Mobil Chassis Grease LBZ

Mobil grease , Greece

Γράσο Αυτοκινήτων

Περιγραφή προϊόντος

Το Mobil Chassis Grease LBZ είναι ένα ημίρρευστο γράσο που βασίζεται σε συνθετικά λιπαντικά της ομοιογενούς ομάδας NLGI 00-000. Αναπτύχθηκε συγκεκριμένα για κεντρικά συστήματα λίπανσης των οχημάτων επαγγελματικής χρήσης. Το προϊόν περιέχει αντι-οξειδωτικά, προστατευτικά κατά της διάβρωσης, προσθετικά για την προστασία από υπερβολικές πιέσεις και για την προστασία κατά της φθοράς. Λόγω της ειδικής σύνθεσής του και της ημίρρευστης ομοιογένειας, το Mobil Chassis Grease LBZ παρουσιάζει εξαιρετική ροή ακόμα και σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες και σε μεγάλου μήκους σωληνώσεις. Το φιλμ του λιπαντικού προσφύεται καλά και δεν χάνει την πρόσφυσή του, ακόμα και κατά τη διάρκεια παύσεων λειτουργίας. Επιτυγχάνεται ταχύτατη ροή προς τα σημεία λίπανσης. Η καλή προστασία κατά της σκουριάς καλύπτει επίσης τη χρήση αλατιού «κατανομής» και το σχετιζόμενο κίνδυνο σκουριάς στα σημεία λίπανσης του σασί. Το Mobil Chassis Grease LBZ είναι συμβατό με στεγανωτικά κατασκευασμένα από NBR, ACM και FKM, με την προϋπόθεση ότι αυτά είναι κατάλληλα για τις θερμοκρασίες λειτουργίας.

 

Χαρακτηριστικά και Πλεονεκτήματα

ΧαρακτηριστικάΠλεονεκτήματα και πιθανά οφέλη
Καλή ικανότητα άντλησης σε κεντρικά συστήματα, ακόμα και σε χαμηλές θερμοκρασίες.Ενδεχόμενο επιλογής ενός προϊόντος
Σχεδιασμένο για κεντρικά συστήματα λίπανσηςΜειωμένο κόστος λειτουργίας σε σύγκριση με τη λίπανση με το χέρι, λόγω μειωμένου κόστους συντήρησης και οικονομικής χρήσης
Μειωμένη φθορά κάτω από βαριά χρήση και δονήσεις. Εξαιρετική προστασία κατά των φθορών.Καλή αξιοπιστία και διαθεσιμότητα εξοπλισμού
Καλή προστασία κατά της σκουριάς και διάβρωσης και αντίσταση σε έκπλυση με νερόΒελτιωμένη προστασία εξοπλισμού και καλή λίπανση ακόμα και παρουσία νερού
Ελεγχόμενη απελευθέρωση λιπαντικούΙσορροπημένα χαρακτηριστικά λίπανσης για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής

 

Εφαρμογές

Συνιστάται από την ExxonMobil για χρήση σε:

Κεντρικά συστήματα λίπανσης με τη χρήση ημίρρευστων γράσων σε οχήματα επαγγελματικής χρήσης σε θερμοκρασίες από –50°C έως 100°C.

Συστήματα ημίρρευστου γράσου των ακόλουθων κατασκευαστών:

  • Willie Vogel AG, Berlin (έως -25°C )
  • Mercedes Benz (Φύλλο 264.0 για Ημίρρευστα Γράσα).

 

Προδιαγραφές και Εγκρίσεις

Το Mobil Chassis Grease LBZ έχει τις εγκρίσεις των ακόλουθων κατασκευαστών: 
Mercedes BenzMB-Approval 264.0
MANMAN 283 Li-P 0-000

 

Tυπικές Ιδιότητες

Mobil Chassis Grease LBZ 
Βαθμός NLGI00-000
Ιξώδες βασικού λαδιού @ 40°C, cSt, DIN EN ISO 310442
Τύπος βάσεωςΛιθίου - Ασβεστίου
Χρώμαμπεζ - καφέ διάφανο
Διείσδυση, επεξεργασμένη, 25°C, ASTM D 217435-445
Σημείο στάξης, ASTM D 2265, °C›160
Φορτίο 4 σφαιρών, Ν, DIN 51350-42200
Τεστ πίεσης ροής @ -35°C, hPa, DIN 5180550
Κλίμακα θερμοκρασιών, συνεχής λειτουργία-40°C έως +100°C

 

Υγιεινή και Ασφάλεια

Σύμφωνα με διαθέσιμες πληροφορίες, αυτό το προϊόν δεν αναμένεται να έχει αρνητικές συνέπειες για την υγεία όταν χρησιμοποιείται για την προκαθορισμένη εφαρμογή και ακολουθούνται οι συστάσεις που προβλέπονται από το Δελτίο Πληροφοριών Ασφάλειας Υλικού (MSDS). Τα MSDS διατίθενται από τα Τμήματα Πωλήσεων ή μέσω του Διαδικτύου. Αυτό το προϊόν δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί για άλλους σκοπούς πέρα από την προκαθορισμένη χρήση του. Προστατέψτε το περιβάλλον κατά την απόρριψη χρησιμοποιημένου προϊόντος.

Το λογότυπο της Mobil, το σήμα του Πήγασου και το Mobil Chassis Grease LBZ αποτελούν σήματα κατατεθέντα της εταιρείας Exxon Mobil Corporation ή των θυγατρικών της εταιρειών.

09-2019

ExxonMobil Lubricants & Specialties

Οι παραπάνω τιμές είναι τυπικές για κανονικές συνθήκες παραγωγής και δεν αποτελούν προδιαγραφή. Παραλλαγές που δεν επηρεάζουν την απόδοση του προϊόντος θα πρέπει να αναμένονται κατά τη διάρκεια της κανονικής παραγωγής και σε διαφορετικές τοποθεσίες ανάμειξης. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν μπορούν να μεταβληθούν χωρίς προειδοποίηση. Όλα τα προϊόντα μπορεί να μην είναι διαθέσιμα στην τοπική αγορά.  Για περισσότερες πληροφορίες, απευθυνθείτε στο τοπικό γραφείο της ExxonMobil ή επισκευθείτε την ιστοσελίδα  www.exxonmobil.com      
Η ExxonMobil αποτελείται από πολυάριθμες θυγατρικές και συνεργαζόμενες εταιρίες, πολλές εκ των οποίων έχουν ονόματα που συμπεριλαμβάνουν τις λέξεις Esso, Mobil, ή ExxonMobil.  Τίποτα σ’ αυτό το έγγραφο δεν αποσκοπεί στο να παρακάμψει ή να υπερισχύσει της εταιρικής ανεξαρτησίας των τοπικών οντοτήτων. Η ευθύνη για τοπικές ενέργειες και η υπευθυνότητα, παραμένουν επωμιζόμενες από τις τοπικές εταιρικές οντότητες που σχετίζονται με την ExxonMobil.