Teresstic™ T 32-100

Mobil industrial , Denmark

Turbine- og cirkulationsolie

Produktbeskrivelse

Teresstic™ T 32-100 er en serie turbine- og cirkulationsolier af høj kvalitet. De er udviklet til brug inden for en lang række forskellige industrielle anvendelsesområder. Denne produktserie benyttes i dampturbiner, lette stationære gasturbiner samt cirkulationssystemer. Teresstic T 32-100 olierne er blevet forbedret løbende gennem årene; de er fremstillet af nøje udvalgte baseolier og yderst effektive additiver, herunder antioxidanter, rust- og korrosionshæmmere samt antiskumningsmidler. Teresstic T 32-100 kan fås i fire ISO-viskositetsklasser fra ISO VG 32 til 100. Teresstic T 32 og 46 er fremstillet til turbinebrug, hvor der kræves et smøremiddel af premium-kvalitet med god oxidationsstabilitet, rustbeskyttelse og fremragende smøreolieegenskaber (som for eksempel lav skumningstendens og hurtig luftudskillelse). 

Teresstic T produktserien tilbyder et alsidigt smøremiddelsortiment til meget forskelligt industrielt udstyr. Disse produkter er fremstillet i henhold til strenge standarder for at sikre ensartet kvalitet år efter år. Teresstic T 32-100 olierne giver brugerne meget pålidelig og effektiv drift, både inden for turbinedrift og andre industrielle anvendelsesområder. De er især modstandsdygtige over for udsættelse for høje temperaturer i længere tid og har en fin præstation i cirkulationssystemer - selv hvor oliehviletiden er kort. Denne kombination af fordele gør, at Teresstic T 32-100 er det rette valg for mange brugere. 

 

Karakteristika og fordele

Teresstic T32-100 serien er anerkendt for deres høje kvalitet og pålidelighed, så vel som deres ydeevne under krævende forhold. Denne produktfamilie fremstilles i henhold til de strengeste kvalitetsstandarder. 

Denne produktserie med dens udvalg af viskositeter, har overlegen ydeevne inden for et bredt industrielt anvendelsesområde. Baseoliernes høje kvalitet og de udvalgte additiver, som anvendes, giver glimrende oxidationsmodstandsdygtighed, hvilket er kritisk i lettere gas- og dampturbineanvendelser. Glimrende vandadskillelse, modstandsdygtighed mod skumdannelse og luftindblanding er væsentlige egenskaber for alle cirkulationssystemer, især ved korte opholdstider (små oliereservoirer). En meget god rust- og korrosionsbeskyttelse giver beskyttelse under alle forhold. Blandt egenskaberne og de mulige fordele, disse olier har, er

  • Mange industrielle anvendelsesområder, herunder damp- og lette gasturbiner, med henblik på alsidighed og effektiv lagerhold
  • Kvalitetsprodukter med et stærkt ry for pålidelighed, hvilket giver mindre vedligeholdelse og færre uventede driftsstop
  • Lang brugstid i turbiner og cirkulationssystemer fører til lavere olieudgifter
  • Fremstillet i henhold til vores strenge kvalitetsintegritetsstyringssystem (QIMS) kvalitetskontrolstandarder
  • Fremstillet af baseolier af høj kvalitet og særligt udvalgte additiver

 

Anvendelse

  • Cirkulationssystemer, der udsættes for moderat høje temperaturer, og som kræver lang olielevetid
  • Dampturbiner på landjorden og til maritimt brug, samt industrielle gasturbiner til let brug, der kræver mineralolie
  • Vandturbiner
  • Hydrauliksystemer

 

Specifikationer og godkendelser

 

Teresstic TOpfylder eller overstiger kravet om: 32 46 68 100
Siemens Industrial Turbo Machinery Mat 812101 X
Siemens Industrial Turbo Machinery Mat 812102 X
GE GEK 46506-D X
DIN 51515-1 2010-02 X X X X
JIS K2213 Tpe 2 med additiver (2006) X X X
China National Standard GB 11120-89 L-TSA X X X

 

 

Teresstic T har følgende godkendelser fra maskinbyggere: 32 46 68 100
Alstom Power HTGD 90 117 X X
Siemens TLV 9013 04 X X

 

 

Teresstic T Er anbefalet af ExxonMobil til brug i applikationer: 32 46 68 100
GE GEK 27070 X
GE GEK 28143A X X

 

 

Typiske egenskaber

 

Teresstic T 32 46 68 100
ISO viskositetsklasse 32 46 68 100
Viskositet, ASTM D 445
cSt v/40ºC 32 46 68 100
cSt v/100ºC 5,4 6,8 8,5 10,6
Viskositetsindeks, ASTM D 2270 100 100 95 95
Flydepunkt, ºC, ASTM D 97 -30 -30 -30 -27
Flammepunkt, ºC, ASTM D 92 222 218 220 242
Vægtfylde v/15ºC kg/l, ASTM D 1298 0,86 0,87 0,87 0,88
TOST, ASTM D 943, timer til 2 mg KOH/g 5000 4500 3500 2500
Kobberkorrosion, ASTM D 130, 3 timer v/100°C 1B 1B 1B 1B
Rustforebyggelse, ASTM D 665, Havvand Bestået Bestået Bestået Bestået(kun destilleret)
Vandudskillelse, ASTM D 1401, minutter til 3 ml emulsion v/54°C 15 15 20 20
Foam Test, ASTM D 892, Seq I, Tendens/stabilitet, ml/ml 0/0 0/0 0/0 10/0

 

 

Sundhed og sikkerhed

På grundlag af de oplysninger, der er til rådighed, forventes det ikke, at dette produkt vil have nogen sundhedsskadelige virkninger, når det benyttes efter hensigten, og når de anbefalinger, der er angivet i sikkerhedsdatabladet, følges. Sikkerhedsdatablade kan fås efter anmodning gennem det lokale salgskontor eller via internettet. Dette produkt bør ikke anvendes til andet, end det er beregnet til. Sørg for at tage de nødvendige miljøhensyn ved bortskaffelse af det brugte produkt.


Alle her anvendte varemærker er varemærker eller registrerede varemærker, der tilhører Exxon Mobil Corporation eller et af dets datterselskaber.

03-2020

ExxonMobil Nordic
Affiliate of ExxonMobil Nordic AS, Norway
Gydevang 39-41
DK-3450 Alleroed, Denmark
Tel: +45 45 99 02 10
Fax : +45 45 99 02 80

www.exxonmobil.no
 

Typical Properties are typical of those obtained with normal production tolerance and do not constitute a specification.  Variations that do not affect product performance are to be expected during normal manufacture and at different blending locations.  The information contained herein is subject to change without notice. All products may not be available locally. For more information, contact your local ExxonMobil contact or visit www.exxonmobil.com 
ExxonMobil is comprised of numerous affiliates and subsidiaries, many with names that include Esso, Mobil, or ExxonMobil. Nothing in this document is intended to override or supersede the corporate separateness of local entities. Responsibility for local action and accountability remains with the local ExxonMobil-affiliate entities.