Mobil™ Dexron-VI ATF

Mobil passenger-vehicle-lube , Denmark

Produktbeskrivelse

Mobil DEXRON-VI ATF er en højtydende, syntetisk blandingsformulering, der opfylder eller overstiger de strenge krav i General Motors DEXRON-VI-specifikation og giver garantibeskyttelse for køretøjer fra General Motors fra 2006 og frem. Det giver også forbedret ydeevne i ældre køretøjer fra General Motors, hvis DEXRON er specificeret.

 

Egenskaber og fordele

Fordelene ved Mobil DEXRON-VI ATF i forhold til gearolier af Dexron- / Mercon-typen:

• Forlænget olielevetid

• Forbedret oxidativ og termisk stabilitet

• Optimerede friktionsegenskaber, der giver glat gearskifte under kørsel ved lave temperaturer og hjælper med at forhindre vibrationer i gearkassen

• Effektiv modstandsdygtighed mod aflejringer og slamdannelse

• Forbedret slidbeskyttelse, som bidrager til forlænget levetid for gearkassen

Fremragende ydeevne ved lave temperaturer

 

Anvendelsesområder

Mobil DEXRON-VI ATF yder garantibeskyttelse for køretøjer fra 2006 og frem.

 

Specifikationer og godkendelser

Dette produkt har følgende godkendelser:

GM DEXRON VI

 

Dette produkt opfylder eller overstiger kravene i:

ISUZU Power Steering Fluid

 

Typiske egenskaber og Specifikationer

Egenskaber

Flammepunkt, Cleveland Open Cup, °C, ASTM D92

214

Farve, visuelt

Rød

Kinematisk viskositet ved 40° C, mm2/s, ASTM D445

30

Kinematisk viskositet ved 100° C, mm2/s, ASTM D445

5,85

Brookfield-viskositet ved -40°C, mPa.s, ASTM D2983

11500

 

Sundhed og sikkerhed

Sikkerhedsanbefalinger for dette produkt findes i sikkerhedsdatabladet, som kan ses på http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

Alle her anvendte varemærker er varemærker eller registrerede varemærker, der tilhører Exxon Mobil Corporation eller et af dets datterselskaber medmindre andet er angivet.

07-2021

ExxonMobil Nordic
Affiliate of ExxonMobil Nordic AS, Norway
Gydevang 39-41
DK-3450 Alleroed, Denmark
Tel: +45 45 99 02 10
Fax : +45 45 99 02 80

www.exxonmobil.no
 

Typical Properties are typical of those obtained with normal production tolerance and do not constitute a specification.  Variations that do not affect product performance are to be expected during normal manufacture and at different blending locations.  The information contained herein is subject to change without notice. All products may not be available locally. For more information, contact your local ExxonMobil contact or visit www.exxonmobil.com 
ExxonMobil is comprised of numerous affiliates and subsidiaries, many with names that include Esso, Mobil, or ExxonMobil. Nothing in this document is intended to override or supersede the corporate separateness of local entities. Responsibility for local action and accountability remains with the local ExxonMobil-affiliate entities.