Wyrol HS

Mobil industrial , Denmark

Hydraulikolie

Produktbeskrivelse

WYROL HS olierne er særdeles højtydende, syntetiske hydraulikolier med lav anløbningstendens, og de er udviklet specielt til brug i moderne aluminiumvalseværker. De er udviklet til at opfylde de seneste krav, der stilles til dem af højtydende aluminiumkoldvalseværker. Hvis konventionelle hydraulikvæsker siver ud, kan det føre til kontaminering af aluminiumvalseværkets valseoliesystem. Dette kan føre til anløbning og klæbrige aflejringer på de færdige metaloverflader. Kontaminering af valseolien med WYROL HS reducerer imidlertid denne virkning betydeligt. WYROL HS har gode antislidegenskaber, fremragende oxidationsstabilitet og god beskyttelse mod rust og korrosion. Selvom WYROL HS er et syntetisk produkt, kan det blandes med mineralolie, således at omskiftning fra en konventionel hydraulikolie til WYROL HS kan foretages forholdsvis let. På grund af baseoliens beskaffenhed opfylder WYROL HS ikke U.S. FDA Regulation 21 CFR 178.3910(a). Hvis dette er et krav, bør man ikke benytte WYROL HS. 

 

Karakteristika og fordele

  • Lav anløbningstendens reducerer risikoen for kasserede produktionsemner
  • Gode antislidegenskaber reducerer komponentslid i hydrauliksystemet og forlænger brugslevetiden
  • Fremragende oxidationsstabilitet minimerer systemaflejringer og forbedrer oliens levetid, hvorved vedligeholdelsesomkostningerne reduceres

Anvendelse

  • Hydrauliksystemer i aluminiumkoldvalseværker
  • Egnet til brug i lav- og højtrykshydrauliksystemer
  • Anbefales til gear-, lamel- og stempelpumper til hydraulikbrug

Typiske egenskaber

Wyrol HS 22 46
Vægtfylde ved 15°C, kg/m3, ASTM D 4052 868 870
Kinematisk viskositet ved 40°C, mm2/s, ISO 3104 22 44
Kinematisk viskositet ved 100°C, mm2/s, ISO 3104 3,7 5,3
Flydepunkt,°C, ISO 3016 -51 -42
Flammepunkt, COC, °C, ISO 2592 160 175
Kobberkorrosion, 3 t, 100°C, klassificering, ISO 2160 1 1
Rustforebyggelse, destilleret vand, ISO 7120 Bestået Bestået

 

Sundhed og sikkerhed

På grundlag af de oplysninger, der er til rådighed, forventes det ikke, at dette produkt vil have nogen sundhedsskadelige virkninger, når det benyttes efter hensigten, og når de anbefalinger, der er angivet i sikkerhedsdatabladet, følges. Sikkerhedsdatablade kan fås efter anmodning gennem det lokale salgskontor eller via internettet. Dette produkt bør ikke anvendes til andet, end det er beregnet til. Sørg for at tage de nødvendige miljøhensyn ved bortskaffelse af det brugte produkt.

Alle her anvendte varemærker er varemærker eller registrerede varemærker, der tilhører Exxon Mobil Corporation eller et af dets datterselskaber.

09-2020

ExxonMobil Nordic
filial af ExxonMobil Nordic AS, Norge
Gydevang 39-41
DK-3450 Alleroed, Denmark
Tel: +45 45 99 02 10
Fax : +45 45 99 02 80

www.exxonmobil.no
 

Disse egenskaber er typisk opnået ved normal produktion og udgør ikke en specifikation. Variationer som dog ikke påvirker produktets ydeevne kan forventes under fremstillingen og ved forskellige fremstillingssteder. Information indeholdt heri kan ændres uden varsel. Ikke alle produkter kan købes lokalt. Henvend Dem venligst til Deres lokale ExxonMobil repræsentant for yderligere oplysninger eller gå ind på www.exxonmobil.com
ExxonMobil består af mange forskellige tilknyttede selskaber og datterselskaber. Mange af disse har navne, som inkluderer Esso, Mobil, eller ExxonMobil. Der er intet i dette dokument, som har til hensigt at overgå eller tilsidesætte disse lokale firmaers selskabsmæssige selvstændighed. Ansvaret for lokal handling og ansvarlighed ligger stadig hos de lokale ExxonMobil-tilknyttede entiteter.