Univis HVI Series

Mobil industrial , Denmark

Hydraulikolier med høj viskositet

Produktbeskrivelse

UNIVIS™ HVI 13 and 26 er formuleret til at bevare nøje viskositetskontrol ved brug over et bredt temperaturområde. Disse olier giver enestående slidbeskyttelse, rust- og korrosionsbeskyttelse, hurtig luftudskilning, minimal skumdannelse samt effektiv oxidationsstabilitet over et bredt anvendelsesområde. Disse egenskaber bidrager til at sikre den rette beskyttelse af hydrauliksystemer, således at driften sker mere effektivt over et bredt temperaturområde

 

Egenskaber og fordele

UNIVIS HVI 13 and 26 er udviklet med de følgende egenskaber og kan give følgende fordele:

Egenskaber

Reelle & mulige fordele

Højt viskositetsindeks - bredt temperatur-anvendelsesområde

Fremragende flydeevne ved lave temperaturer, forbedret beskyttelse for pumpekomponenter ved både lave og høje temperaturer

Minimal skumdannelse og god luftudskilning

Hurtig luftudskilning, hvilket bidrager til at beskytte dele mod kavitation, slid og overskydende varme

Fremragende oxidationsstabilitet

Holder dele rene og fri for slam- og lakaflejringer, som reducerer hydraulisk effektivitet samt levetid Kan bidrage til at forlænge olielevetiden samt reducere vedligehold

Effektiv beskyttelse mod rust og korrosion

Kan bidrage til at forlænge levetiden på dele samt reducere nedbrud, som skyldes rust og korrosion på systemkomponenter

God slidbeskyttelse

Slid på dele reduceres, hvilket kan bidrage til forbedret levetid for dele samt reduceret vedligehold

 

Anvendelsesområder

     •  Hydrauliksystemer som drives under forskellige temperaturer og forhold, inde som ude

     •  Systemer hvor sikker start i koldt vejr er vigtigt

     •  Driftsforhold hvor enkel anvendelse af få olier er vigtigt

 

Typiske egenskaber

Egenskaber

13

26

Flammepunkt, Cleveland Open Cup, °C, DIN EN ISO 2592

>100

>100

Kinematisk viskositet ved -40° C, mm2/s, ASTM D445

750

896

Kinematisk viskositet ved -54° C, mm2/s, ASTM D445

4400

Kinematisk viskositet ved 100° C, mm2/s, ASTM D445

5,3

9,3

Kinematisk viskositet ved 40° C, mm2/s, ASTM D445

13,5

25,8

Flydepunkt, °C, ASTM D97

<-66

- 60

Viskositetsindeks, ASTM D2270

404

375

 

Sundhed og sikkerhed

Sikkerhedsanbefalinger for dette produkt findes i sikkerhedsdatabladet, som kan ses på http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

Alle her anvendte varemærker er varemærker eller registrerede varemærker, der tilhører Exxon Mobil Corporation eller et af dets datterselskaber medmindre andet er angivet.

02-2020

ExxonMobil Nordic
Affiliate of ExxonMobil Nordic AS, Norway
Gydevang 39-41
DK-3450 Alleroed, Denmark
Tel: +45 45 99 02 10
Fax : +45 45 99 02 80

www.exxonmobil.no
 

Typical Properties are typical of those obtained with normal production tolerance and do not constitute a specification.  Variations that do not affect product performance are to be expected during normal manufacture and at different blending locations.  The information contained herein is subject to change without notice. All products may not be available locally. For more information, contact your local ExxonMobil contact or visit www.exxonmobil.com 
ExxonMobil is comprised of numerous affiliates and subsidiaries, many with names that include Esso, Mobil, or ExxonMobil. Nothing in this document is intended to override or supersede the corporate separateness of local entities. Responsibility for local action and accountability remains with the local ExxonMobil-affiliate entities.