MOBIL ATF 200

Mobil passenger-vehicle-lube , Denmark

Automatgearolie

Produktbeskrivelse

Mobil ATF™ 200 er formuleret til at fungere som kraftoverførings-olie i momentomformere, som hydraulikolie i kontrol- og servosystemer, til smøring af lejer og gear, som friktionskontrollerende middel til bremsebånd og koblinger og som varmetransmissionsolie til at borttransportere varme til gearhus eller oliekøler.

 

På grund af det høje viskositetsindeks forbliver viskositeten i Mobil ATF 200 relativt uændret uanset drifts- eller omgivende temperaturer. Dette sikrer en fremragende ydeevne som hydraulikolie og giver god drift ved høje temperaturer og minimalt energitab ved lave temperature.

 

Egenskaber og fordele

Mobil ATF 200 har følgende fordele:

•  Effektive friktionsegenskaber giver glat gearskifte og perfekt synkronisering under vedvarende og krævende driftsforhold over længere perioder

•  Beskyttelse mod dannelse af aflejringer og fordampningstab ved høje driftstemperaturer og meget god drift ved lave temperaturer

•  God beskyttelse mod slid, modstandsdygtighed over for rust, korrosion og skumdannelse

•  Forenelighed med de tætningsmaterialer, der anvendes i gearkasser

•  Lave vedligeholdelsesomkostninger og godt driftsoverskud

 

Specifikationer og godkendelser

Dette produkt har følgende godkendelser:

MB-Godkendelse 236.2

 

Dette produkt anbefales til anvendelser der kræver:

GM Type A Suffix A

 

Typiske egenskaber og Specifikationer

Egenskaber

Kinematisk viskositet ved 100° C, mm2/s, ASTM D445

7,5

Flammepunkt, Cleveland Open Cup, °C, ASTM D92

>190

Kinematisk viskositet ved 40° C, mm2/s, ASTM D445

40

Viskositetsindeks, ASTM D2270

153

Farve, visuelt

Rød

Flydepunkt, °C, ASTM D97

-39

Specifik vægtfylde ved 15° C/15° C, ASTM D4052

0,88

 

Sundhed og sikkerhed

Sikkerhedsanbefalinger for dette produkt findes i sikkerhedsdatabladet, som kan ses på http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

Alle her anvendte varemærker er varemærker eller registrerede varemærker, der tilhører Exxon Mobil Corporation eller et af dets datterselskaber medmindre andet er angivet.

06-2020

ExxonMobil Nordic
Affiliate of ExxonMobil Nordic AS, Norway
Gydevang 39-41
DK-3450 Alleroed, Denmark
Tel: +45 45 99 02 10
Fax : +45 45 99 02 80

www.exxonmobil.no
 

Typical Properties are typical of those obtained with normal production tolerance and do not constitute a specification.  Variations that do not affect product performance are to be expected during normal manufacture and at different blending locations.  The information contained herein is subject to change without notice. All products may not be available locally. For more information, contact your local ExxonMobil contact or visit www.exxonmobil.com 
ExxonMobil is comprised of numerous affiliates and subsidiaries, many with names that include Esso, Mobil, or ExxonMobil. Nothing in this document is intended to override or supersede the corporate separateness of local entities. Responsibility for local action and accountability remains with the local ExxonMobil-affiliate entities.