Mobiltac® 375 NC, 325 NC og 275 NC

Mobil industrial , Denmark

Gearolier

Produktbeskrivelse

Mobiltac 375 NC, 325 NC og 275 NC er ekstra højtydende blyfri, fede åbne gearsmøreolier af fortyndingsmiddeltypen, og de er udviklet til en lang række anvendelsesområder til åbne gear og minebrug. De indeholder et ikke-chloreret, flygtigt opløsningsmiddel, der sikrer flydeevne under brug, selv ved lave temperaturer. Når smøreolierne er påført, fordamper fortyndingsmidlet, og de får en fleksibel, vedhæftende, stærk konsistens, der bevares i hele deres brugstid. Mobiltac 375 NC, 325 NC og 275NC hæfter kraftigt på tandhjulstænder og andre maskinelementer og modstår kraftig bortslyngning, hvorved de giver en slidbestandig, viskos, kontinuerlig film, der smører godt under randbetingelser. Mobiltac 275 NC indeholder endvidere et fastfase EP-/antislidadditiv, hvilket giver ekstra udstyrsbeskyttelse.Mobiltac 375 NC, 325 NC og Mobiltac 275C vil ikke hærde, skalle eller danne flager i koldt vejr, er selvhelende og danner ikke hårdtpakkede aflejringer i tandhjuls tandfødder. Dryp og bortslyngning er minimalt, og det er let at rense smøreolierne væk ved hjælp af en klud, der er vædet med et opløsningsmiddel. Smøreolierne giver modstandsdygtighed over for afvaskning som følge af regn, sne og brugsvand. Deres flammepunkter minimerer brandfare. Denne nye generation af gear- og minesmøremidler er lette at påføre manuelt eller ved hjælp af automatiske dispensere. Mobiltac NC-teknologien er hurtigt blevet en stor favorit blandt mange brugere af åbne gear og mineoperatører i hele verden.

Karakteristika og fordele

Mobiltac NC seriens produkter er det sidste nye teknologiske fremskridt for de Mobiltac-mærkede produkter, der er blevet benyttet med fine resultater i åbne gear og til minebrug i mange årtier. Denne nye teknologi, disse produkter er baseret på, giver betydeligt forbedrede miljø- og præstationsfordele i forhold til ældre teknologier af fortyndingsmiddeltypen. De tilbyder følgende karakteristika og mulige fordele:

Karakteristika Reelle og mulige fordele
Fremragende beskyttelse af tandhjulstænder og andre maskinelementer under randsmøringsforhold Mindre udstyrsslid og færre driftsforstyrrelser; lavere udgifter til udskiftninger, driftsstop og vedligeholdelse
Glimrende pumpbarhed ved lave temperaturer Let opstart ved lave omgivende temperaturer og ingen udgifter til forvarmning
Fremragende modstand over for vandudvaskning Bevarer superb beskyttelse i våde miljøer; færre uventede driftsstop
Minimal bortslyngning og dryp Mindre produktspild og færre udgifter til nye produkter
Skaller eller flager ikke ved lave temperaturer Bevarer beskyttende smøremiddelfilm ved lave temperaturer
Let at rengøre med klude og almindelige opløsningsmidler eller rengøringsmidler Forbedret sikkerhed og lavere vedligeholdelsesomkostninger

Anvendelse

Mobiltac 375 NC, 325 NC og Mobiltac 275C er udviklet til brug i en lang række forskellige åbne gear og til minebrug:

  • Mobiltac 375 NC indeholder en højviskos baseolie og anbefales til smøring af højtbelastede åbne gear, herunder også dem, der kører ved høje temperaturer, for eksempel kronhjul på cementovne og store gear i malmoparbejdningsværker store gear i malmoparbejdningsværker
  • Mobiltac 325 NC anbefales til de samme anvendelsesområder som Mobiltac 375 NC. Det indeholder mere fortyndingssmiddel og har en lavere viskositet for at lette påføring ved lavere temperaturer
  • Mobiltac 275 NC er udviklet til brug som et smøremiddel til mine- og stenbrudsskovle, slæbeskovle og lignende udstyr, inklusive åbne gear, tandstangsdrev, svinggear, bomme og stokke
  • Minimal driftstemperatur for Mobiltac 325 NC er -18°C, 375 NC er -1°C, og for 275 NC er den -9°C

Typiske egenskaber

 

Mobiltac NC Mobiltac 375 NC Mobiltac 325 NC Mobiltac 275 NC
Udseende Viskos, halvflydende, sort Viskos, halvflydende, sort Viskos, halvflydende, sort
Viskositet, ASTM D 445
cSt ved 40°C, med fortyndingsmiddel 5000 1500 -
cSt ved 100°C, uden fortyndingsmiddel 1260 1000 -
Flammepunkt, °C, ASTM D 92 135 110 150
Specifik vægtfylde ved 15,6°C kg/l, ASTM D 4052 0,96 0,95 0,99
Maksimal brugstemperatur, °C 121 93 -

 


Sundhed og sikkerhed

Sikkerhedsanbefalinger for dette produkt findes i sikkerhedsdatabladet, som kan ses på http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

Alle her anvendte varemærker er varemærker eller registrerede varemærker, der tilhører Exxon Mobil Corporation eller et af dets datterselskaber.

08-2020

ExxonMobil Nordic
Affiliate of ExxonMobil Nordic AS, Norway
Gydevang 39-41
DK-3450 Alleroed, Denmark
Tel: +45 45 99 02 10
Fax : +45 45 99 02 80

www.exxonmobil.no
 

Typical Properties are typical of those obtained with normal production tolerance and do not constitute a specification.  Variations that do not affect product performance are to be expected during normal manufacture and at different blending locations.  The information contained herein is subject to change without notice. All products may not be available locally. For more information, contact your local ExxonMobil contact or visit www.exxonmobil.com 
ExxonMobil is comprised of numerous affiliates and subsidiaries, many with names that include Esso, Mobil, or ExxonMobil. Nothing in this document is intended to override or supersede the corporate separateness of local entities. Responsibility for local action and accountability remains with the local ExxonMobil-affiliate entities.