Mobiltherm 600 Series

Mobil industrial , Denmark

Varmetransmissionsolier

Produktbeskrivelse

Mobiltherm varmetransmissionsolier er højtydende produkter beregnet til brug i indirekte lukkede, varmeanlæg. De anbefales til brug i kold-olie forseglede, indirekte varme- og kølesystemer til alle former for industrielle processer.

 

Mobiltherm varmetransmissionsolier er fremstillet af stærkt raffinerede baseolier, som kan modstå termisk krakning og kemisk oxidering. De er meget termisk stabile og har en meget lang levetid uden soddannelse eller viskositetsopbygning.

 

Mobiltherm varmetransmissionsolier har god varmetransmissionseffektivitet og deres viskositet gør, at de let kan pumpes ved både opstart og driftstemperaturer. De udviser en specifik varme og termisk ledningsevne, som giver hurtigere varmeafgivelse. Disse oliers flammepunkt falder ikke væsentligt under anvendelse på grund af deres modstandsdygtighed over for termisk krakning ved de driftstemperaturer, som de er anbefalet til.

 

Egenskaber og fordele

Mobiltherm 600 serien har følgende fordele:

Mobiltherm olier er vigtige produkter i Mobil-produktlinjen af specialolier og har opnået anerkendelse for deres ydeevne og pålidelighed under hårdt belastede forhold. Moderne raffineringsteknikker er en vigtig faktor i de fremragende produktegenskaber.

 

Egenskaber

Reelle & mulige fordele

Høj modstandsdygtighed over for termisk krakning og nedbrydning

Ingen slamdannelse eller koksaflejringer, minimal ændring af varmetransmissionsegenskaber og minimale vedligeholdelsesbehov

Fremragende termiske egenskaber

Høje varmetransmissionshastigheder og forbedret driftseffektivitet samt lavere driftsomkostninger

God termisk og oxidationsstabilitet

Lang, problemfri levetid og reduceret stoptid

God letflydenhed ved lave temperaturer

Nem opstart i kolde systemer

 

Anvendelsesområder

Bemærk ved anvendelse: Mobiltherm varmetransmissionsolier bør ikke blandes med andre olier, da dette kan forringe den fremragende termiske og oxidationsstabilitet, hvilket resulterer i en ændring af andre egenskaber, samt komplicerer fortolkningen af analyser til at afgøre oliernes brugslevetid. Hvis olierne anvendes ved temperaturer over de anbefalede maksimale temperaturer, kan det resultere i damplås (damp-/luftlommer), medmindre systemet er beregnet til at operere ved den højere temperatur ved at skabe tryk med en inaktiv gas, for eksempel nitrogen. Ved højere temperaturer forkortes oliens levetid, fordi hastigheden af termisk nedbrydning stiger markant efterhånden som temperaturen overstiger den anbefalede grænse. I veludformede systemer bør temperaturen på oliefilmen omkring varmeelementet være ca. 15° C til 30° C højere end bulk-olietemperaturen. Hvis temperaturen er højere end dette, kan oliens brugslevetid afkortes og slam og koks kan aflejres, hvilket vil have indvirkning på varmetransmissionshastighederne.

 

Mobiltherm varmetransmissionsolier bør, i lighed med andre mineralske olier, kun anvendes i systemer med tvungen cirkulation. Systemer, der er afhængige af konvektion for at skabe cirkulation af varmetransmissionsmediet, yder ikke gennemstrømning, der er hurtig nok til at forhindre lokal overophedning og hurtig forringelse af olien. Disse olier anbefales desuden ikke til brug i åbne systemer, hvor den varme olie udsættes direkte for atmosfærisk luft. Ved sprøjt eller lækage, kan varme Mobiltherm-olier selvantændes.

 

Mobiltherm 600 serien kan anvendes i åbne og lukkede systemer, hvor bulk-olietemperaturen ligger mellem de intervaller, der er angivet i nedenstående tabel.

     •  Mobiltherm 603: Lukkede systemer (op til 285º C), åbne systemer (op til 150º C)

     •  Mobiltherm 605: Lukkede systemer (op til 315º C), åbne systemer (op til 180º C)

     •  Mobiltherm 610: Åbne systemer (op til 250º C)

     •  Mobiltherm 611: Åbne systemer (op til 275º C)

 

Typiske egenskaber

Egenskaber

603

605

610

611

Densitet ved 15° C, kg/l, ASTM D1298

0,835

0,857

0,880

0,906

Flammepunkt, Cleveland Open Cup, °C, ASTM D92

194

230

250

294

Kinematisk viskositet ved 100° C, mm2/s, ASTM D445

4,2

5,4

11,5

31,5

Kinematisk viskositet ved 40° C, mm2/s, ASTM D445

20,2

30,4

113

490

Flydepunkt, °C, ASTM D97

-15

-12

-6

-6

 

Sundhed og sikkerhed

Sikkerhedsanbefalinger for dette produkt findes i sikkerhedsdatabladet, som kan ses på http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

Alle her anvendte varemærker er varemærker eller registrerede varemærker, der tilhører Exxon Mobil Corporation eller et af dets datterselskaber medmindre andet er angivet.

11-2019

ExxonMobil Nordic
Affiliate of ExxonMobil Nordic AS, Norway
Gydevang 39-41
DK-3450 Alleroed, Denmark
Tel: +45 45 99 02 10
Fax : +45 45 99 02 80

www.exxonmobil.no
 

Typical Properties are typical of those obtained with normal production tolerance and do not constitute a specification.  Variations that do not affect product performance are to be expected during normal manufacture and at different blending locations.  The information contained herein is subject to change without notice. All products may not be available locally. For more information, contact your local ExxonMobil contact or visit www.exxonmobil.com 
ExxonMobil is comprised of numerous affiliates and subsidiaries, many with names that include Esso, Mobil, or ExxonMobil. Nothing in this document is intended to override or supersede the corporate separateness of local entities. Responsibility for local action and accountability remains with the local ExxonMobil-affiliate entities.