Somentor A Serien

Mobil industrial , Denmark

Fuldt færdigblandede koldvalseolier

Produktbeskrivelse

Somentor AH 45, AH 70 og AL 70 er førsteklasses, fuldt færdigblandede olier beregnet til koldvalsning af jernholdige og ikke-jernholdige metaller.  Disse olier er udviklet fra baseolier af høj kvalitet og specielt udvalgte valseadditiver med henblik på at opfylde de strenge krav til produktets ydeevne, som disse anvendelsesomráder stiller.

Karakteristika og fordele

Somentor A-serien er udviklet till effektivt at muliggøre kvalitetsproduktion af koldvalsede emner fremstillet af stål eller ikke-jernholdige metaller. Egenskaber og fordele inkluderer:

  • Giver en skinnende overflade på valset metal
  • Ren fordampning under anløbningsprocesser hindrer efterladte rester eller aflejringer
  • Nem filtrering forlænger oliens levetid
  • Anvendelig til en lang række metaller
  • Somentor AH45s lave viskositet forbedrer køleeffekten og den kan blandes for at opnå viskositet som AH70- og AL70-koldvalseolier på en omkostningsbesparende måde.

Anvendelsesområder

Somentor A-serien giver pålidelig og effektiv smøring og køling under en bred række anvendelsesområder indenfor koldvalsearbejde.

  • Somentor A-serien er anvendelig til en bred række jernholdige og ikke-jernholdige metaller og kan anvendes til koldvalsning af stål med højt kulstofindhold, austenitisk og ferritisk rustfrit stål, såvel som kobber og kobberlegeringer.
  • Somentor A-serien er beregnet til brug med alle valsekonfigurationer, deriblandt 4 hi-valser til 20 hi-multirullevalser.
  • Somentor A-serieprodukterne er beregnet til smøring af backuplejer i multi-hi-valser.
  • Kan anvendes i arbejdsgange, hvor filtersystemer anvender aktive og/eller inaktive jordbaserede filtermedier.
  • Somentor A-serien er anvendelig til brug i valsemøller med hydrauliske systemer, så kontaminering kan mindskes, afhængigt af, hvorvidt pumpen kan håndtere olier af lav viskositet.

Typiske egenskaber

Somentor A
Betegnelse AH 45 AH 70 AL 70
Udseende Lys og klar Lys og klar Lys og klar
Kinematisk viskositet, ISO 3104  
mm/s ved 40°C 4.2 7.3 7.2
Flydepunkt, °C, ISO 3016 -6 -6 -6
Flammepunkt, °C, ISO 2592 140 152 160
Massefylde ved 15°C, kg/l, ASTM D 4052 822 852 850
Neutraliseringsnummer, mgKOH/g, ISO 6618 ‹0.05 ‹0.1 ‹0.1

Sundhed og sikkerhed

På grundlag af de oplysninger, der er til rådighed, forventes det ikke, at dette produkt vil have nogen sundhedsskadelige virkninger, når det benyttes efter hensigten, og når de anbefalinger, der er angivet i sikkerhedsdatabladet, følges. Sikkerhedsdatablade kan fås efter anmodning gennem det lokale salgskontor eller via internettet. Dette produkt bør ikke anvendes til andet, end det er beregnet til. Sørg for at tage de nødvendige miljøhensyn ved bortskaffelse af det brugte produkt.

Alle her anvendte varemærker er varemærker eller registrerede varemærker, der tilhører Exxon Mobil Corporation eller et af dets datterselskaber.

03-2020

ExxonMobil Nordic
Affiliate of ExxonMobil Nordic AS, Norway
Gydevang 39-41
DK-3450 Alleroed, Denmark
Tel: +45 45 99 02 10
Fax : +45 45 99 02 80

www.exxonmobil.no
 

Typical Properties are typical of those obtained with normal production tolerance and do not constitute a specification.  Variations that do not affect product performance are to be expected during normal manufacture and at different blending locations.  The information contained herein is subject to change without notice. All products may not be available locally. For more information, contact your local ExxonMobil contact or visit www.exxonmobil.com 
ExxonMobil is comprised of numerous affiliates and subsidiaries, many with names that include Esso, Mobil, or ExxonMobil. Nothing in this document is intended to override or supersede the corporate separateness of local entities. Responsibility for local action and accountability remains with the local ExxonMobil-affiliate entities.