Univis HVI Series

Mobil industrial , Denmark

Hydraulikolier med høj viskositet

Produktbeskrivelse

Univis HVI er en serie af højtydende anti-slid hydraulikolier karakteriseret ved deres usædvanligt høje viskositetsindeks. De er formuleret til at opretholde tæt viskositetskontrol ved anvendelser over et bredt temperaturområde. På grund af deres modstand mod viskositetsændringer anbefales Univis HVI olier til hydrauliske systemer, der er udsat for store temperaturvariationer. Mange af disse systemer er følsomme over for ændringer i hydraulikoliens viskositet, da de er afhængige af ensartet viskositet for hydraulisk nøjagtighed. De udviser optimal flydeevne ved temperaturer under frysepunktet, og olierne er modstandsdygtige over for mekanisk forskydning og viskositetstab, således at systemets effektivitet opretholdes, og intern pumpelækage minimeres ved høje driftstemperaturer og -tryk. Disse hydrauliske olier af høj kvalitet giver også en meget god anti-slidbeskyttelse til højtryks vinge-, stempel- og tandhjulspumper. Univis HVI olierne er udviklet til at sikre effektiv oxidationsstabilitet, hvilket reducerer aflejringsdannelse og forbedrer pumpe- og ventilydelsen. De blev udviklet i samarbejde med ledende udstyrsfabrikanter (OEM) for at kunne opfylde de strenge krav, der stilles til højtydende hydrauliske systemer med højtryks-, og højtydende pumper, såvel som for at kunne opfylde de krav, der stilles af andre hydrauliske systemkomponenter.

 

Egenskaber og fordele

Univis HVI olier sikrer enestående viskositetskontrol over et bredt temperaturområde. Deres fremragende modstandsdygtighed over for oxidation tillader forlængede olie- og filterskiftsintervaller, og sikrer rene systemer. Oliernes høje niveau af anti-slidegenskaber og fremragende filmstyrke resulterer i enestående udstyrsydelse, der ikke kun resulterer i færre maskinnedbrud, men hjælper også med at forbedre produktionskapaciteten. Oliernes kontrollerede demulgeringsegenskaber tillader god funktion i systemer, som er kontamineret med små mængder vand samtidig med at større mængder vand let udskilles.

 

Univis HVI olierne giver følgende fordele:

•  Usædvanligt højt viskositetsindeks og fremragende viskositetskontrol forbedrer maskinens nøjagtighed og reducerer drejningsmomentet

•  Meget lavt flydepunkt opretholder gode flydeegenskaber ved lave temperaturer

•  Velegnet til brug i hydraulisk udstyr, der opererer under meget kolde driftsforhold, såsom kølerum og mobilt udstyr i meget kolde klimaer

•  Høj ydeevne og ensartet hydraulisk funktion som følge af stabil viskositetskontrol, hurtig luftudløsning, meget god skumkontrol og god vandudskillelse

•  Exceptionel rust- og korrosionsbeskyttelse mindsker den negative effekt af fugt på hydrauliksystemets dele

•  Effektiv oxidationsstabilitet reducerer aflejringer og forbedrer ventilernes ydeevne

 

Anvendelsesområder    

•  Hydrauliksystemer, som kræver ensartet hydraulikolieviskositet over et bredt temperaturområde

     •  Hydrostatiske transmissioner og oliedæmpere

     •  Kan også anvendes i fine instrumenter og andre mekanismer, hvor effekttilførslen er begrænset, og hvor der ikke tolereres stigninger i driftsmoment, da olien fortykkes.

     •  For at reducere aflejringer i udstyr, hvor servoventiler med snævre spillerum anvendes

     •  Systemer hvor lave koldstarts- og høje driftstemperaturer er typiske

     •  Systemer, som kræver et højt niveau af belastningskapacitet og slidbeskyttelse

     •  Anvendelser, hvor rust- og korrosionsbeskyttelse er vigtigt såsom systemer, hvor små mængder vand er uundgåeligt

 

Typiske egenskaber og specifikationer

Egenskaber

13

26

Kobberkorrosion, 3 timer, 100° C, vurdering, ASTM D130

1A

1A

Flammepunkt, Cleveland Open Cup, °C, DIN EN ISO 2592

>100

>100

Kinematisk viskositet ved -40° C, mm2/s, ASTM D445

371

896

Kinematisk viskositet ved 100° C, mm2/s, ASTM D445

5,3

9,3

Kinematisk viskositet ved 40° C, mm2/s, ASTM D445

13,5

25,8

Flydepunkt, °C, ASTM D97

- 60

- 60

Viskositetsindeks, ASTM D2270

404

376

 

Sundhed og sikkerhed

Sikkerhedsanbefalinger for dette produkt findes i sikkerhedsdatabladet, som kan ses på http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

Alle her anvendte varemærker er varemærker eller registrerede varemærker, der tilhører Exxon Mobil Corporation eller et af dets datterselskaber medmindre andet er angivet.

12-2021

ExxonMobil Nordic
Affiliate of ExxonMobil Nordic AS, Norway
Gydevang 39-41
DK-3450 Alleroed, Denmark
Tel: +45 45 99 02 10
Fax : +45 45 99 02 80

www.exxonmobil.no
 

Typical Properties are typical of those obtained with normal production tolerance and do not constitute a specification.  Variations that do not affect product performance are to be expected during normal manufacture and at different blending locations.  The information contained herein is subject to change without notice. All products may not be available locally. For more information, contact your local ExxonMobil contact or visit www.exxonmobil.com 
ExxonMobil is comprised of numerous affiliates and subsidiaries, many with names that include Esso, Mobil, or ExxonMobil. Nothing in this document is intended to override or supersede the corporate separateness of local entities. Responsibility for local action and accountability remains with the local ExxonMobil-affiliate entities.