WYROL™

Mobil industrial , Denmark

Valseolieadditivkoncentrat til aluminiumvalseværker

Produktbeskrivelse

Wyrol™ produkterne er en omfattende serie flydende additivkoncentrater til at optimere koldvalseoliers friktionsegenskaber, som for eksempel Somentor seriens. De er udviklede og beregnede til at optimere aluminiumvalseværkers præstation og levere den ønskede overfladefinish samt kvalitet af det underliggende lag.

 

Wyrol 2 er et oxidationshæmmerkoncentrat, der benyttes til at forlænge valseoliens brugstid.

 

Wyrol 4 og 8 består hver af et enkelt smøringsadditiv samt en lille mængde antioxidant. Disse produkter benyttes til at optimere friktionsegenskaberne i valseolier. De gør det endvidere muligt for valseoperatøren at optimere formuleringen, således at den passer til de forhold, der eksisterer på et specifikt valseværk.

 

Wyrol 10, 12 og 15 består af en kombination af forskellige smøringsadditiver med en oxidationshæmmer, og kan anvendes til at give de ønskede friktionsegenskaber i et udvalg af koldvalseolier under forskellige driftsforhold

 

Wyrol 2, 4, 6, 8, 10 og 12 er udviklede, således at de overholder FDA 21 CFR 178.3910(a),"Overfladesmøremidler anvendt under fabrikation af metalemner" og anvendes under valsning af folie og plader til brug i forbindelse med fødevarer.

 

Egenskaber og fordele

Wyrol-produkterne har følgende fordele:

Wyrol-produkterne giver en høj grad af fleksibilitet i finjusteringen af valseolien for at opnå en optimal ydeevne fra valseolien og valseværket. Dette fører til øget produktion af materialer af godkendt kvalitet og reducerer mængden af potentielt kasseret materiale.

• Optimeret valseværksproduktion og bedre kvalitet for færdige produkter

• Kan forlænge valseoliens brugstid betydeligt

• Forbedrer kvaliteten af det færdige produkt

• Færre kasserede emner og mindre affaldsmateriale

 

Anvendelsesområder

For optimal ydeevne anbefaler vi, at produktet opbevares varmt (30° C) 24 timer før brug. Dette er især vigtigt, hvis produktet har været opbevaret under 5° C over længere tid (flere måneder).

 

Specifikationer og godkendelser

Dette produkt opfylder eller overstiger kravene i:

10

12

2

4

6

8

FDA 21CFR 178.3910(a)

X

X

X

X

X

X

 

Typiske egenskaber og Specifikationer

Egenskaber

2

4

6

8

10

12

Udseende, AMS 1738

Klar og lys

Klar og lys

Klar og lys

Klar og lys

Klar og lys

Klar og lys

Aske, masse%, ASTM D482

<0,005

<0,005

<0,005

<0,005

<0,005

<0,005

Densitet ved 15° C, kg/m3, ASTM D4052

830

795

858

830

840

Flammepunkt, Pensky-Martens Closed Cup, °C, ASTM D93

93

93

111

110

80

105

Kinematisk viskositet ved 40° C, mm2/s, ASTM D445

2,2

Neutraliseringstal mg KOH/g, ASTM D974

<0,3

55

<0,2

<0,5

<0,1

Flydepunkt, °C, ASTM D97

24

-3

18

6

18

 

Sundhed og sikkerhed

Sikkerhedsanbefalinger for dette produkt findes i sikkerhedsdatabladet, som kan ses på http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

Alle her anvendte varemærker er varemærker eller registrerede varemærker, der tilhører Exxon Mobil Corporation eller et af dets datterselskaber medmindre andet er angivet.

05-2020

ExxonMobil Nordic
Affiliate of ExxonMobil Nordic AS, Norway
Gydevang 39-41
DK-3450 Alleroed, Denmark
Tel: +45 45 99 02 10
Fax : +45 45 99 02 80

www.exxonmobil.no
 

Typical Properties are typical of those obtained with normal production tolerance and do not constitute a specification.  Variations that do not affect product performance are to be expected during normal manufacture and at different blending locations.  The information contained herein is subject to change without notice. All products may not be available locally. For more information, contact your local ExxonMobil contact or visit www.exxonmobil.com 
ExxonMobil is comprised of numerous affiliates and subsidiaries, many with names that include Esso, Mobil, or ExxonMobil. Nothing in this document is intended to override or supersede the corporate separateness of local entities. Responsibility for local action and accountability remains with the local ExxonMobil-affiliate entities.