effektiv bearbejdningspræstationØget produktion som følge af længere værktøjsholdbarhed og færre driftsstop med henblik på værktøjsskift og skærpning af slibeskiven
Bedre overfladefinish og målnøjagtighed, hvilket giver færre kasserede emner
Fødehastigheder og maskinhastigheder kan forøges uden konsekvenser for værktøjets levetid eller andre faktorer, hvorved der opnås større produktivitet
Bred universalanvendelseAnbefales til en lang række jernholdige og ikke jernholdige materialer og krævende bearbejdningsprocesser. Behov for færre skæreolier, hvilket reducerer lageromkostninger lageromkostninger
Egnede til smøring af værktøjsmaskiner og hydrauliksystemer, hvorved kontamineringsproblemer undgås
Ikke-korroderende over for jernholdige og ikke jernholdige legeringerGlideføringer og emneholdere ruster ikke
Lys gennemsigtig farveGør det let at se arbejdsområdet til enhver tid
AntitågeformelBidrager til sikrere arbejdsmiljø

Anvendelse

Mobilmet 440 seriens olier anbefales til en lang række krævende bearbejdningsprocesser på alle metaltyper. Typiske anvendelsesområder omfatter:

  • Mobilmet 443: Typiske processer omfatter automatdrejebænke, drejning, boring, udboring, oprømning, indvendig og udvendig gevindskæring. Den anbefales til alle typer slibearbejde, herunder krævende slibning af rustfrit stål og højtlegeret stål.
  • Mobilmet 446 og Mobilmet 447: Samme anvendelsesområder som Mobilmet 443 samt krævende tandhjulssnekkefræsning, tandhjulsskæring og -skrabning, tandhjuls- og gevindslibning, -fræsning og -rømning.
  • Alle tre Mobilmet 440 klasser: Kan benyttes som universalolier, hvor der kræves en enkelt væske til smøring af værktøjsmaskiner og som hydraulikvæske.

Typiske egenskaber

Mobilmet ® 440-serien443446447
Viskositet, ASTM D 445
cSt ved 40ºC 15.332.645.9
cSt ved 100ºC 3.86.07.4
Viskositetsindeks, ASTM D 2270 145132124
Flydepunkt, ºC, ASTM D 97-33-24-33
Flammepunkt, ºC, ASTM D 92170190220
Specifik vægtfylde ved 15ºC kg/l, ASTM D 40520.860.880.89
Kobberkorrosion, ASTM D 130, 3 timer ved 100°C, maks.2A2A2A

Sundhed og sikkerhed

På grundlag af de oplysninger, der er til rådighed, forventes det ikke, at dette produkt vil have nogen sundhedsskadelige virkninger, når det benyttes efter hensigten, og når de anbefalinger, der er angivet i sikkerhedsdatabladet, følges. Sikkerhedsdatablade kan fås efter anmodning gennem det lokale salgskontor eller via internettet. Dette produkt bør ikke anvendes til andet, end det er beregnet til. Sørg for at tage de nødvendige miljøhensyn ved bortskaffelse af det brugte produkt.

Alle her anvendte varemærker er varemærker eller registrerede varemærker, der tilhører Exxon Mobil Corporation eller et af dets datterselskaber.

03-2020

ExxonMobil Nordic
Affiliate of ExxonMobil Nordic AS, Norway
Gydevang 39-41
DK-3450 Alleroed, Denmark
Tel: +45 45 99 02 10
Fax : +45 45 99 02 80

www.exxonmobil.no
 

Typical Properties are typical of those obtained with normal production tolerance and do not constitute a specification.  Variations that do not affect product performance are to be expected during normal manufacture and at different blending locations.  The information contained herein is subject to change without notice. All products may not be available locally. For more information, contact your local ExxonMobil contact or visit www.exxonmobil.com 
ExxonMobil is comprised of numerous affiliates and subsidiaries, many with names that include Esso, Mobil, or ExxonMobil. Nothing in this document is intended to override or supersede the corporate separateness of local entities. Responsibility for local action and accountability remains with the local ExxonMobil-affiliate entities.